Trakya

Kısaca: Balkan yarımadasının doğusundaki bölgeye verilen isim. Trakya güney Avrupa'da yer alan güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupa yakasını içeren tarihi çok zengin bir bölgedir. Türkiye sınırları içindeki yüzölçümü 133,080 km² olan bu bölgenin üç deniz ile sınırı vardir; Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi. ...devamı ☟

Trakya
Trakya

Balkan yarımadasının doğusundaki bölgeye verilen isim. Trakya güney Avrupa'da yer alan güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupa yakasını içeren tarihi çok zengin bir bölgedir. Türkiye sınırları içindeki yüzölçümü 133,080 km² olan bu bölgenin üç deniz ile sınırı vardir; Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi.

Balkan Yarımadasının güney bölümünde bir bölge. Trakya’nın bir kısmı Türkiye bir kısmıysa Yunanistan toprakları içinde yer alır. Türkiye’de kalan kısmın yüzölçümü 23.764 km2dir. Adını, Orta Asya’dan göç ederek bu topraklara yerleşen Traklardan alır. Trakya’nın Türkiye topraklarında kalan kısmı Marmara bölgesinin içindedir. Trakya bölgesi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini tamamıyla İstanbul’un ve Çanakkale’nin çok az bir bölümünü içine alır. Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Marmara Denizi, Trakya’yı Anadolu topraklarından ayırır. Trakya aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa’da bulunan toprak parçasıdır. Üç tarafı denizle çevrili olduğu için kıyılarının uzunluğu 751 km’dir. Trakya bölgesinde Bulgaristan-Türkiye ve Türkiye-Yunanistan sınırları yer alır.

Süleyman Paşa komutasındaki ordunun 1353-1356 senelerinde Çanakkale Boğazından geçerek Balkanlarda fetihlerde bulunmalarıyla başlayan Osmanlı hakimiyeti Sırpsındığı Zaferiyle kesinleşti. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından 1453 yılında alınması ile bütün bölge Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Yüzyıllarca hak ve adaletle idare edilen Trakya’nın Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşından sonra bir kısmı Yunanistan’a verildi. Yunanistan’a verilen Batı Trakya’da binlerce Türk yaşamaktadır. Benliklerini muhafaza için uğraşan bu Türk halkı çeşitli baskılar altındadır.

Fiziki Yapı

Trakya, Türkiye’nin yüksekliği az olan bölgelerindendir. Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Istıranca Dağları yüksek yerlerdir. Bunun güneyinde geniş Ergene Havzası yer alır. Trakya bölgesi ortası çukur, yanları oldukça yüksek bir konumdadır. Bölgenin en yüksek yeri 1031 m ile Mahya Tepesidir. Trakya’nın Marmara kıyılarına yakın kısmında ise Ganos Dağı (945 m) ve Kozu Dağı (725 m) sırtları uzanmaktadır.

Bölgenin en önemli nehirleri Ege Denizine dökülen Ergene ve Meriç’tir. Gölleriyse Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Terkos gölleridir. Ayrıca Meriç’in Çatalağzı’nda küçük göller vardır.

İklim

Trakya’da genelde yazları kurak ve sıcak kışları yağışlı ve soğuk kara iklimi hüküm sürer. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarının geçit yeri olduğundan tipili kar yağışları ve kışın dondurucu soğuklar devamlı görülür. Bölgenin Karadeniz kıyılarında her mevsim yağışlı ve sisli bir iklim hüküm sürer. Güney kesimindeyse Marmara ikliminin tesirleri görülür. Ortalama yağış miktarı 600-1000 mm arasındadır. Yağışlar sonbahar ile kışın olur. İlkbaharda görülen yağışlar yazın çok azalır. Ortalama sıcaklık kışın -1,4°C, yazın ise 25°C’dir.

Bitki Örtüsü

Karadeniz kıyısı boyunca uzanan Istıranca Dağları büyük kesimi meşe, palamut ve gürgen ağaçlarından meydana gelen ormanlarla kaplıdır. Saroz Körfezinin kuzey kesimi geniş çam ormanlarıyla kaplıdır. Bölgenin güneybatı kesiminde zeytin, defne ve Kemez meşesinden meydana gelen alanlar geniş yer kaplar.

Nüfus ve Yerleşme

Trakya yurdumuzun sık nüfuslu bölgelerindendir. Yerleşim bölgelerine göre nüfus yoğunluğu değişmektedir. Bölgenin köy sayısı 850 civarındadır. Trakya’nın İstanbul dışındaki en büyük yerleşim merkezi Edirne’dir.

Ekonomi

Nüfusun % 70’i bulan büyük kısmı tarım kesiminde çalışır. Bölgenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. En çok yetiştirilen ürünler arasında buğday, pirinç, mısır, şekerpancarı, ayçiçeği, kuru soğan, patates, domates ve çeşitli meyve ve sebzeler yer alır. Hayvancılık da ekonomide önemli bir yer tutar. Ahır hayvancılığına önem verilerek bol miktarda süt elde edilerek, süt mamülleri yapılmaktadır. Trakya’nın eti lezzetli kıvırcık koyunuyla tam yağlı koyun peyniri meşhurdur. Bölgede, sığır, manda, koyun ve kıl keçisi beslenir.

Bölgede her geçen yıl sanayi tesisleri genişlemektedir. Nebati yağ, un, çeltik fabrikaları, şişe cam sanayii, mensucat sanayii, Hamidabat Doğal Gaz Tesisleri peynir ve yoğurt imalathaneleri, şeker fabrikası ve çimento fabrikası bölgede yer almaktadır. Trakya’nın birçok yerinde ve Ergene Havzasında linyit yatakları vardır.

Trakya'nın Şehirleri

TürkiyeBulgaristanYunanistan

Vikipedi

Trakya

Türkçe Trakya kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Thrace] n. Thrace adj. Thracian

Trakya

Türkçe Trakya kelimesinin Almanca karşılığı.
Thrazien

misafir - 8 yıl önce
Doğu ve Batı Trakya'ların nerelere tekâbül ettikleri husûsunda görüş ayrılıkları bulunmamakla birlikte, Bulgarya'da kalan kuzey ve daha da çok kuzey-batı sınırları için değişik görüşler ileri sürülmektedir. Oysa, bu dahi son derecede açık bir husustur. Şöyle ki: Sınır tâyini için Trak kavimlerinin nerelerde yaşadıklarına bakılmak gerekmektedir. Bu da bize, Trakya'nın en geniş sınırlarını göstermek açısından tamâmen yeterli olacaktır. Trak kavimlerinin iskân durumları değerlendirilerek, bütün bir Trakya'nın kuzey sınırları Tuna'ya kadar varmaktayken, batı sınırları zaman-zaman değişiklik göstermiştir. Bâzı kaynaklar, Balkan dağlarının kuzeyini dışarıda bırakırlarsa da, bu gerçekçi bir tespit olmamaktadır. Ancak, Kuzey Trakya'nın batı sınırlarını bugünkü Bulgarya-Makedonya sınırlarıyla aynı yerde göstermek hiç de yanlış sayılmayacaktır. Sınırlarda, Bulgarya'nın yalnız küçük bir bölgesi için, üstünde Sofya'nın da bulunduğu kuzey-batı köşesi için kuşku belirtmek söz konusu olabilecektir. Bundan ötesinde, Bulgarya'nın tamamı aynı zamanda Kuzey-Trakya demektir. Sonuç olarak, günümüz Bulgar topraklarıyla Kuzey Trakya yüzde yüze çok yakın olarak çakışmaktadırlar. Bu îtibarla, Doğu Trakya ve Bulgarya aynı toprak parçası üstündedirler.

misafir - 8 yıl önce
Trakya notu üzerine özür... Gecenin geç bir vaktinde yazılınca, Trakya üzerine tarafımızdan vahim bir hatâ işlenmiş bulunduğu görülmektedir! Günümüz Bulgarya'sıyla çakışan toprak parçası, Doğu değil Kuzey Trakya'dır. Görüş böylece düzeltimiştir. .

misafir - 8 yıl önce
Trak asıllı Roma imparatorları: 1. Verus Maximinus, yâni Maximinus Caius Julius Verus (Trax): MS 173’le 238 yıllarında yaşamış olup, önceleri Roma ordusundaki Trak köylüsü bir askerdir. Gene Roma ordusu emrindeki asker vatandaşları tarafından imparator ilân edilerek, 235-238 yılları arasında ve ölünceye kadar hüküm sürmüştür. 2. Maximinus II. Daia Galerius Valerius: Trakya’dan bir çobanın oğlu iken Romalılarca devşirilip orduya paralı asker alınmıştır. Askerlikte gösterdiği başarı üzerine subay olduktan sonra, MS 308’de emri altındaki askerlerce Roma imparatoru seçilmiştir. 308ve 313 yılları arasında, Roma ülkesinin Balkanların batısı ve Anadolu dışındaki Doğu’suna ölünceye kadar hükmetmiştir. 3. Marcianus: MS 391’den önce Trakya’da doğmuştur. Çağı gelince Roma ordusunda asker olmayı seçmiştir. Burada yıldızı parlamış, sonra politikaya atılıp senatör olmuştur. Doğu Roma tahtının vârisi prenses Pulkheria’yla evlenmekle imparator unvânını kazanmış, bugün Bizans dediğimiz Doğu Roma’ya 450-457 yıllarında hükmetmiştir.

misafir - 8 yıl önce
Kavram kargaşası hakkında... Buraya Trakya'nın şehirleri diye sâdece il merkezleri yazılmış. Oysa... Şehir kavramının idareyle hiç bir ilgisi bulunmamaktadır! Şehirler, belli nüfusların üstüne çıkmış yerleşim birimleridirler. Burada, Kırklareli altmışbin kadar nüfûsuyla şehir kabûl edilmekteyse, ondan daha fazla nüfûsa sâhip Çorlu ve Lüleburgaz ve Keşan ne oluyorlar!? Kezâ, Kırklareli kadar nüfûsuyla Uzunköprü'yü nereye koymak gerekiyor? Mete Esin

misafir - 8 yıl önce
Edirne'nin, Trakya'nın en büyük şehri olduğu günler maalesef artık geride kalmıştır. (Edirne ve Tekirdağ, nüfus olarak baş-başadırlar) Maalesef çünkü... Tarihi ve coğrafyadaki konumuyla Edirne, Trakya'da her zaman başta olmalı ve başta kalmalıydı! Ancak... Hiç bir memleket gerçeği gözetilmeyip plan ve programa dayanmadan, İstanbul Boğaziçi'nde oturup mülkünden de pek uzak kalamayan yatırımcının kişisel kaygılarıyla yaptığı, tarım arazileri üstündeki aslında çarpık sanayileşme sonucunda, Çorlu, Trakya'da ikiyüzbinlik nüfusuyla başa geçmiş bulunmaktadır.

Arda - 5 yıl önce

Trakya bölgesinin Türkiye içinde kalan toprakları 133bin km2 değildir. 23bin km2'den biraz büyüktür. Türkiye yüzölçümünün yüzde 3'ü kadar büyüktür. 783.577km2 yüzölçümünün yüzde üçünü alırsanız hemen hemen aynı sonuca ulaşırsınız


Arda Duman - 5 yıl önce

Trakya bölgesinin Türkiye içinde kalan toprakları 133bin km2 değildir. 23bin km2'den biraz büyüktür. Türkiye yüzölçümünün yüzde 3'ü kadar büyüktür. 783.577km2 yüzölçümünün yüzde üçünü alırsanız hemen hemen aynı sonuca ulaşırsınız.


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trakya Resimleri

Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti
3 yıl önce

Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti (Osmanlı Türkçesi: önce غربی تراقیا حكومت موقته‌سی; Garbî Trakya Hükûmet-i Muvakkatesi/Batı Trakya Geçici Hükûmeti, sonra...

Batı Trakya Bağımsız Hükí»meti, 1913, 25 Ekim, 29 Eylül, 31 Ağustos, Akdeniz, Arnavutluk, Ay Yıldız, Balkan Savaşları, Balkan Savaşı, Balkanlar
Trakya Üniversitesi
3 yıl önce

Trakya Üniversitesi, Edirne merkezli bir devlet üniversitesidir. 1973 senesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesine bağlı Edirne Tıp fakültesiyle...

Trakya İœniversitesi, 1982, 20 Temmuz, Edirne, Taslak, Trakya, Türkiye, Türkçe, Yüksek öğretim kurumu, İœniversite, İngilizce
1934 Trakya Olayları
3 yıl önce

1934 Trakya Olayları veya Furtuna, 21 Haziran ile 4 Temmuz 1934 tarihleri arasında Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Yahudilere karşı gerçekleştirilen şiddet...

Batı Trakya Türkleri
3 yıl önce

Batı Trakya Türkleri, günümüzde, Yunanistan sınırları içindeki Batı Trakya bölgesinde yaşayan ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi çerçevesinin dışında...

Batı Trakya Türkleri, 1955, 1998, Almanya Türkleri, Avrupa Türkleri, Balkan Türkleri, Batı Trakya, Birleşik Krallık Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Dünya, Girit Türkleri
Kuzey Trakya
3 yıl önce

Kuzey Trakya, Yukarı Trakya veya Bulgaristan Trakyası, Trakyanın Bulgaristan sınırları içinde kalan kuzey bölümüdür. Kuzeyinde Balkan Dağları, batısında...

Doğu Makedonya ve Trakya
6 yıl önce

Doğu Makedonya ve Trakya (Yunanca: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη): Yunanistan Makedonyası: Drama ili (Yunanca: Δράμα, Drama), başkent Drama Kavala ili...

Doğu Makedonya ve Trakya, Dedeağaç, Drama (şehir), Gümülcine, Kavala, Makedonya (Yunanistan), Meriç, Yunanistan, Rodop (il), Trakya Bölgesi (Yunanistan), Yunanca, Yunanistan
Doğu Trakya
3 yıl önce

366667°D / 41.15361; 27.366667 Doğu Trakya, Türkiye Trakyası ya da Türkiye'de yaygın olarak sadece Trakya, Trakya bölgesinin Türkiye sınırları içinde...

Batı Trakya
3 yıl önce

Batı Trakya ya da Yunanistan Trakyası (Yunanca: Θράκη Traki), tarihi Trakya bölgesinin Yunanistan'da yer alan bölümüdür. Yunanistan'ın en kuzeyi olduğundan...

Batı Trakya, Batı Trakya