Kuzey Osetya

Kısaca: Kuzey Osetya,Kafkasya`da yaşayan Osetlerin yaşadığı Rusya Federasyonu`na (RF) bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti topraklarıdır.Başkenti Vladikavkaz,dilleri de Hint-Avrupa Dilleri İran koluna giren Osetçe olup, Kiril (Rus) alfabesi ile yazılmaktadır.Kuzey Osetlerinin büyük çoğunluğu Ortodoks Hıristiyan,azınlığı da Hanefi Müslümandır.RF`deki Osetlerin nüfusu 2002`de 514.875 idi.2002`de nüfusu 710.275 olan Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti içinde 445.310 (% 62.7) Oset nüfus bulunuy ...devamı ☟

Kuzey Osetya
Kuzey Osetya

Kuzey Osetya Haritası

Kuzey Osetya,Kafkasya`da yaşayan Osetlerin yaşadığı Rusya Federasyonu`na (RF) bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti topraklarıdır.Başkenti Vladikavkaz,dilleri de Hint-Avrupa Dilleri İran koluna giren Osetçe olup, Kiril (Rus) alfabesi ile yazılmaktadır.Kuzey Osetlerinin büyük çoğunluğu Ortodoks Hıristiyan,azınlığı da Hanefi Müslümandır. RF`deki Osetlerin nüfusu 2002`de 514.875 idi.2002`de nüfusu 710.275 olan Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti içinde 445.310 (% 62.7) Oset nüfus bulunuyordu.

Coğrafya

Bölge dağlıktır, Güneyde Cimara Dağında yükseklik 4.780 m'yi aşar. Çok sayıda akarsu derin vadiler içinden geçerek kuzeye doğru akar, Terek ve Sunja ırmaklarına dökülür. Dağların hemen kuzeyinde başlayan düzlükler kuzeydeki Rus yoğun nüfuslu Mozdok rayonunda ovaya dönüşür ve Orta Terek Ovası içinde yer alır.

En güneyde ve en yüksek yerlerde çıplak kayalar ve buzullar bulunur. Daha aşağıya doğru Alp tipi çayırlar, ladin, göknar ve çam ormanları, daha aşağıda yaprak döken meşe ve kayın ormanları, en aşağıda da çayır ve step bitkileri görülür. Düzlüklerdeki verimli topraklarda sulama ile tarım ve meyvecilik yapılır. Küçük ve büyük baş sürüler yazın yüksek çayırlara götürülür. Arıcılık ve berrak akarsu ve göllerde alabalık avcılığı yapılır. Yaban hayatı, koruma alanları oluşturularak koruma altına alınmıştır. Yükseltiye göre yağış miktarı artar ve iklim sertleşir.

Tarih

Osetler İran dil grupuna giren bir dil konuşurlar, ancak komşu Kafkas halklarıyla gerçekleşen ortak yaşam sonucu, Osetçe bazı sözcükler ve ses düzeni yönünden Kafkas etkileri gösterir. Osetlerin İskit ve Sarmtlar ile onların ardılı Alanların soyundan geldiği sanılmaktadır. Bu nedenle Kuzey Osetya'nın bir adı da "Alania" yapılmıştır.

Osetler 6. yüzyılda bugünkü İngusya Cumhuriyetinin Magas civarı ve Kuzey Osetya'nın kuzeydoğu bölgesine yerleşmişlerdir.

1222'de başlayan Moğol istilası Kuzey Kafkasya ile birlikte Kuzey Osetya'yı da etkilemiştir. 14. yüzyılda Cuci'nin torunların kurdukları Altın Orda'nın baskısıyla güneye inerek dağlık alanlara yerleşmek zorunda kalmışlardır.

1557'de batı komşuları Kabartayların bir dostluk anlaşmasıyla Rus koruması altına girmesiyle, Osetler arasında da Rus nüfuzu yayılmaya başlamış, 1774'te Osmanlı Devletini yenen Rusya İmparatorluğu, Kabardiya ile birlikte Osetya'da tam bir denetim kurmuşlardır.

Ruslar, 1774 sonrasında Ostler arasında Hıristiyanlığı yayarak ve 1860'larda Müslüman Osetlerin çoğunu da Anadolu'ya göndererek dengeyi Hıristiyan Osetlerin lehine çevirmişlerdir.

Yarı feodal bir yapısı bulunan Osetya'da kölelik ve feodal ayrıcalıklar 1868-69'da kaldırılmıştır.

1921'de oluşturulan ve Rus SFSC'ne bağlı Dağlı Özerk SSC içinde bir ulusal okrug olarak yer alan Kuzey Osetya, daha sonra bir özerk oblast, 1936'da da özerk cumhuriyet yapıldı. Aralık 1991 sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine oluşan RF içinde bir üye cumhuriyet olarak kaldı.

1944'te Stalin döneminde doğu komşuları İnguşların Orta Asya'ya sürgüne gönderilmesiyle Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti dağılmıştır. Ve 1944 öncesinde İnguşların yaşadıkları Prigorodni rayonu Kuzey Osetya'ya eklenmiştir.

1957'de sürgünden dönmüş olan İnguşlar eski topraklarını Osetler'den geri almak istemişlerdir. Bu yüzden anlaşmazlık ve çatışmalar da yaşanmıştır. Ayrıca Gürcistan'dan tek yanlı ayrılıp bağımsızlık ilan eden Güney Osetya'dan da bir Oset sığınmacı akınına uğramıştır.

2008 yılında Rusya-Güney Osetya (Gürcistan) savaşı sırasında Gürcistan ve Güney Osetya'dan kaçanların barınağı oldu.

Kaynaklar

Vikipedi

Linkler

http://bayrak.turkcebilgi.com/Kuzey_Osetya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kuzey Osetya-Alanya
3 yıl önce

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti (Rusça: Республика Северная Осетия — Алания;Osetçe: Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани dinle (yardım·bilgi)) Rusya'nın bir...

Kuzey Osetya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
3 yıl önce

bağlanıp Kuzey Osetya-Alanya adını almıştır. 1936 Sovyet Anayasası'nın 5 Aralık 1936'da kabul edilmesiyle birlikte Kuzey Osetya Özerk Bölgesi, Kuzey Kafkasya...

Osetya
3 yıl önce

Osetya, (Osetçe: Ирыстон; Iryston, Rusça: Осетия; Osetiya, Gürcüce: ოსეთი; Oset'i) Kafkasya'da bulunan bir bölge. Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney...

Osetya, Kafkasya, Osetçe, Taslak, Yerleşim yerleri, Çeçen, Ülke, İnguş
KUZEY KAFKASYA
3 yıl önce

Federasyonu'na bağlı yedi ayrı cumhuriyet (Dağıstan, Çeçenya, Kabartay-Balkarya, Kuzey Osetya, Adigey, İnguşya, Karaçay-Çerkesya) ile, il statülerinde olan Krasnodar...

Kuzey Kafkasya, Coğrafya, Taslak
Güney Osetya
3 yıl önce

Güney Osetya (Osetçe: Хуссар Ирыстон, Hussar İreşton; Gürcüce: სამხრეთ ოსეთი, Samhreti Oseti; Rusça: Южная Осетия, Yujnaya Osetiya), veya Nisan 2017 tarihinde...

Güney Osetya, Gürcüce, Gürcüstan, Osetçe, Samaçablo, Sovyet, Sovyetler Birliği, Tshinvali, Osetya, Güney Osetya Sorunu
Güney Osetya tarihi
6 yıl önce

Güney Osetya Tarihi Gürcistan’ın kuzey kesimindeki bölgede tarih boyunca gerçekleşen olayları inceler. Ayrıntılı bilgiler için Gürcistan - Güney Osetya Sorunu...

2008 Güney Osetya Savaşı
3 yıl önce

Sovyetlerin dağılmasının ardından Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya ile birleşmeyi isteyen Güney Osetya ve Gürcistan arasındaki gerginlik 1989 sonlarından...

Güney Osetya bayrağı
6 yıl önce

Güney Osetya Cumhuriyeti Bayrağı beyaz, kırmızı ve altın sarısı üç yatay şeritten oluşur. Bayrak renkleri antik Alanlar'dan beri bilinmektedir. Kırmızı;...