Isaiah Berlin

Kısaca: Sir İssiah Berlin Çağdaş İngiliz ahlak ve siyaset felsefecisi. Berlin değerlerin yer, zaman ve toplumsal koşullar tarafından belirlendiğini savunan Marksist görüşe karşı çıkarak, determinist öğretilere karşı tavır almış ve ahlaki değerlerin ve insanın sorumluluğuyla özgürlüğünü korumanın önemini vurgulamıştır ...devamı ☟

Sir İssiah Berlin Çağdaş İngiliz ahlak ve siyaset felsefecisi. Berlin değerlerin yer, zaman ve toplumsal koşullar tarafından belirlendiğini savunan Marksist görüşe karşı çıkarak, determinist öğretilere karşı tavır almış ve ahlaki değerlerin ve insanın sorumluluğuyla özgürlüğünü korumanın önemini vurgulamıştır

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Negatif özgürlük
3 yıl önce

özgürlük arasındaki fark, Isaiah Berlin tarafından, "Two Concepts of Liberty" isimli konferansında belirtilmiştir. Berlin’e göre, bu fark politik gelenekte...

Negatif özgürlük, Açık toplum, Hegel, Herder, Hobbes, Isaiah Berlin, Kapitalizm, Liberal demokrasi, Liberalizm, Locke, Marksizm
özgürlük
3 yıl önce

müdahalesizlik anlayışını ortaya koymaktadır. 20. yüzyılın filozoflarından Isaiah Berlin İki Özgürlük adlı eserinde özgürlüğün birbirine zıt yorumları olarak...

Özgürlük, İfade özgürlüğü, Bireysel özgürlük, Toplumsal özgürlük, Düşünce özgürlüğü, İstenç özgürlüğü, İrade özgürlüğü, Aydınlanmacılık
G.A. Cohen
6 yıl önce

felsefe ve siyaset bilimi)'da ve The University of Oxford (felsefe)'da Isaiah Berlin and Gilbert Ryle'ın altında eğitim gördü. Cohen 1985'te Oxford'da Chichele...

G.A. Cohen, 1941, Will Kymlicka, Çözümlemeci Marksizm, Eylül Grubu, Michael Otsuka, Jonathan Wolff, All Souls College, Oxford, Chichele
Femke Halsema
3 yıl önce

kanatla bağlantı kurmaya çalıştı. Özgürlük tartışmalarında kendine Isaiah Berlin'i örnek almıştır. Halsema, 2018'de yapılan seçim sonucu Amsterdam'ın...

Yeşaya Kitabı
6 yıl önce

Isaiah 1-4 and the post-exilic understanding of the Isaianic tradition, Beiheft zur Zeitscrift für die alttestamentliche Wissenschaft 171. Berlin &...

Agnostik Olduğu Bilinen Kişiler Listesi
6 yıl önce

filozof Irvin D. Yalom (d. 1931), Amerikalı varoluşçu psikiyatrist Isaiah Berlin (1909-1997), İngiliz filozof Jacob Bronowski (1908-1974), Polonyalı...

Friedrich Engels
3 yıl önce

Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-280466-9. OCLC 51528173.  ^ Berlin, Isaiah (2013). Karl Marx. 5th ed. Henry Hardy. Princeton: Princeton University...

Friedrich Engels, 1820, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1870, 1883, 1895, 19. yüzyıl
Anna Ahmatova
3 yıl önce

yılında Stalin'in ortağı ve kültür bakanı Andrei Zhdanov, Ahmatova'nın Isaiah Berlin'i ziyaret ettiğini öğrendi ve alenen "yarısı fahişe, yarısı rahibe" olarak...

Anna Ahmatova, 1889, 1905, 1910, 1912, 1914, 1921, 1922, 1925, 1935, 1940