Kalem Yazı aleti. Yazmak ve çizmek için kullanılan araç. Resmi dairelerde yazı, muhasebe, kayıt vb. işlerin görüldüğü yer, büro (kalem odası); taş, ağaç veya madenleri oymaya veya üzerine yazı veya resim kazımaya mahsus ucu sivri ve keskin kalem şeklinde çelikten yapılmış alet (taşçı kalemi, ayna kalemi, kazı kalemi, heykeltraş kalemi gibi). Çeşit, tür manasında da kulanılır. Tülbent veya başka kumaş üzerine resim ve nakış yapmak için kullanılan ince fırça veya sivri çöp (kalem işi...). B...

KALEM (türkçe) anlamı
1. 1. Yazma
2. çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: Kâğıt
3. kalem
4. mürekkep
5. hepsi masanın üstündedir. -F. R. Atay.
6. 2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer: Bütün bizim kalem böyle
7. geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti. -M. Ş. Esendal.
8. 3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: Taşçı kalemi. Oymacı kalemi.
9. 4. Çeşit
10. tür : Üç kalem erzak. Beş kalem ilaç.
11. 5. mec. Bazı deyimlerde yazı: Kaleme almak. Kaleme gelmemek.
12. 6. mec. Yazar: Edebiyatımızın usta kalemlerinden.
KALEM (türkçe) ingilizcesi
1. n. pen
2. pencil
3. item
4. entry
5. style
KALEM (türkçe) fransızcası
1. crayon [le]
KALEM (türkçe) almancası
1. n. Feder
2. Stift

Kalem hakkında detaylı bilgi

Kalem Yazı aleti. Yazmak ve çizmek için kullanılan araç. Resmi dairelerde yazı, muhasebe, kayıt vb. işlerin görüldüğü yer, büro (kalem odası); taş, ağaç veya madenleri oymaya veya üzerine yazı veya resim kazımaya mahsus ucu sivri ve keskin kalem şeklinde çelikten yapılmış alet (taşçı kalemi, ayna kalemi, kazı kalemi, heykeltraş kalemi gibi). Çeşit, tür manasında da kulanılır. Tülbent veya başka kumaş üzerine resim ve nakış yapmak için kullanılan ince fırça veya sivri çöp (kalem işi...). Bir pusulaya veya deftere yazılan eşyanın cins ve çeşit itibariyle bir sırada ve bir tek rakam altında yazılması (sekiz cins, sekiz kalem eşya... gibi). Gayet ince boya fırçası. Desen çizme sanatı veya tarzı. Aşı yapmak için ağaçtan kesilen ince çubuk (aşı kalemi). Beynin dördüncü karıncığının çukurcuğuna da kaleme benzediği için kalem denir. Bir hesap, bir hesap cetveli veya bir hesap durumunun maddelerinden her birine de “kalem” denir (üç kalem ilaç... gibi). Kalemin buna benzer birçok manaları vardır.

İslam dininde de; din, dünya işlerinden meydana gelecek yaş ve kuru, canlı ve cansız, ölü ve diri, su ve taş, harap ve mamur yerler kısaca her şeyi levh- i mahfuza yazan şeye de “kalem” denilmiştir. Hadis-i şerifte: “Allahü tealanın ilk yarattığı şey Kalem’dir. Kalem’e yaz, buyurdu. Kalem ne yazayım? dedi. Allahü teala Kaderi yaz buyurdu. Kalem, ebede (sonsuza) kadar olacak şeylerin hepsini yazdı.” buyrulmuştur. Kalem, Levh-i Mahfuz üzerinde kıyamete kadar olacak şeyleri yazar. En’am suresi 59. ayetinde, Allahü teala mealen; “Yaş ve kuru (canlı ve cansız, ölü ve diri, su ve taş, harap ve mamur yerler, az ve çok) her şey kitab-ı mübinde vardır.” buyurmuştur. Kitab-ı mübin, levh-i mahfuz manasınadır. Levh-i mahfuz, Allahü tealanın katında şeytandan muhafaza edilmiş olan levhadır (kitaptır). Üzerinde Kur’an-ı kerim de yazılıdır. (Bkz. Levh-i Mahfuz)

Osmanlı saray teşkilatı tarihinde, Osmanlı maliyesini meydana getiren dairelerden her birine de “kalem” adı verilirdi. Devletin amme hizmetlerinin görüldüğü her kapıya, resmi daireye de kalem, devlet memurlarına da “kalem efendisi” denmiştir. Osmanlılarda kalem, sadece devlet işlerinin görüldüğü bürolar değildi. Aynı zamanda buraları, oraya çocuk denecek yaşta alınan gençlerin, eğitim ve terbiye gördükleri birer ilim ve irfan kaynağı, birer mektep (okul) mahiyetindeydi. Osmanlının birçok ilim ve sanat adamları, kalemlerden yetişmiştir. Kaleme alınan çocuk, kalem amiri tarafından edebi, terbiyesi, güzel ahlakı, ilim ve irfanı ile tanınmış, yaşlı ve tecrübeli bir Osmanlı efendisinin yanına verilirdi. Bu mürebbi katip, kendini manevi bir baba kabul edip, çocuğun yetiştirilmesini bir vazife, bir mesuliyet, bir şeref ve haysiyet meselesi kabul ederdi. Ona şefkat ve merhametle, acıyarak her türlü mesleki bilgiyi, güzel yazı yazmayı öğretir, kalemde evrakın nasıl işlem gördüğünü anlatırdı. Bir yandan da çocuğun her türlü kabiliyetini araştırır, kalemde Arapça, Farsça ve batı lisanlarından birini öğretir, bilgi ve görgüsünü arttırmaya çalışırdı. Sonra uygun bir ünvan ile vazifeye tayin edilirdi.

Yazı aleti olan kalem, ilim için lüzumlu bir malzemedir. İlmin zabtı ve böylece korunması kalem ile olur. Kalem, siyaset ilmini de mecazen ifade etmektedir. Milletlerin kaderinde silahla, kılıçla elde edilen çok hak ve menfaatleri kalemle, yani masa başında yok olup gitmiştir. Çok kere harp sonundaki anlaşmalarda kalemi, siyaseti kuvvetli olan kazanmıştır. Kalem; ilim, irfan ve kültürün de sembolüdür. Bu manasıyla kalemde kuvvetli ve devamlı olan milletler, yalnız silah bakımından üstün olan milletleri daima yenmişlerdir. Atalarımız bu hakikatı “kalem kılıçtan keskindir” vecizesiyle anlatmışlardır.

Kalem, çeşitleri, yapısı ve yapılışı, kullanılış yerleri ve şekilleri itibarıyla birçok isimler ile anlatılmaktadır. Kalemin yazı hayatında kullanılmaya başlaması da çok eski bir tarihe dayanır. Orta çağda, yumuşak ve kızıl bakır, gümüş ve altından yapılmış iğneler veya içine erimiş kurşun akıtılmış deri tüpler, kalem olarak kullanılmıştır. 1564’te grafit madenlerinin bulunmasıyla, grafitten kalemlerin yapımına başlanmıştır. 1792’de, grafit ve kil karışımından, çevresi sedir ağacı tahtasıyla kaplanmış kalemler yapıldı. Bu kalemler, bugün kullandığımız “kurşun kalemi”nin başlangıcı oldu. Bu tarihlerden günümüze kadar kalem yapım sanatında büyük ilerlemeler ve gelişmeler olmuştur. Hele Kur’an-ı kerim yazısı olan Arap harflerinin hattında (yazılmasında) öyle sanatlar ve kalemler geliştirilmiştir ki, bugün dahi bunlar orijinalliğini korumaktadırlar. (Bkz. Hat)

Kalemler yapılış ve kullanıldığı yerlere göre pekçok çeşitlere ayrılırlar. Kurşun kalem, dolma kalem, tükenmez kalem, boyalı kalem, kopya kalemi gibi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Grup Özgürlük tarafından söylenen kalem adlı şarkının sözleri.

yazıp çizdim asırlarca, yol gösterdim insanlığa
işık oldum karanlığa, alimlerden sorun beni
doğru benim yanlış benim, akıllara yön verenim
karar benim infaz benim, hedef benim vurun beni

şair oldum şiir yazdım, yazar oldum kitap yazdım
onlar gitti yalnız kaldım, yanlarına gömün beni
barışlara imza attım, mahkum olup hapis yattım
yargıç elinde kırıldım, suçlu benim asın beni

Athena tarafından söylenen kalem adlı şarkının sözleri.

bir kalem yine seni yazdı
o da kendini bilir sandı
bir de üstüne sinmiş
yanar yanar yanar
sorma

dur yavaş yavaş anlat ki kaçmasın
ucum bucağım yok, üstü kalsın
bil ki üstüne sinmiş
yanar yanar yanar
sorma

ama olmuyor, oluyor mu
ama olmuyor
ama olmuyor, oluyor mu
ama olmuyor

sen ve sen kayıp cennet, kaçmayın
bu mum ışığında dünyadayım
o rüyadayım
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kalem Suresi

Kalem Suresi, Kur`an-ı Kerim`in altmış sekizinci sûresi. Mekke devrinde Müslümanlara baskının arttığı sırada nazil olmuştur.

Tükenmez Kalem

Tükenmez kalem ya da kısaca tükenmez, içindeki borucuktaki özel ve koyu kıvamdaki mürekkebi, ucunda bulunan bilye sayesinde yüzeye aktaran modern bir yazım aracı. Kullanılabilirliği ve bulunabilirliği ile günlük yaşamda yaygın bir kullanıma sahiptir. En yaygın mürekkep renkleri ...

Tüy Kalem

Tüy, mürekkebe batırılarak yazı yazmakta kullanılan bir araçtır.

Mehmed Siyah Kalem

Mehmed Siyah Kalem, çağı ve coğrafyası tarih içinde silinmiş bir ustadır. Zamanın yırtıcı pençesinden kurtulabilmiş bir dizi kaotik figürün yaratıcısı olan bu çizgidışı nakkaşın yaşamı ile ilgili bilgiler maalesef hiç yok denecek kadar azdır. Ayrıca sanatını belirgin ...

Kalem (anlam Ayrım)

Kalem, yazı yazmakta ve (bazı türleri) resim yapmakta kullanılan, genellikle ince bir çubuk şeklindeki araç.

Kalem (dergi)

Kalem, Türkçe - Fransızca olarak İstanbul`da 3 Eylül 1908 - 29 Haziran 1911 yılları arasında yayımlanmış olan haftalık mizah dergisi. Çağdaş Türk mizahı ve karikatürünün öncüsü olarak sayılan dergi.

Kalem Dergisi

Kalem, Türkçe-Fransızca olarak İstanbul'da 3 Eylül 1908-29 Haziran 1911 yılları arasında yayımlanmış olan haftalık mizah dergisi. Çağdaş Türk mizahı ve karikatürünün öncüsü olarak sayılan dergi.

Pilot (Kalem üreticisi)

Pilot Corporation (株式会社パイロットコーポレーション, Kabushiki Kaisha Pairotto Kōporēshon, TYO: 7846) Tokyo, Japonya merkezli kalem üreticisidir. Şirket çeşitli kâğıtlar ve mücevherler de üretmektedir fakat en ünlü ürünü pilot kalemdir.

Bu Kalem Bukalemun

Bu Kalem Bukalemun; Enis Batur tarafından yazılan, 1986 yılında basılan kitap.

Bu Kalem Melun

Bu Kalem Melun; Enis Batur tarafından yazılan, 1997 yılında basılan kitap.

Bu Kalem Un (ufak)

Bu Kalem Un (ufak); Enis Batur tarafından yazılan, 2004 yılında basılan kitap.

Tüy (kalem)

Tüy, mürekkebe batırılarak yazı yazmakta kullanılan bir araçtır. Genellikle kaz, kuğu ve hindi gibi iri kuşların kanat tüylerinden üretilir.