Kasas Suresi, Kur`an-ı Kerim`in yirmi sekizinci sûresi.Mekke döneminde inmiştir.

KASAS SURESI (türkçe) anlamı
1. Kur'an-ı Kerim'in 28. Suresidir. Mekkîdir. (Kısas da denir.)

Kasas Suresi hakkında bilgiler

Kasas Suresi, , Kur`an-ı Kerim`in yirmi sekizinci suresi.

Mekke döneminde inmiştir. 88 ayettir. Sure adını, 25. ayette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur`an`da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır. Surede başlıca Hz. Musa`nın çocukluğunu, peygamber oluşunu, Musevi leri Mısır `dan çıkarmasını ve Firavun ile ordusunun boğulmasını kapsayan süreç anlatılmaktadır. Ayrıca küfre saplanıp maddi servet ve kudrete bel bağlamanın kötü akıbetini vurgulamak üzere Karun kıssasına yer verilmektedir.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

Musa

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše) İbrani peygamber, öğretmen ve lider. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Bahailikte peygamber kabul edilir.

Edep

Edep, (, çoğul. ) ''Toplum töresine uygun davranma'' veya ''İyi ahlak, incelik, terbiye'' olarak tanımlanır. İslam'da, hayatın her yönünü kapsayan görgü ve ahlak kurallarıdır. Edep, davranış bağlamında, öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder:

Kârûn

Kârûn, Kur'an'da ve halk edebiyatında bahsi geçen çok zengin kişi.

Peygamber

Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Peygamber, "Haber Getiren" gibi bir anlam taşımaktadır. Tanrı inancına sahip ve ...

Esmaülhüsna

Allah`ın 99 adı öteki adıyla Esmaülhüsna, Esma-ül Hüsna, Esmai hüsna, esmaı hüsna, esmaül hüsna, esma-i hüsna, esma ül hüsna, En Güzel Adlar, El Esmâ ül Hüsnâ, Al Asmaa al husna, Asma al Husna İslam dininde yaratıcıya verilen isimler.