Kalem Suresi

Kısaca: Kalem Suresi, Kur`an-ı Kerim`in altmış sekizinci sûresi. Mekke devrinde Müslümanlara baskının arttığı sırada nazil olmuştur. ...devamı ☟Kalem Suresi, Kur`an-ı Kerim`in altmış sekizinci suresi. Mekke devrinde Müslümanlara baskının arttığı sırada nazil olmuştur. Sure elli iki ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayette geçen kalem kelimesinden alır.

Kalem Suresinde, inkarcıların Peygambere yönelttikleri iftiralara cevap verilir. İnsanlar arasında söz getirip götürme, başkalarını çekiştirme gibi ahlaki zaaflara dikkat çekilir. Nimetlere karşı nankörlük etmenin, başkalarının haklarını çiğnemenin sonucu anlatılır.Mal ve evladın aslında bir imtihan olduğu vurgulanır. İnkarcıların iddialarının hiçbir temeli olmadığı belirtilir.

kalem suresi

Osmanlıca kalem suresi kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Kur'an-ı Kerim'in 68. suresinin ismidir. Mekkîdir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalem suresi
1 yıl önce

Kalem Suresi (Arapça: سورة القلم) Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi. Sure 52 ayetten oluşur. İkinci iniş sırasına sahip olduğuna inanılmaktadır. Sure ismini...

Kalem Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Kalem
1 yıl önce

Kalem (idari bölüm), Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Kalem Suresi, Kuran'da bir sure Kalem (dergi), haftalık mizah dergisi Kalem (köy)...

Kalem, Ahşap, Alet, Karbon, Kil, Silindir, Taslak, Kırtasiye
Alak Suresi
1 yıl önce

org.tr/alak-suresi ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/alak-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/96-alak-suresi ^ https://www.gaste24...

Alak Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Ankebut Suresi, Arapça, Asr Suresi
Müzzemmil Suresi
1 yıl önce

Müzzemmil Suresi, (Arapça: سورة المزمل) Kur'an-ı Kerim'in 73. suresi. Sure 20 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayette...

Müzzemmil Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Haşr Suresi
1 yıl önce

org.tr/hasr-suresi ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/hasr-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/59-hasr-suresi ^ Tirmizi, Fedailü'l-Kur'an...

Haşr Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Sure
1 yıl önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Yunus (Peygamber)
1 yıl önce

sür'aten vasıta-i necat olmuştur”. Yunus Kitabı Yunus Suresi Saffat Suresi 139-148. ayetler Kalem Suresi 48-49. ayetler ^ https://nereye.com...

Nestâlik
1 yıl önce

Kamış kalem, İslam'ın en değerli yazma aletidir. İslam peygamberi Muhammed'e melek Cebrâîl aracılığıyla vahiy yoluyla inen Kur'an'da, 96. Alak Suresi 4....