Kurumsal Iktisat

Kısaca: Kurumsal iktisat 20. yüzyıl başlarında ABD'de ortaya çıkartılan ve geliştirilen bir ekonomik düşünce ekolüdür. ...devamı ☟Tanım

Kurumsal iktisat( Institutional Economics), entelektüel temelleri Thorstein Veblenve John R. Commons tarafından atılan ve zaman içerisinde çok geniş bir düşünce yelpazesini içersine almış bulunan bir öğretinin adıdır. Kurumsal iktisat esasen Neo-Klasik ve Marksist iktisadın görüşlerine alternatif fikirler üretme üzerinde yoğunlaşmış bir iktisadi düşüncedir. Bu düşünce akımına göre iktisat bilimi interdisipliner bir bilim dalıdır. İktisadi olayları incelerken sosyoloji, psikoloji, siyaset, maliye, yönetim, tarih gibi bilim dallarından yararlanılmalıdır. İktisadi olayların ve faaliyetlerin gelişiminde kurumların önemi büyüktür. Özellikle mülkiyet, piyasa yapısı gibi kurumlar ekonomik gelişme açısından oldukça önemlidir. Ekonomide istikrar için devletin ekonomiyi sürekli olarak izlemesi ve yönlendirmesi gerekli olup gelir dağılımının düzeltilmesi için de devlet müdahalesine ihtiyaç vardır.

Kurumsal İktisadın gelişimi I. Dünya Savaşından sonra hız kazanmıştır. Bu konuda özellikle Amerika Birleşik Devletleri`nde bir dizi konferans düzenlenmiş ve kurumsal iktisat alanında önemli adımlar atılmıştır. Kurumsal İktisat Kavramı ilk olarak 1918 Yılında Amerikan İktisat Derneğinin Yıllık Toplantısında Kullanılmıştır.
Kurumsal İktisat İki Kısma Ayrılarak İncelenmektedir.

Eski Kurumsal İktisat

Eski Kurumsal İktisat birbirinden bağımsız pek çok fikir adamının Neo-Klasik iktisada getirdiği eleştirileri konu edinmektedir. Eski Kurumsal İktisat iktisadi olayların dinamik bir yapı sergilediğini bu yüzden de iktisadi kural ve kurumların zaman içerisinde değişmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Eski Kurumsal İktisat`ın en önemli temsilcileriYeni Kurumsal İktisat

Yeni Kurumsal İktisat ekonomik düzenin sağlanması için kural ve kurumların önemine işaret eden çeşitli iktisat okullarının ortak adıdır. Bu bağlamda ekonomik yaşamda düzenin sağlanması için kural ve kurumların önemine işaret eden muhtelif iktisat okulları Yeni Kurumsal İktisat içerisinde incelenmektedir. Yeni kurumsal iktisat ise Oliver Williamson`un 1975 yılında yayınladığı “Piyasalar ve Hiyerarşiler: Çözümleme ve Antitröst İçerimler” (Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrost Implications) isimli eserinden sonra popüler olmuştur. Yeni kurumsal iktisat kavramını ilk kullanan Williamson olmasına karşın yeni kurumsal iktisatın fikri temellerinin Coase`un 1937 yılında yayınladığı “Firmanın Doğası” (Tha Nature of the Firm) adlı makalesi ile atıldığı ifade edilmektedir

Yeni Kurumsal İktisat içerisinde incelenen iktisat okulları ve temsilcileriDış bağlantılarKurumsal Sosyoloji

Kurumsal Kültür

Kurumsal Davranış

Kurumsal Devlet Yönetimi

Kurumsal Şirket Yönetimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Anayasal Politik İktisat

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siyasi ekonomi
3 yıl önce

kurumların tercihleri, insan davranışlarının ise kurumsal yapıları nasıl değiştirdiği incelenir. İktisat ile birlikte, Shepsle, Ostrom, Ordeshook, ve diğer...

Thorstein Veblen
3 yıl önce

(d. 1857 - ö. 1929), Amerikalı iktisatçı, sosyolog ve akademisyen. Kurumsal iktisat ekonomik ekolünün kurucularından biridir ve hazırladığı eserler ile...

Anayasal iktisat
3 yıl önce

tanımlamaktadır: Anayasal iktisat...ekonomik ve politik birimlerin tercihlerini ve faaliyetlerini sınırlayan alternatif yasal-kurumsal ve anayasal kurallar...

Anayasal iktisat, Adam Smith, Hukuk, Vergi, İkinci Dünya Savaşı, İktisat, Fizyokratlar, Sosyal sözleşme, James M. Buchanan
Gunnar Myrdal
6 yıl önce

Fakültesi'nden mezun oldu ve 1927'de iktisat alanında doktora derecesini aldı. 1933-1947 yılları arasında Stockholm İktisat Okulu 'nda profesörlük yaptı ve...

Coşkun Can Aktan
3 yıl önce

arşivlerinden birini kurdu. Kamu Tercihi / Kamu Ekonomisi / Kurumsal İktisat / Anayasal Politik İktisat ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Aralık 2010 tarihinde kaynağından...

Coşkun Can Aktan, 1963, 1979, 1987, 1989, 1994, 1995, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Dokuz Eylül Üniversitesi
Heterodoks
3 yıl önce

metodolojileri dikkate almak anlamına gelir. Heterodoks iktisat, diğerleri arasında kurumsal, post-Keynesyen, sosyalist, Marksist, feminist, Gürcü, Avusturya...

Heterodoks, Bektaşilik, Din, Hurufilik, Kalenderilik, Mevlevilik, Ortodoks, Taslak
Ekonomi tarihi
3 yıl önce

Ekonomi tarihi veya iktisat tarihi, geçmişte yaşanan ekonomik olguların nasıl geliştiği konusunda çalışan bilim dalı. Ekonomi tarihinin analizi; tarihsel...

Ali Kemal Deveciler
3 yıl önce

Balıkesir, Burhaniye), Türk politikacı. 1980 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Burhaniye ilçesinde Serbest Muhasebeci...