Ekonomi Tarihi

Kısaca: Ekonomi tarihi veya iktisat tarihi, geçmişte yaşanan ekonomik olguların nasıl geliştiği konusunda çalışan bilim dalı. Ekonomi tarihinin analizi; tarihsel durumlara ekonomik teorilerin uygulanması, tarihsel yöntemler ve istatistiksel yöntemlerin bir kombinasyonu kullanılarak ele alınır. ...devamı ☟

ekonomi tarihi
Ekonomi Tarihi

Ekonomi tarihi veya iktisat tarihi, geçmişte yaşanan ekonomik olguların nasıl geliştiği konusunda çalışan bilim dalı. Ekonomi tarihinin analizi; tarihsel durumlara ekonomik teorilerin uygulanması, tarihsel yöntemler ve istatistiksel yöntemlerin bir kombinasyonu kullanılarak ele alınır. Bu başlık, sosyal tarihin örtüşen bazı alanları (demografik tarih gibi) ve işletme tarihi konularını içerir. Ekonomi tarihinin kantitatif incelenmesine, cliometri de denmektedir. Ekonomi ve ekonomi tarihi arasındaki ilişki Yale Üniversitesi'nden ekonomist Irving Fisher'ın, ekonomi ve ekonomi tarihi arasındaki ilişki 1933 tarihli "Debt-Deflation Theory of Great Depressions"Debt-Deflation Theory of Great Depressions. Econometrica, Vol.1, No.4: 337-338. Tam metin çalışmasında ele alınmış ve bu çalışmasında 1873 yılındaki ekonomik panik ele alınıp deflasyon ve diğer durumların, ekonomik buhranlardan nasıl etkileneceğini çalışmıştır. ABD'li ekonomi tarihçisi Charles P. Kindleberger 1990 tarihli Historical Economics: Art or Science?. Charles P. Kindleberger (1990), Historical Economics: Art or Science?, University of California Press, Berkeley adlı kitabında grçmişteki ekonomik olayların nasıl ele alınması gerektiği konusunu ele almıştır. Tarihsel ekonomi yaklaşımlarından biri de cliometri'dir. Bu terimin anlamı, ekonomi tarihinin incelenmesinde ekonomik teori ve ekonometri tekniklerinin sistematik kullanımıdır. Terim ilk kez 1960'da Jonathan R.T. Hughes ve Stanley Reiter tarafından kullanılmış ve Yunan mitolojisindeki ilham perilerinden biri Clio'dan esinlenilmiştir. Cliometristler kendi yaklaşımlarının gereklilik arz ettiğini, çünkü sağlam ekonomi teorilerini formulayonunda tarihsel olayların incelenmesinin hayati olduğunu savunurlar. Cliometri, karşıolgusal tarihin (counterfactual history) bir tipidir. Nobel Ödülü kazanan ekonomi tarihçileri Milton Friedman, 1976 yılında "tüketim analizi, para tarihi ve teorisi alanlarındaki başarısı için ve istikrar politikasının karmaşıklığını gösterdiği için"Nobel Ekonomi Ödülü 1976. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1976 Erişim tarihi 15.03.2009 } Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştür. Robert Fogel ve Douglass North 1993 yılındaki Nobel'i "ekonomik ve kurumsal değişmeleri açıklamak için ekonomik teori ve kantitatif yöntemler uygulayarak ekonomi tarihi konusundaki araştırmaları yeniledikleri için"Nobel Ekonomi Ödülü 1993. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1993 Erişim tarihi 15.03.2009 } kazanmıştır. Akademik kariyerine London School of Economics okulunda ekonomi tarihi konusunda okutmanlık yaparak başlayan Merton Miller, 1990 yılında Harry Markowitz ve William Sharpe ile birlikte Nobel kazanmıştır. Bazı ekonomi tarihçileri * Robert Fogel * Eli Heckscher * Eric Hobsbawm * Paul Krugman * Douglass North * Karl Polanyi * Merton Miller * Ömer Lütfi Barkan * Ömer Karaoğlu * Şevket Pamuk Ayrıca bakınız *Büyük Buhran *Antik Yunanistan'da ekonomi *Japonya'nın ekonomik tarihi *1948 Türkiye İktisat Kongresi

Kaynaklar

} İleri okumalar * Rondo Cameron and Larry Neal (2003, 4th ed.) A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present, 480 pp., Oxford. Description and Table of Contents, * N.F.R. Crafts (1987). "economic history," A Dictionary of Economics, v. 2, pp. 37-42. * Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz (1963). A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton. Page-searchable links to chapters on 1929-41 and 1948-60 A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton: Princeton University Press. * Joel Mokyr, ed. (2003), The Oxford Encyclopedia of Economic History. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 5 vols. Description.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekonomi tarihi
3 yıl önce

Ekonomi tarihi veya iktisat tarihi, geçmişte yaşanan ekonomik olguların nasıl geliştiği konusunda çalışan bilim dalı. Ekonomi tarihinin analizi; tarihsel...

Ekonomi
3 yıl önce

sektörü mevcuttur. Tarih boyunca toplumlar karmaşıklaştıkça ekonomi de gelişmiştir. Sümerler mal paraya dayanan büyük ölçekte bir ekonomi oluştururken, günümüzdeki...

İktisat, Arz, Açık Piyasa İşlemleri, Barter, Bütçe, Ceteris Paribus, Coase Teoremi, Deflasyon, Deflatör, Dezenflasyon, Döviz
Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri listesi
3 yıl önce

till Alfred Nobels minne), ekonomi alanında her yıl İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından takdim edilir. Nobel Ekonomi Ödülü; Alfred Nobel'in 1895...

Londra Ekonomi Okulu
3 yıl önce

Siyasal Bilimler, Uluslararası ilişkiler, Felsefe, Sosyoloji, Ekonomi tarihi, Uluslararası Tarih gibi alanlarda 30'dan fazla lisans ve 120'den fazla lisansüstü...

Ekonomi felsefesi
3 yıl önce

Ekonomi felsefesi veya iktisat felsefesi, ekonomi ile ilgili konuları inceleyen felsefe dalıdır. Ayrıca, alternatif olarak ahlaki bir bilim olarak kendi...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
3 yıl önce

bulunmaktadır. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı binası da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünde bulunmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji...

Nobel Ekonomi Ödülü
3 yıl önce

till Alfred Nobels minne) veya sıklıkla söylendiği şekilde Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomi alanında yapılan önemli katkılara verilen bir ödül. Genel olarak...

Nobel Ekonomi í–dülü, 1968, Nobel í–dülü, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveçce, Sveriges Riksbank
Siyasi ekonomi
3 yıl önce

iktisatlarının çalışılması olarak gelişmiş dolayısıyla da "siyasi" iktisat (ekonomi) adını almıştır. 19. yüzyılın sonlarında, "Siyasi iktisat" terimi genellikle...