Kimyasal Element

Kısaca: Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isim. Kimyasal elementler aynı atom numarasına sahipdirler. ...devamı ☟

kimyasal element
Kimyasal Element

Kimyasal element ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: element

kimyasal element

Türkçe kimyasal element kelimelerinin İngilizce karşılığı.
chemical element

kimyasal element

Türkçe kimyasal element kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Grundstoff

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Element
1 yıl önce

Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isimdir. Her farklı...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Uranyum ötesi element
1 yıl önce

Uranyum ötesi element veya transuranyum element atom numarası 92'den (uranyum) büyük olan kimyasal elementlerdir. Bu elementlerin hiçbiri kararlı değildir...

Kimyasal madde
1 yıl önce

konusu değildirler. Saf maddeler ikiye ayrılır: Elementler Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşurlar. Kimyasal ve fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar...

Süper ağır element
4 yıl önce

Süper ağır element, süperağır element, aktinit ötesi element ya da transaktinit element, atom numarası 103'ten büyük olan elementlerin her biridir. Periyodik...

Kimyasal reaksiyon
1 yıl önce

bileşiklerdeki elementlerden birinin yerini aldığı tepkimelere denir. Örnek: Zn + 2 HCI → ZnCI2 + H2 Hg (s) + ½ O2 (g) → HgO (k) + ısı Kimyasal laboratuvarda...

Kimyasal tepkime, Kinetik enerji, İyon, Atom, Molekül, Potansiyel enerji, Derişim, Entalpi, Katalizör, Sıcaklık, Mol
Kimyasal evrim
4 yıl önce

süpernovalardaki nükleosentez süresince evrende kimyasal elementlerin evriminin teorilerine atıfta bulunulur. Kimyasal evrimin ikinci kullanımı veya kemosentez...

Kimyasal sentez
1 yıl önce

sentez kimyasal ayrışmanın karşıtı bir olaydır. Kimyasal sentez olayına giren maddeler element veya bileşik halinde bulunabilirler. Kimyasal sentez "sağa...

Kimyasal formül
1 yıl önce

bir yöntemdir. Moleküler bileşikler için, içindeki elementleri kimyasal sembolleriyle, o elementlerin sayısını da o atomun yanındaki sayılarla belirtirler...

Kimyasal formül, Atom, Molekül