Kosova

Kosova, Güneydoğu Avrupa'da, Sırbistan devleti sınırları içinde kalan ve denize çıkışı olmayan ve Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetiyle komşu olan, 1999 yılından bu yana fiilen Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir bölgedir. 17 Şubat 2008 de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

1. n. Kosovo,
Kosova (ingilizce) fransızcası
1. n. Kosovo
2. région et province autonome de la République de Serbie
Kosova (ingilizce) almancası
1. n. Kosovo
Kosova (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Kosovo
Kosova (ingilizce) portekizcesi
1. s. Kosovo
Kosova (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Kosovo

Kosova hakkında detaylı bilgi

Kosova, Güneydoğu Avrupa'da, Sırbistan devleti sınırları içinde kalan ve denize çıkışı olmayan ve Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetiyle komşu olan, 1999 yılından bu yana fiilen Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir bölgedir. Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu ülkeyi ilk tanıyan Amerika Birleşik Devletleri ikinci tanıyan Arnavutluk olmuştur. Türkiye, İngiltere ve Afganistan'da Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerdendir. Bu bağımsızlığı tanımayacağını ilan eden Sırbistan ve Rusya´ya göre burası halen Sırbistan´a bağlı özerk bir bölgedir. Kosova bayrağı mavi arka plan üzerine 6 yıldız ve onun altında bulunan Kosova haritasından oluşur. Altı yıldız ülkede Türkler de dahil olmak üzere yaşayan altı etnik grubu temsil eder. Nüfusunun çoğunluğu Arnavutlardan oluşur. Ayrıca Sırplar, Türkler, Boşnaklar gibi değişik etnik gruplar yaşar.

Kosova gerek Sırpların, gerekse Arnavutların kültürel kimlikleri açısından büyük önem verdikleri bir bölgedir. 1990’lı yıllarda etnik farklılıklar ve siyasi baskı sonucu alevlenen bir savaş yaşayan Kosova'dan halihazırda Birleşmiş Milletler sorumlu olsa da bölgenin nihai statüsü belirlenmiş değildir.

Genel bilgilerKosova, Avrupa’nın en yoksul bölgelerinden biridir. Halkının neredeyse yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşar. Her ne kadar bölge zengin yeraltı kaynaklarına sahip olsa da temel ekonomik gelir kaynağı hala tarımdır.

Bölgedeki Arnavut sayısı 2 milyondur. 1999 sonrası Sırpların bölgeden akın akın kaçması sonrasında ise sadece burada kalan 80 bin kişilik bir Sırp toplumu vardır. Ayrıca, bölgede 10.000 civarında Türk azınlık da yaşamaktadır. Ama Sırplarınki gibi sayıları hızla azalmaktadır. (Özellikle Prizren, Mamuşa, Priştine, Gilan ve Mitroviça'da). Arnavutça Kosova'nın tek resmi dilidir. Türkçe, savaştan önce Arnavutça ve Sırpçayla birlikte Kosova'daki resmi diller arasında yer alırken, Sırpçayla birlikte artık "bölgesel dil" sayılmaktadır. Kosova Türkleri, Sırplarla Arnavutların aksine Kosova'daki diğer bütün etnik gruplarla barış ve huzur içinde yaşamakta olup, dernek, vakıf, müzik grubu, gazete ve dergiye sahiptirler. Ayrıca Yeni Dönem Kosova Türk Televizyonu da 16.12.2005 tarihi itibarıyla yayınına başlamıştır. Bir de Prizren Radyosu'yla, 24 saat kesintisiz olmak üzere Yeni Dönem (Prizren'de) ve Kent FM (Priştine'de) yayınlarını sürdürmektedir. Kosova Türkleri, şu anda parlamentoda 3 milletvekiliyle KDTP (Kosova Demokratik Türk Partisi) tarafından temsil edilmektedir.

İklimi ve CoğrafyasıKosova 10.912 km2lik alana, 2 milyonun üzerinde nüfusa sahiptir. Kuzeybatısında Karadağ, kuzey ve doğusunda Sırbistan, güneyinde Makedonya ve güneybatısında Arnavutluk bulunmaktadır.En büyük yerleşim merkezi başkent Priştine'dir. Koordinatlari 42, 6394 (42°38'21.840"N) kuzey enlemi ve 21, 0961 (21°5'45.960"E) doğu boylamıdır.

Kosova'nın iklimi karasal iklimdir. Kışları soğuk ve kar yağışlıdır, yazları ise sıcak ve kurak.

Kosova'nın topraklarının büyük bir kısmı dağlık arazidir.Makedonya sınırı boyunca Şar Dağları uzanmaktadır. Burada kış turizimi faaliyetleri yapılmaktadır. Brezovica en önemli kış turizmi kentlerinden birisidir.Kosova dağları çok yüksek ve dik yamaçlara sahiptir. 2656 m ile Djeravica zirvesi ülkenin en yüksek doruğudur. Drenica, Carraleva gibi kentleri bu bölgelerdeki yüksek yamaçlara kurulmuş yerleşim birimleridir.

Kosovanın güneybatısında Arnavutluk Alpleri uzanmaktadır. Kuzeyinde ise Kopanik Dağları bulunmaktadır.TarihSlav ve Arnavut halkları Kosova'da 8. yüzyıldan bu yana birlikte yaşadı. Bölge 14. yüzyılın ortalarına kadar o zamanki Sırp İmparatorluğu’nun merkeziydi ve Sırplar da Kosova’yı devletlerinin doğduğu yer olarak kabul ediyor. Sırplar Kosova'ya Methoia adını vermiştir

Kosova 1990'ların başında kanlı bir savaş yaşadı. Aradan geçen yüzyıllarda etnik denge Arnavutlardan yana değişirken, Kosova, özellikle destansı şiirlerde de örnekleri görüldüğü gibi Sırbistan’ın altın çağının simgesi haline geldi. Sırbistan’ın 1389 Kosova Savaşı’nda uğradığı yenilgi, Müslüman Osmanlı yönetimine geçişi beraberinde getirdi. Yüzyıllarca süren bu dönemin ardından Sırbistan ancak 1913’te Kosova’nın denetimini yeniden ele aldı ve bölge daha sonra Yugoslav Federasyonu’na bağlandı.

Özerklik süreci

Sırplar ve Arnavut kökenliler arasında bölgenin denetimi için yaşana rekabet 20 yüzyıl boyunca sürdü. 1960’larda bölgede Arnavut ulusal kimliğinin bastırılması, Belgrad’ın tutumunun da yumuşamasını sağladı. Arnavut kökenliler Kosova ve Yugoslav yönetimi içinde tutunabilmeye başladı.

Ancak Yugoslav Devlet Başkanı Tito’nun ölümü ardından bağımsızlık eğilimleri de güç kazandı. Kosova’nın Yugoslav yönetimi içindeki etkisinden duyulan rahatsızlığa onu takip eden Slobodan Miloşeviç döneminde iyice su yüzüne çıktı. 1989’da Yugoslavya devlet başkanı olan Miloşeviç bölgenin özerklik haklarını geri alma yönünde adımlar attı.

Bölgede gerginlikler bir anda alevlenebiliyor. 1991’de Arnavut liderlerin bağımsızlık ilanına rağmen 1990’lar boyunca süren pasif direniş hareketi bağımsızlık ya da özerkliğin iadesini sağlamayı başaramadı. 1990’lı yılların ortalarında Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK), Sırp hedeflerine saldırılarına hız verdi. Saldırıları büyük ve şiddetli bir Yugoslav askeri harekatı takip etti.

Türkiye Kosova İlişkileri

Türkiye, Kosova bağımsızlığını ilan ettikten 1 gün sonra (18/02/2008) tanımıştır.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın yaptığı yazılı açıklama;

"Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Meclisi'nin bağımsızlık bildirgesinin muhtevasını ve unsurlarını memnuniyetle karşılamış ve bu anlayıştan hareketle, Kosova Cumhuriyeti'ni tanıma kararı almıştır. Türkiye, Balkanlar'ın huzur ve istikrara kavuşmasını dış politika önceliklerinden biri olarak belirlemiştir. Türkiye, son yıllarda büyük acılar yaşamış, Balkanlar'da kalıcı barış anlayışının hakim olmasına önem vermekte, Kosova'nın bağımsızlığının, bölge ülkeleri arasındaki istikrar ve güven ortamının takviye edilmesi için de vesile teşkil etmesini temenni etmektedir." Ayrıca, Tüm ülkelere Kosova Cumhuriyeti'nin tanınması için çağrıda bulunduğunu da ifade edilmiştir.

Şehirleri

Şehir NüfuslarıKosova nerede?

Kosova haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

I. Kosova Savaşı

Birinci Kosova Meydan Muharebesi (1362-1389): Osmanlilarin kurulusundan itibaren kuvvetlenmesi, Avrupa kitasinda fetihlerde bulunmasi, buradaki devletleri endiseye sevketti. Tek baslarina karsi koyamayacaklarini anlayan bu devletler, ittifak halinde harekete karar verdiler ve anlastilar. Sirp Krali ...

II. Kosova Savaşı

Ikinci Kosova Meydan Muharebesi (1472-1451): Türklerin Avrupa'daki, ilerleyisini durdurmak için, Hiristiyan devlet ve milletler, her maglubiyetin ardindan yeni ittifaklar kuruyorlardi. Osmanli Sultani Ikinci Murad Hân (1421-1451) devrinde, 1444'deki Varna maglubiyetinin öcünü almak hissiyle, ...

Kosova Savaşları

Türklerin Balkanlar'da egemenlik kurmasını sağlayan ve 59 yıl arayla aynı yerde, dede-torun aynı adı taşıyan iki padişahın yönetiminde yapılan iki büyük savaş.Birinci Kosova Savaşı (1389) Murat Hüdavendigar'ın Anadolu'da bulunmasından yararlanan bir Sırp ordusu Balkanlar'daki ...

Kosova Meydan Muharebesi (Birinci)

Osmanlı devleti'ni Avrupa'da kökleştiren muharebelerden biri. Murat I. zamanında, 15 Haziran 1389 günü yapılmıştır.Osmanlılar Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu ve Trakya'yı aldıktan sonra, Selânik'i ele...

Kosova Meydan Muharebesi (İkinci)

Osmanlıların Balkanlarda birleşik Hıristiyan ordularına karşı yaptıkları önemli savaşlardan biri. Murat II. zamanında 17 Kasım 1448 tarihinde Kosova'da başlamış ve üç gün devam etmiştir.Varna Meydan Muharebesi...

Birinci Kosova Savaşı

I. Kosova Savaşı veya Birinci Kosova Meydan Muharebesi, Sultan I. Murad önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki çok uluslu Balkan ordusu arasında 28 Haziran 1389 tarihinde yapılan muharebe.

Kosova Kurtuluş Ordusu

Kosova Kurtuluş Ordusu (Kosovo Liberation Army) (KKO veya KLA veya UÇK; Arnavutça: ``Ushtria Çlirimtare e Kosovës``) 1990`ların sonunda Kosova`nın Sırbistan`dan ayrılması için savaşan etnik Arnavut gerilla hareketidir.

Kosova Meydan Muharebesi

I. Kosova Muharebesi 1389 yılında I. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuyla Sırp Lazar komutasındaki Balkan orduları arasında yapılmış bir muharebe.

Kosova Meydan Savaşı

I. Kosova Muharebesi 1389 yılında I. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuyla Sırp Lazar komutasındaki Balkan orduları arasında yapılmış bir muharebe.

Kosova Savaşı

15 Haziran 1389'da Sultan I. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki Balkan ordusu Kosova'da karşı karşıya geldi. Topçu avantajını da kulanan Osmanlı ordusu Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Ancak I. Murat, Milos Obiliç adlı bir Sırp ...

Kosova Sultan Murat Türbesi

Sultan 1. Murat Türbesi veya Meşhed-i Hüdavendigâr (Arnavutça: Tyrbja e Sulltan Muratit; Sırpça: Grob Sultana Murata / Гроб Султана Мурата; Türkçe: Meşhed-i Hüdavendigâr veya Sultan 1. Murat Türbesi), Kosova’nın Priştine-Mitroviça yolu üzerinde Priştine’ye 6 ...

İkinci Kosova Savaşı

II. Kosova Muharebesi veya İkinci Kosova Meydan Muharebesi (Macarca: Második Rigómezei csata, (17 Ekim-20 Ekim 1448) Sultan II.