Arnavutlar

Kısaca: Arnavutlar (Arnavutça Shqiptaret, Arbereshet) güneydoğu Avrupa'da bulunan bir etnik grup. ...devamı ☟

Arnavutlar
Arnavutlar

Arnavutlar (Arnavutça Shqiptaret, Arbereshet) güney doğu Avrupa'da yaşayan bir etnik gruptur. Dünyada bugün net bir rakam verilemesede tahmini 20 milyon Arnavut vardır (Arnavutluk 3.5 milion, Kosova 2,5 milyon, Makedonya 800 yüz bin,karadağ 80 bin, Türkiye 5 milyon),italya 2,5 milyon,yunanistan 3 milyon,ABD ve Kanada'da 4 milyon, isviçre 750 bin, almanya 500 bin, fransa 250 bin, ingiltere 400 bin, Avusturalya 800 bin, ve bir çok arap ve avrupa ülkelerinde yaşamaktadırlar.. Dili Arnavutça Hint-Avrupa dil ailesindedir.

Arnavutlar'ın kökeni meselesi, etnologlar arasında hala bir ihtilaf konusudur. Arnavutluk'un (Albania) asıl sakinlerinin bugünkü yurtlarına nereden geldiklerine ilişkin meseleye çözüm olarak birçok varsayım ortaya atılmıştır. Kafkaslar'da 'Albania' adlı başka bir yerin varlığı, 'Albania' adının nereden kaynaklandığının gizemini sürdürmesi ve öte yandan bu ismin, Arnavut halkının kendisince bilinmemesi ve de Arnavutlar'ın Balkan Yarımadası'na gelişine dair tarihin ve efsanelerin ortaya koyduğu somut bir kaydın olmaması Arnavutlar'ın kökeni meselesini çözümü zor bir hale getirmiştir.

Fakat, her ne olursa olsun, bugün genel olarak kabul edilmiştir ki Arnavutlar Güneydoğu Avrupa'daki en eski ırktır. Bütün bulgular şuna işaret etmektedir ki Arnavutlar, birbiriyle akraba İlliryalılar, Makedonyalılar ve Epirotlar tarafından tarihin çeşitli dönemlerinde temsil edilmiş ilk Ari göçmenlerin soyundan gelmektedirler. Çoğu etnolog ve dilbilimcinin kanısına göre, İliryalılar, yarımadanın güney kısmında yerleşik olan ve sınırları İtalya ve Trakya'ya kadar uzanan Helen öncesi Tyrrhenopelasgia halkının çekirdeğini oluşturmuşlardır. İliryalılar daha geniş bir anlamda aynı zamanda Pelasgialıdırlar. Dahası, Yunan yazarlarca "barbar" ve "Helen olmayan" olarak adlandırılan bu akraba ırklardan İliryalılar'ın, Gegler'in yani kuzeyli Arnavutlar'ın ataları, Epirotlar'ın ise Tosklar'ın yani güneyli Arnavutlar'ın ataları olduklarına inanılmaktadır. Bu genel kanı, Strabo'nun İliryalılar ve Epirotlar arasında sınır oluşturduğunu belirttiği Via Egnatia ya da Egitana'ya ilişkin ifadesinin pratikte bugün Gegler'i ve Tosklar'ı ayıran Shkumbini ırmağının akışına karşılık gelmesinden doğmuştur. Aynı coğrafyacı, Epirotlar'ın aynı zamanda Pelasgialı olarak adlandırıldıklarını ifade etmiştir. Bugün bile anısı çağdaş Arnavutlarca Tanrı'ya verilen isim "Zot" olarak kalan Pelasgialı Zeus'a antik çağların en ünlü tapınağının olduğu yer Dodona'da tapılmıştır. Herodot'a göre bu kutsal yerin civarına Pelasgia denilmekteydi.

Dahası, etnologların bu bulguları kendilerini gururla Balkan Yarımadası'nın asıl sakinlerinin torunları olarak gören yerlilerin bozulmamış olan gelenekleriyle desteklenmektedir. Onlar, bu sebeple, bu topraklar üzerindeki asıl hakkın kendilerinde olduğunu düşünmektedirler. Aynı zamanda bu geleneklerin gücüyledir ki Arnavutlar, diğer Balkan uluslarını fazlasıyla kendilerinin olanı sahiplenmiş yabancılar olarak görmektedir. Bu sebepledir ki Arnavutlar ve komşuları arasında yüzyıllar boyunca süregelen sınır savaşları olmuştur.

kaynak:[1] Çeviri: Agron (Arnavut Forumu Üyesi)

Dünyada bugün net bir rakam verilemese de tahmini 20 milyon[2] Arnavut vardır: Arnavutluk 3.5 milyon, Kosova 2,5 milyon, Makedonya 800 yüz bin, Karadağ 80 bin, Türkiye 65 bin. [3] Dilleri Arnavutça Hint-Avrupa dil ailesindedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Arnavutlar Resimleri

Arnavut Alfabesi
3 yıl önce

dökülmüştü. Arnavutların bölünmüş olduğu üç dini topluluk, kendi dinine özgü sayılan alfabeyi kullanmayı tercih ediyordu. Böylece Müslüman Arnavutlar Osmanlı-Arap...

Arnavut Alfabesi, Albanian alphabet.ogg, 1878, 1879, 1908 Devrimi, 1912, 28 Kasım, Berlin Konferansı, Dil, Elbasan, Hüseyin Cahit
Arnavut Müziği
3 yıl önce

Arnavut müziği temel olarak antik İlirya ezgilerini içerir. Arnavut ezgilerinde lirik bir tını dikkati çeker. Yunan müziği ile benzerlik gösterir. Bilbili...

Arnavut pasaportu
6 yıl önce

Arnavut pasaportu Arnavutluk vatandaşlarına uluslararası seyahatlerinde kullanılmak üzere verilir. Pasaport, Arnavut kimliğinin ve Arnavutluk vatandaşlığının...

Arnavutluk Katolik Kilisesi
3 yıl önce

Arnavut Katolikleri kendilerine kültürel açıdan İtalya'yı örnek alıyorlardı. İtalya kaynaklı Rönesans'ın ve burjuva akımı olan hümanizmin Arnavutlar arasındaki...

Arnavutluk Katolik Kilisesi, 1054, Ancona, Antik Çağ, Arkaik, Arnavut, Arnavut Ortodoks Kilisesi, Arnavutluk, Arnavutça, Asya, Avusturya
Arnavut mutfağı
3 yıl önce

sebzeler, balık çeşitleri ve zeytinyağıdır. Temel öğünü kahvaltı olan Arnavutlar genelde domates, salatalık, yeşil biber, zeytin gibi taze ve Arnavutluk...

Çam Arnavutları
3 yıl önce

bölgeye bir daha geri dönmediler. Arnavut köylerinin isimleri geçmişi unutturmak için Yunancaya çevrildi. Arnavutlar Abidin Paşa ^ [1] ^ a b Hatipoğlu...

Çam Arnavutları, 1944, 1945, 1994, 1995, 1998, 27 Haziran, 30 Haziran, Alman, Almanlar, Anadolu