Komedi seyirciyi güldürecek bir konuyu işleyen ve oynanmak için yazılmış olan güldürücü piyes demektir. Komedi, komik unsurları ortaya çıkarıp sergilemek ilkesine dayanır. Gayesi insanların ve toplumun gülünç yönlerini göstererek eğlendirmek ve bir ders vermektir. Komedi veya Güldürü'nün klasik (komedi tiyatrosu) ve popüler (güldürme amaçlı espri) manası vardır.

Komedi

Komedi seyirciyi güldürecek bir konuyu işleyen ve oynanmak için yazılmış olan güldürücü piyes demektir. Komedi, komik unsurları ortaya çıkarıp sergilemek ilkesine dayanır. Gayesi insanların ve toplumun gülünç yönlerini göstererek eğlendirmek ve bir ders vermektir. Komedi veya Güldürü'nün klasik (komedi tiyatrosu) ve popüler (güldürme amaçlı espri) manası vardır. Tiyatro'da; Trajedi'de başrol oyuncusunun yüksek statüsünü kaybetmesi üzerinedir. Ancak komedi de ise; genç ve yaşlı bir otorite arasındaki yüzleşme sözkonusudur.

Popüler manasında komedi ise; tanımlaması zor olarak bilinir. Espri konusunda; bir kişi bir espriyi yeteri kadar komik ya da değil; ya da kırıcı ya da kırıcı olmayacak şekilde bulabilir. Bu vesile ile; komedi kişinin zevkine göre değişir.

Komedilerdeki gülünecek şeye komik denir. Komediler, bu komik unsurların yapısına ve özelliklerine göre isim alırlar. Bunlar: Entrika komedisi, karakter komedisi, töre komedisi, hissi komedi, vodvil, fars, skeç, satir olarak sınıflandırılabilir.

1 — Entrika komedisi: Belli bir entrika üzerine kurulmuş bulunan komedilerdir. Dış aksiyona dayanır, herhangi bir psikolojik ve moral değeri olmayan hafif, neşeli eserlerdir.

2 — Karakter Komedisi: Çeşitli devirlerin ve ülkelerin insanlarındaki ortak karakter özelliklerinin aksayan yanlarını, çirkinliklerini gülünç tablolar halinde sergiler. Bu türün en güzel örneklerini Moliere vermiştir.

3 — Töre komedisi: Herhangi bir çağın veya yörenin, herhangi bir topluluğun gülünecek duruma gelmiş olan örf ve adetlerini konu edinir. İşlerliğini kaybetmiş bulunan batıl inançlar ve duyuşlar, bu komedi türünün temel malzemesidir.

4 — Hissi komedi: Seyirciyi bir yandan duygulandırırken diğer yandan güldürmeyi gaye edinen komedi türüdür. Duygu birinci planda, güldürücü motifler ikinci plandadır. Çağımızda en yaygın komedidir.

5 — Fars: Basit güldürme unsurlarından faydalanan ve az sayıda kişilerle temsil edilen komedilerdir. Yer yer şarkılarla süslenir. Fars türü komedilere daha çok orta çağda rastlanır.

ö — Vodvil: Entrika komedisinin biraz daha basit ve biraz daha hızlı şeklidir. Karmaşık bir örgüye sahiptir, temel gayesi güldürmektir.

7 — Skeç: Bir kaç dakikalık bölümlerden meydana gelen kısa oyunlara denir. Daha ziyade kabare ve gazinolarda temsil edilir. Günümüzde radyo ve televizyonlarda da bu tür oyunlara rastlamak mümkündür.

8 — Satir: Taşlama yönü ağır basan komedilere denir. Günün sosyal ve politik olayları ile bu olaylarda yer alan kişiler, komik özellikleriyle ele alınarak taşlanır.

komedi

güldürü.
yalan ve yapmacık söz ya da davranış.
gülmeye neden olan olay ya da olaylar.

komedi

1 . Güldürü.
2 . mecaziYalan ve yapmacık söz veya davranış.
3 . mecaziGülmeye neden olan olay veya olaylar.

komedi

Türkçe komedi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. comic
n. comedy, comic

komedi

Türkçe komedi kelimesinin Fransızca karşılığı.
comédie [la]

komedi

Türkçe komedi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Lustspiel

Komedi (İlhan İrem) sözleri

İlhan İrem tarafından The Best Of İlhan İrem III albümünde söylenen Komedi adlı şarkının sözleri.

Gecede bir pervane, yanar döner bir küre
Değişiyorsun günden güne
Tek kişilik bir oyun ve sen hala sahnede
Ve iniyor artık perde

Hoşçakal, hi, hi, good bye

Oyunlar, senaryo, taktik, reji
Pandomim melodram ve trajedi
Aramızda eski bir strateji
Komedi, komedi, komedi..

Eşit bir fasit daire, sevgi gelmiş bak ne hale
Yo yo.. yok artık
Kurguların şahane, bahanedir hep bahane
Yo yo.. yok artık

Gecenin bir yerinde, ellerim ellerinde
Gülümseriz geleceğe, haydi
Demir alıp gidelim, dünyayı seyredelim
Açılalım bir kez daha

İlgili konuları ara

Yanıtlar