Ksilen

Kısaca: Ksilen Benzenin dimetil türevleri olan üç organik bileşiğin ortak adı. C6H4 (CH3)2 kapalı formülü ile gösterilen bu izomerler metil gruplarının bağlandığı karbonlara göre o-ksilen, m-ksilen ve p-ksilen olarak adlandırılırlar. Ksilenlerin başlıca kaynağı, kömür katranı ve petroldür. m-ksilen diğerlerine nispetle daha büyük yüzdelerde bulunur. Orto, meta ve para ksilenleri birbirinden ayırmak için ayrımsal damıtma ve kristallendirme işlemleri uygulanır. Ksilenler uçak yakıtlarının bil ...devamı ☟

ksilen
Ksilen

Ksilen Benzenin dimetil türevleri olan üç organik bileşiğin ortak adı. C6H4 (CH3)2 kapalı formülü ile gösterilen bu izomerler metil gruplarının bağlandığı karbonlara göre o-ksilen, m-ksilen ve p-ksilen olarak adlandırılırlar.

Ksilenlerin başlıca kaynağı, kömür katranı ve petroldür. m-ksilen diğerlerine nispetle daha büyük yüzdelerde bulunur. Orto, meta ve para ksilenleri birbirinden ayırmak için ayrımsal damıtma ve kristallendirme işlemleri uygulanır.

Ksilenler uçak yakıtlarının bileşiminde yer alırlar. Boya, elyaf, laklar ve kauçuk endüstrisinde kullanılırlar.

Ksilen renksiz, kolayca alevlenebilen ve zehirli olan bir sıvıdır.

ksilen

Türkçe ksilen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. xylene

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

ksilen Resimleri

Ksilen
3 yıl önce

Ksilen, benzene iki adet metil grubu bağlanmasıyla olusan bileşik. Disubstitue benzen olduğundan adlandırılması da benzerdir. Orto ksilen, meta ksilen...

Ksilem
3 yıl önce

Ksilem veya odun borusu, bitkilerde inorganik maddelerin (su, mineraller vb.) taşınmasını sağlayan borumsu yapılardır. Cansız hücrelerden oluşurlar. Başta...

Ksilem, Bitki, Hücre, Mineral, Selüloz, Su, Yunanca, Lignin, İnorganik
Zsm-5
6 yıl önce

Normalde p-ksilen zeolit gözenekleri içine kolayca diffüzlenebilecek şekle sahiptir ve m-ksilen ile kıyaslandığında bu özellik p-ksilen için bir farklılık...

Tiner
3 yıl önce

kullanılır. Solunarak akciğerlere çekilmek suretiyle uyuşturucu olarak kullanımı ve bu amaçla satımı suçtur. Aseton Ksilen Neft Terebentin Toluen White sprit...

Tiner, Akciğer, Aseton, Boya, Kozmetik, Ksilen, Organik kimya, Taslak, Toluen, Uyuşturucu, Yağ
Fenil
3 yıl önce

basit ve bilindik olarak fenol bileşiminde bulunur. Bu fonksiyonel grup benzilden farklı olarak ekstra CH2 içermez. Fenol Benzen Benzil Ksilen Ksilil...

Fenil, Benzen, Fonksiyonel grup, Hidrojen, Hidrokarbon, Karbon, Kimya, Organik bileşik, Fenol, Benzil, Ksilil
Damar
3 yıl önce

duvarlı, vücutta lenfi taşıyan kanallar. Bitkilerdeki vasküler doku, örneğin ksilem (odun boru) ve floem (soymuk boru). Maden damarı, tabaka halinde duran,...

Damar, Akciğer, Anatomi, Anevrizma, Aort, Arter, Arteriyol, Arteriyoller, Arterler, Atardamarlar, Diyabet
Yaprak
3 yıl önce

alış verişinde görev alan doku çeşididir. Ksilem (odun borusu) ve floem (soymuk borusu) diye ikiye ayrılır. Ksilem inorganik maddelerin (su ve mineraller...

Yaprak, Atmosfer, Bitki, Floem, Fotosentez, Karbondioksit, Klorofil, Ksilem, Mineral, Oksijen, Organik
Hidrokarbon
3 yıl önce

formülüdür. Benzen halkasına çeşitli grupların girdirilmesi ile çeşitli bileşikler elde edilir. Toluen, ksilen, naftalin gibi misaller vermek mümkündür....

Hidrokarbon, Alkanlar, Asetilen, Benzen, Benzin, Bütan, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince