Orhan Gazi

Kısaca: Orhan Gazi (1281 - 1360) 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşireti'nin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı. ...devamı ☟

orhan gazi
Orhan Gazi

<b>Orhan Gazi</b>

Bursa Fatihi
Orhan Gazi Bursa Fatihi
Orhan Gazi (1281 - 1360) Osmanlı sultanlarının ikincisi, 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı.

Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin 1326'da vefatı üzerine beyliğin başına geçti. Orhan Gazi 1346'da Bizans İmparatoru VI. Yoannis Kantakuzinos'un kızı Teodora ile evlendi. Ayrıca, Yarhisar Tekfur'unun kızı Holofira, Bilecik tekfuruyla evlendirilirken, düğün basılıp Holofira esir alındı ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman olduktan sonra adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi; bu evlilikten, ileride Osmanlı Devleti'nin üçüncü hükümdarı olacak Murad Hüdavendigar doğdu.

Dönemindeki askeri başarılar

Savaşlarda daima ordusunun başında bulunan Orhan Gazi'nin siyasi ve askeri en önemli başarısı kuşkusuz Bursa'nın 6 Nisan 1326'da alınmasıydı. Alaüddin Ali Bey'i kendine vezir atayan Orhan Gazi, Orhaneli kazasını ele geçirerek, Bursa önlerine geldi ve şehri kuşattı. Şehir, ciddi bir çatışmaya girmeden teslim alındı. Devletin merkezi Bilecik'ten Bursa'ya nakledildi.

Akçakoca, Karamürsel, Abdurrahman Gazi gibi öncü komutanlar ise Kandıra, Aydos ve Semendire kalelerini aldılar. Böylece Osmanlı sınırları Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na doğru genişletildi. 15 yaşından beri hayatı savaşlar ve zaferlerle geçen Orhan Gazi askeri bir düzenleme yaparak 1328 yılında "Yaya" ismini verdiği bir ordu kurdu.

Osmanlıların Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak, İstanbul Boğazı'na kadar gelmeleri, Bizans İmparatorluğunu telaşlandırdı. İmparator III. Andronikos, hem fethedilen kaleleri geri almak hem de kuşatılmış olan İznik'i kurtarmak için bir ordu hazırladı. Orhan Gazi İznik'te bir miktar kuvvet bırakarak Bizanslılara karşı harekete geçti. İki ordu Palekonon'da (Maltepe) karşılaştı, yapılan Palekonon Savaşı'nda Bizans ordusu yenildi(1329).

Kazanılan bu önemli zaferden sonra Orhan Gazi, İznik kuşatmasına devam etti. Bizans İmparatorluğundan ümidini kesen İznik kumandanı bazı şartlarla teslim olacağını bildirdi. Orhan Gazi ileri sürülen şartlara uyulacağına ve halka iyi davranılacağına dair söz verdi. Hıristiyanlığın en önemli kentlerinden biri olan İznik böylece 1330 yılında Türk hakimiyetine girdi.

Orhan Gazi fetihlere devam ederek; 1331'de Taraklı, Göynük ve Mudurnu'yu, 1333'de Gemlik'i Osmanlı topraklarına kattı. Orhan Gazi 1337'de önemli bir ticaret merkezi olan İzmit'i ve çevresini (Koyunhisar, Hereke, Yalova, Armutlu) fethetti ve buranın idaresini oğlu Süleyman Paşa'ya verdi.

1342 yılında Balıkesir yakınlarındaki Rumlara ait Kirmasti, Mihaliç ve Ulubat kaleleri fethedilince Karesioğulları Beyliği ile sınır komşusu olunmuştu. Orhan Gazi Karesioğulları beyliğindeki taht kavgalarından yararlanarak bu beyliğin topraklarını ele geçirdi (1345). Karesi Beylerinden Hacı İlbey ile Evrenos Gazi, Osmanlı hizmetine girdiği gibi, Beyliğin donanması da Osmanlı Devletine katıldı. Marmara Adaları, Üsküdar ve Kadıköy fethedildi (1352). 1354 yılında ise Gerede Beyliği ele geçirildi ve Ankara ilk kez fethedildi.

İdari düzenlemeler

Orhan Gazi, babası Osman Gazi'den 16000 km2 olarak aldığı devlet topraklarını oğlu Murad Hüdavendigar'a 95000 km2 olarak devretti. Orhan Gazi devletin bir idare sistemi olması gerektiğini düşünüyordu, bu amaçla teşkilat işini Alaeddin Paşa ile Şeyh Edebali'nin bacanağı Çandarlı Kara Halil Paşa'ya verdi. Orhan Gazi devlet teşkilatı içinde üç önemli nokta üzerinde duruyordu; bunlar para, ordu ve kıyafetti. Fethettiği yerlere adli ve idari işler için kadılar, askeri işler için subaşılar tayin etti. İlk Osmanlı parası, 1326 yılında Orhan Gazi tarafından basıldı.

Mimari çalışmalar

Orhan Gazi imar ve şehir planlamasına da önem veren bir padişahtı. İznik'in fethedilmesinden sonra, 1331 yılında İznik'teki meşhur Ayasofya Kilisesi camiye çevrildi. Ayrıca 1333'de yine İznik'te Osmanlı tarihinin ilk camisi olan Hacı Özbek Camii yaptırıldı. Orhan Gazi'nin yaptırdığı diğer eserler şunlardır; İznik Hacı Hamza Camii ve Kümbeti, İznik Yeşil Camii, Bilecik Orhan Camii, Bilecik Orhan Gazi İmareti, Gebze Orhan Camii, Bursa Orhan Camii, İznik Nilüfer Hatun İmareti. Bilime ve eğitime büyük önem veren Orhan Gazi Bursa Medresesini de yaptırdı.

Önceki: Osman Gazi 12811326Osmanlı Sülalesi Orhan Gazi 13261359Sonraki: I. Murad 13591389

Ayrıca bakınız

Liste - Osmanlı padişahları

orhan gazi

Osmanlıca orhan gazi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
(Mi: 1288 - 1359) Osmanlı Devletinin kurucusu olan Babası Osman Gazi vefat edince (1326) Onun yerine tahta geçti. Onu yetiştiren, Hocası Şeyh Edebâli idi. Genç yaşta gazi akıncılar arasına karıştı, çok cesur ve atılgandı. Akıncı Gaziler onun oğlu Süleyman Paşa kumandasında Rumeli'ye geçtiler. Türbesi Bursa'dadır. (R. Aleyh)

misafir - 8 yıl önce
Benim annem, Şeyh Edebali''nin kızı Malhun (Rabia Bala) Hatun''dur. Babam Osman Bey gördüğü rüya üzerine annemle evlenmiş ve bu evlilikten ben dünyaya gelmişim. Dedem öz be öz Şeyh Edebali''dir. Osmanlı soyuda Fatih Sultan Mehmet Han (dahil) zamanına kadar bu iffetli soydan devam etmiştir. Sonrasında gelen osmanlı padişahları iffetli kadınlarla evlenmemeleri sonucu çöküşün başlangıcının tohumlarını ekmişlerdir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

orhan gazi Resimleri

Orhan gazi
3 yıl önce

yazılmaktadır; ve üstelik, Orhan Bey'e ait olan bir tuğra'da "Sultan Orhan" yazılmaktadır. Hatta İbn-i Batuta, Osman Gazi'yi "ilk sultan" olarak adlandırmaktadır...

Orhan Gazi, 1281, 1326, 1359, 1360, Abdülaziz, Abdülmecit, Başkent, Bizans, Bulgar, Bursa
Abdurrahman Gazi
3 yıl önce

bilinmemektedir. Süleyman Şah zamanında başlayan hizmetini Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi devirlerinde de devam ettirmiştir. Osmanlı beyliğinin diğer...

Abdurrahman Gazi, Akyazı, Akça Koca, Bizans, Bursa, Ertuğrul Gazi, Eskişehir, Konur Alp, Orhan Gazi, Osman Gazi, Osmanlı Devleti
Süleyman Paşa (Orhan Gazi'nin oğlu)
3 yıl önce

Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi (1316 (?) - 1357/1360 arası), Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun'dur...

Osman Gazi
3 yıl önce

Ömer Abdülaziz Bey'in kızı, Orhan Gazi'nin annesi. Râbi'a Bala Hâtun - İslam alimi Şeyh Edebali‘nin kızı. Erkek çocukları Orhan Bey (1281 - 1362) Çoban Bey...

Osman Gazi, 1258, 1281, 1283, 1288, 1299, 1302, 1320, 1326, 27 Temmuz, Abdülaziz
Gazi Evrenos Bey
3 yıl önce

Evrenosoğulları Gazi Evrenos'un soyundan gelmektedirler. 1302 ve 1361 yılları arasında Karesioğulları Beyliği'ne hizmet etmiş olan bu âile Orhan Gazi'nin Karesi...

Gazi Evrenos Bey, 1288, 1302, 1361, 1385, 1390, 1396, 1417, 1430, 1434, 1437
Orhan Sefa Kilercioğlu
3 yıl önce

Orhan Sefa Kilercioğlu (d. 1933, İzmir, Türkiye), Türk asker ve siyasetçi. Orhan Sefa Kilercioğlu, 1933'te İzmir'de doğdu. İlkokulu Alsancak'taki Gazi...

Orhan Sefa Kilercioğlu, 1933, 1991, 1993, 23 Haziran, 25 Haziran, Abdülkadir Ateş, Akın Gönen, Asker, Cavit Çağlar, Doğancan Akyürek
Gazi Lisesi
3 yıl önce

Tam adı, Ankara Gazi Lisesi veya Ankara Altındağ Gazi Anadolu Lisesi şeklindedir. Ankara Lisesi ile birlikte, Ankara'nın Başkent oluş sürecinde kurulan...

Gazi Üniversitesi
3 yıl önce

Gazi Üniversitesi, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1926 yılında Ankara'da kuruldu. Ayrıca Gazi Üniversitesi, cumhuriyetin ilk üniversitesi...

Gazi İœniversitesi, Özdemir İnce, Nurcan Taylan, Sinan Aygün, ޞeref Eroğlu, Sinan ޞamil Sam, Naim Süleymanoğlu, Mustafa Balel, İlhan Berk, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İnci Aral