Kimyasal Madde

Kısaca: Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan, fiziksel ayırma yöntemleri ile bileşenlerine ayrılmaz. Bu kimyasallar katı, sıvı veya gaz halinde olabilirler. ...devamı ☟

kimyasal madde
Kimyasal Madde

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan, fiziksel ayırma yöntemleri ile bileşenlerine ayrılmaz. Bu kimyasallar katı, sıvı veya gaz halinde olabilirler. Tanımı Kimyasal maddelerin oluşturulması; yani Saf' hale getirilmesi için, genelde karışımların haricinde ayarlamak gereklidir. Kimsayal madde kendisine en yakın karakteristik özelliklerdeki molekül, formül birimleri ve atomlardan oluşur. Kimyasal madde için genel bir örnek; nehirdeki izole edilen bir su ile laboratuvar ortamında oksijen ve hidrojen ile yapılan bir suyun aynı oranlara sahip olması olarak gösterilebilir. Genelde saf olarak birbirlerine karıştırılan diğer kimyasal maddelerden bazıları ise; Elmas (karbon), Altın, Sofra tuzu (sodyum klorür ve rafine şeker (sakaroz)dir. Bu gibi kimyasal maddelerin yanı sıra, doğada bulunan basit ya da görünüşte saf maddeler, kimyasal maddelerin karışımı olabilir. Örneğin; musluk suyu, az miktarlarda çözünmüş sodyum klorid ve demir ile kalsiyum gibi diğer kimsayal maddeler içeren bir bileşiktir. İşlevi Kimyasal maddeler katı, sıvı, gaz, plazma olarak sıcaklık ya da basınç değişikliklerinde fazları değişebilir. Kimyasal reaksiyonlarla da, başka bir kimyasal maddeye dönüştürülebilir. Isı ve ışık gibi enerji şekilleri madde olarak kabul edilmez ve bu makalenin konusu değildirler. Ayrıca bakınız * Kimyasal element * Patlayıcı madde * Sentez * Kimyasal maddelerin atom numarasına göre listesi

Kaynaklar

Vikipedi

kimyasal madde

Türkçe kimyasal madde kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. chemical warfare

kimyasal madde

Türkçe kimyasal madde kelimelerinin Almanca karşılığı.
Chemikalie

kimyasal madde

Türkçe kimyasal madde kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. chemical warfare

kimyasal madde

Türkçe kimyasal madde kelimelerinin Almanca karşılığı.
Chemikalie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimyasal madde
3 yıl önce

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan...

Kimyasal reaksiyon
3 yıl önce

Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler...

Kimyasal tepkime, Kinetik enerji, İyon, Atom, Molekül, Potansiyel enerji, Derişim, Entalpi, Katalizör, Sıcaklık, Mol
Kimyasal savaş
3 yıl önce

değildir. Ancak içerdikleri kimyevi maddeler nedeniyle insan üzerinde tahrip edici etkileri vardır. Kimyasal savaş maddelerinin savaş alanında kullanımı, ilk...

Patlayıcı madde
3 yıl önce

Medyayı oynat Patlayıcı madde, hararet veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı...

Patlayıcı madde, Taslak şablonları, Taslak madde
Kimyasal Değişim
3 yıl önce

Kimyasal değişim, bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin atom veya molekül yapılarıyla ilgili özelliklere kimyasal...

Kimyasal tepkime, Atom, Basınç, Cam, Derişim, Elektron, Entalpi, Hidrojen, Isıalan, Isıveren, Karbon, Fiziksel değişme
Kimyasal silah
3 yıl önce

Kimyasal silahlar, insan üzerinde fiziksel psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş...

Madde
3 yıl önce

şekli değişmiş fakat özü yine kâğıttır. Kimyasal olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği vakit, o maddenin hüviyet ve yapısını değiştiren olaydır. Mesela...

Atom, Kütle, Hacim, Sıvı, Gaz, Plazma, Amorf Katılar, Katı, Maddenin halleri, Ağırlık, Ters Madde, Karanlık Madde, Özkütle
Kimyasal (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Bir Kimyasal madde özel bir kimyasal bileşim içeren malzemedir. Kimyasal ayrıca şu anlamlara da gelebilir: "Kimyasal" (Joseph Arthur şarkısı), 2000 yılı...