Jeofizik

Kısaca: Jeofizik Fiziğin prensiplerinin yerkürenin incelenmesine uygulanması. Jeofizik, katı yerküresinin fiziği, okyanusların fiziği diye sınıflandırılabilir. Uygulamalı jeofiziğin konusu; yerkabuğunun üst kısımlarında bulunan, boyutları sınırlı ve derinliği az olan yeraltı yapılarını ve özel durumları incelemektir. Yeraltındaki antilelinalleri, senlelinalleri, fayları maden yataklarını ve sedimanların (tabakaların) altındaki temel kayacın engebelerini aramak, bu tür çalışmalara girer. Bu gib ...devamı ☟

Jeofizik Fiziğin prensiplerinin yerkürenin incelenmesine uygulanması. Jeofizik, katı yerküresinin fiziği, okyanusların fiziği diye sınıflandırılabilir.

Uygulamalı jeofiziğin konusu; yerkabuğunun üst kısımlarında bulunan, boyutları sınırlı ve derinliği az olan yeraltı yapılarını ve özel durumları incelemektir. Yeraltındaki antilelinalleri, senlelinalleri, fayları maden yataklarını ve sedimanların (tabakaların) altındaki temel kayacın engebelerini aramak, bu tür çalışmalara girer. Bu gibi aramaların çoğunun ekonomik bir maksadı vardır. Maden, petrol, su aramak ve inşaat mühendisliği ile ilgili problemlere çözüm aramak gibi.

Uygulamalı jeofiziğin belli başlı metodları şunlardır:

a) Arzın gravitasyon alanındaki değişimlerinin incelenmesi, yerçekimi ivmesi “g”nin ölçülmesi ve ölçülerden elde edilen sonuçların değerlendirilerek yeraltındaki durumun belirlenmesi maksadıyla yorumlarda bulunmasıdır.

b) Manyetik metod: Manyetik metodun gayesi yerin manyetik alanındaki değişimlerin incelenmesidir.

c) Elektrik ve elektromanyetik arama metodları: Elektrik prospeksiyonda elektrik veya elektromanyetik alanın belirli bir özelliği ölçülür. Ölçülen parametreler tabiatta potansiyel farkları, özdirenç, elektromanyetik alan vektörünün bileşenleri, indüksiyon polarizasyonu vb. gibi çok çeşitli ve birbirinden farklı olabilir.

Elektrik metodları genel anlamda ikiye ayrılır:

1) Elektrik metodları:

a) Doğan potansiyel metodu,

b) Eşpotansiyel metodu,

c) Özdirenç metodlar.

2) Elektromanyetik metodlar:

a) Afmag metodu,

b) Magnetotelürik metod,

c) İndüksiyon polarizasyon metodu.

d)Sismik metodlar: Sun’i olarak zelzeleye benzer sarsıntılarla yeraltının yapısını aramakta kullanılır. İki türlü sismik metod vardır:

1) Sismik kırılma metodu,

2) Sismik yansıma metodu.

jeofizik

Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal fiziksel olayların incelenmesi.

jeofizik

Türkçe jeofizik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. geophysics

jeofizik

yeryuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal, fiziksel olayların incelenmesi.

jeofizik

Türkçe jeofizik kelimesinin Fransızca karşılığı.
géophysique [la]

jeofizik

Türkçe jeofizik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Geophysik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Jeofizik
2 yıl önce

Jeofizik (yerfiziği olarak da bilinir), fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, hidrosferi ve atmosferi de içerecek biçimde Dünya'nın araştırılmasını...

Jeofizik, Arkeolojik, Atmosfer, Deprem, Elektrik, Elektromanyetik, Fizik, GPR, Jeolojik, Levha tektoniği, Manyetik
Jeofizik Mühendisliği
2 yıl önce

Jeofizik mühendisliği, Yerküre'deki maden, mineral, petrol, doğalgaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin...

Jeofizik mühendisliği, Jeofizik mühendisliği
Jeofizik Tarihi
6 yıl önce

Jeofiziğin tarihsel gelişimini iki ana motive edici güc yönlendirmiştir. Bunlardan birincisi, insanlığın bilimsel anlamda Yeryuvarı'nı araştırma "merak"ıdır...

Jeofizik Tarihi, ,
Jeofizik Mühendisleri Odası
6 yıl önce

Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin bir üyesi olan Jeofizik Mühendisleri Odası, 1986 yılında kurulmuştur. Odanın...

Jeofizik Mühendisleri Odası, 1986, Adana, Ankara, Bursa, Elektrik Mühendisleri Odası, Eskişehir, Fizik Mühendisleri Odası, Gaziantep, Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası
Uluslararası Jeofizik Yılı
2 yıl önce

Uluslararası Jeofizik Yılı (İngilizce: International Geophysical Year; IGY), 1 Temmuz 1957 tarihinde başlayıp 31 Aralık 1958'ye kadar süren uluslararası...

Ferhat Özçep
6 yıl önce

bilim tarihçisi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden ve Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik...

Yer bilimleri
2 yıl önce

Yerküre ile ilişkili bilimler için kapsayıcı/bütüncül bir terimdir. Jeoloji, jeofizik, jeodezi ve coğrafya olmak üzere dört ana yer bilimleri disiplini vardır...

Ali Yaramancı
6 yıl önce

2008), Türk asker, mühendis ve bilim insanı. Türkiye'nin ilk jeofizik profesörü ve ilk jeofizik mühendisi Alb. Prof. Dr. Müh. Ali Yaramancı II. Dünya Savaşı...