Katoliklik

Kısaca: Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır. Katoliklik Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıyan mezhebi dile getirir. Protestanlığın ortaya çıkışına kadar bu anlayış, bütün Hıristiyanlığı kapsamış ve ortaçağ boyunca Avrupa'ya egemen olmuştur. Yunanca 'evrensellik' anlamına gelen 'to katalou' sözcüğünden türemiştir. Aynı zamanda Agustinusçuluğu canlandırmak isteyen çağdaş bir dinsel felsefe anlamında kullanılır. Saint Agustunus ile Saint Thomas'ın ...devamı ☟

Katoliklik
Katoliklik

Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır. Katoliklik Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıyan mezhebi dile getirir. Protestanlığın ortaya çıkışına kadar bu anlayış, bütün Hıristiyanlığı kapsamış ve ortaçağ boyunca Avrupa'ya egemen olmuştur. Yunanca 'evrensellik' anlamına gelen 'to katalou' sözcüğünden türemiştir.

Aynı zamanda Agustinusçuluğu canlandırmak isteyen çağdaş bir dinsel felsefe anlamında kullanılır. Saint Agustunus ile Saint Thomas'ın çağlarına uygun olarak geliştirdikleri katoliklik felsefesi anlamında da kullanılmaktadır. Bu felsefe, Roma kilisesini İsa'nın vücudu sayıyor ve Tanrı-İsa-Kilise-İnsanı örgensel bir bütünlükte birleştiriyordu.

Kilise, aynı zamanda devletti ve Kutsal Roma İmparatorluğu adını taşıyordu. Katolik felsefesinin temel yapısı Platon ve Aristoteles ile güçlendirilmiş bir devlet anlayışı içinde, Tanrı'ya bağlılıktan önce, kilise devlete bağlılığı şart koşmaktaydı. Bu tutumun, orta çağın siyasal ve toplumsal yapısında gerçekçi bir anlamı vardı. Bütün Avrupa'yı kaplayan geniş katolik örgütü; Protestanlığın ortaya çıkması ile Hıristiyanlığın bir mezhebi olma sınırlarına çekildi.

Katolik felsefesi gerçekte, Katolik Kilisesi adı verilen dinsel kurumun felsefesidir. Bu dinsel kurum; Kutsal ruhun hem Tanrı'dan, hem de oğlu İsa'dan geldiğine inanır, cehennemin varlığı, Meryem anaya tapınma, papazların zorunlu bekarlığı gibi özelliklerin yanında Papanın dinsel başkanlığını kabul etme anlayışına dayanır.

Katolikliğin temeli; ermiş Petrus'un Roma'da öldüğü ve yerine Roma Piskoposu'nu (papa) bırakmış olduğu inancıdır. Diğer piskaposlar da İsa'nın 12 havarisinin halefleri olarak kabul edilir. Kilise evrenseldir, bu nedenle uzayda ve zamanda her zaman tek ve birdir. Papa baş Hıristiyan sayıldığında bu birlik sağlanabilir. Protestanlık ve Ortodoksluk bu anlayışa karşı çıkınca Katoliklik bir Hıristiyanlık mezhebine dönüşmüştür.

İlgiliBağlantılı

Katoliklik

Hz. İsa'nın Aziz Petrus'a aktardığı yetkilerin mirasçısı olan papayı dinî başkan olarak tanıyan Hristiyan mezhebi.

Katoliklik

Türkçe Katoliklik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Catholicism, catholicity, papistry, popery

Katoliklik

isa peygamber'in aziz petrus'a aktardığı yetkilerin kalıtçısı olan papayı dinsel başkan olarak tanıyan hıristiyan mezhebi.

Katoliklik

Türkçe Katoliklik kelimesinin Fransızca karşılığı.
catholicisme [le]

Katoliklik

Türkçe Katoliklik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Katholizismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Katoliklik Resimleri

Katolik kilisesi
2 yıl önce

Katolikler yoğun olarak Güney Amerika'da ve Avrupa'nın güneyinde bulunurlar. Katoliklik, Kutsal Ruh'un kaynağı, İsa'nın ilâhî yönü, geleneklere verdiği önem,...

Katolik Kilisesi, 1054, 1870, Apokrifa, Avrupa, Ayasofya, Aziz, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik, Eski Ahit
Yunanistan'da din
3 yıl önce

sayıda takipçisi olan dinler; İslam (nüfusun %2'sini oluşturmaktadır), Katoliklik (nüfusun %1'inden daha azını kapsamaktadır), Evanjelikalizm, Helen Paganizmi...

XI. Pius
6 yıl önce

buna karşılık Katolik öğrenciler için din eğitimi zorunlu kılındı ve Katoliklik İtalya'nın tek dini kabul edildi. Pius bu dönemde çağdaş siyasi gerçekleri...

Keldaniler
2 yıl önce

kısmı Katolikliği benimser ve Papa'nın otoritesini kabul ederler. Yeni kurulan bu kiliseye Keldani Kilisesi adı verilir ve bu tarihten sonra Katolikliği benimseyen...

Keldaniler, Apokrifa, Arapça, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Hıristiyan Mezhepleri
İspanyol Engizisyonu
2 yıl önce

kadar devam etti. İbyol Engizisyonunda, Müslümanlarla Yahudilerin Katolikliğe döndürülmesi hedeflenmişti. 200.000'e yakın Yahudi ve çok sayıda Müslüman'ın...

Johann Eck
6 yıl önce

Kasım 1486 - ö. 13 Şubat 1543), Protestan Reform'u döneminde yaşamış, Katoliklik savunucusu Alman Hristiyan Teolog. Protestan Reform'u döneminde Martin...

Advent
2 yıl önce

doğumuna ve dolayısıyla Noel'e kadar günlerin geri sayıldığı kısa dönem. Katoliklik ve Protestanlıkta 30 Kasım'a en yakın pazar günü (27 Kasım - 3 Aralık)...

Advent, Arife, Epifani, Hristiyanlık, Hıristiyanlık, Katolik, Latince, Noel, Ortodoks, Protestan, Taslak
Reform (tarih)
2 yıl önce

Hristiyanlığın amacına dönmesi gerektiğini söylemiş ve Roma Kilisesi’ne (Katolikliğe) karşı oluşacak büyük bir hareketin temellerini atmıştır. Böylece Luther...