Lütfi Paşa

Kısaca: Damat Çelebi Lütfi Paşa (d. 1468 ? - ö. 27 Mart 1564 Dimetoka), Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 13 Temmuz 1539 - Nisan 1541 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Özcan, Azmi, "Lütfi Paşa", (1999) ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.47-48 ISBN:975-08-0072-9 ...devamı ☟

Damat Çelebi Lütfi Paşa (d. 1468 ? - ö. 27 Mart 1564 Dimetoka), Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 13 Temmuz 1539 - Nisan 1541 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Nerede doğduğu ve nereli olduğu bilinmemektedir. Fakat Arnavut asıllı olduğu rivayet edilmektedir.Avlonya civarından devşirme olarak getirilmiş ve Enderun'da eğitim görmüştür. Çıkma ile çuhadar görevi verilmiştir. 1512'de Yavuz Sultan Selim'in tahta geçtikten sonra müteferrika olarak saraydan dış göreve çıkmıştır. Daha sonra sırasıyla çaşnigirbaşı, kapıcıbaşı ve miralemlik görevlerinde bulunmuştur . Nisan 1541'de başkentte çok ilginç bir sadrazam tedbiri dedikodusu yayılmıştır. Bu söylentiye göre Sadrazam Lütfi Paşa fuhuş yapan bir kadının cinsiyet organını üstra ile oydurtup onu idam ettirmişti. Bu dedikoduları duyan karısı padişahın kızkardeşi Şah Sultan kocasına
Hangi vezir zamanında bu yüzden keşf-i avret kılınmıştır ki senin asrinda vaki ola?"
diyerek ayıplamış. Bunun üzerine Lütfi Paşa tarafından tokatlanmıştı. Bu nedenle cariyeleri ve harem ağaları sadrazamı tartaklamıştı . Nisan 1541'de olan bu olayı öğrenen padişah Lüfi Paşa'yı sadrazamlıktan azletmiş ve yerine Hadım Süleyman Paşa sadrazam olarak göreve getirmiştir. Lütfi Paşa bundan sonra eşi Şah Sultan'dan boşanmış saray akrabalığı sona ermiştir. Azledildikten sonra da Lütfi Paşa, 200.000 akçe has ile Dimetoka'ya sürülmüştür. Lütfi Paşa 1542'de affedilip Hicaz'a hacca gitmiştir. Hac dönüşünde Dimetoka'daki çiftliğine çekilmiş ve daha çok eser telifiyle meşgul olmuştur. Bu Dimetoka'daki emeklilik hayatı 20 yıl kadar sürmüştür. * Asafname ise Lütfi Paşa'nın en tanınmış eseri olup, hayat hikayesini ayrıntılı tarihler vermeden, ihtiva eder. Siyasetname türündeki bu eser devlet idaresi, mesleğine ait tespitler ve bilgiler ihtiva eder. * "Halisil Ümme Marifeti-l eimme" adlı eseri Arapça yazılmıştır. Bu eserin ana teması Osmanlı sultanlarının halifeliklerini meşruiyetidir. Bu nedenle kurum olarak halifeliği ele almıştır. Bu kurumun "Kureyşli" olma sorunu üzerinde durmuştur. Bu niteliğin "şer-i saadet"'e ait bir şart olduğunu kabul etmiş; ama halifelik için diğer şartların da bulunması gereğine işaret etmiştir. Osmanlı sultanlarının bu diğer şartları taşıdıkları için halifeliklerinin meşru olduğu sonucuna varmıştır. Bu inceleme Osmanlı politika edebiyatında halifelik kurumunu ele alan ilk eser olduğu için çok önemlidir. Popüler kültürde 2011 yılından itibaren yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı Türk TV dizisinde ise Lütfi Paşa'yı Mehmet Özgür canlandırmaktadır. Ayrıca bakınız *I. Süleyman *Yükseliş Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi Kaynakça

Dış bağlantılar

* Danişmend, İsmail Hami, (1961) Osmanlı Devlet Erkanı, İstanbul:Türkiye Yayınevi. * Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN978-975-254-278-5. * Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1V say.91 [1] * Özcan, Azmi, "Lütfi Paşa", (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.47-48 ISBN:975-08-0072-9 * Gökbilgin, Tayyib, "Lütfi Paşa", (1997) İslam Ansiklopeisi, Eskişehir: Milli Eğitim Basımevi, C.VII, s.96-101.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ömer Lütfi Paşa
6 yıl önce

Ömer Lütfi Paşa (1806, Avusturya - 1871, Eyüpsultan), Osmanlı Devleti Serdar-ı ekremi. Asıl adı Michel Lattas'dır. 1828 yılında Avusturya'dan kaçarak Osmanlı...

Korfu Kuşatması (1537)
3 yıl önce

Mehmed Paşa sefer öncesi Venedik'in asla Osmanlı karşısında yer almayacağını bildirdi. Fakat buna Lütfi Paşa şiddetle karşı çıktı. Mustafa Paşa İstanbul...

Hadım Süleyman Paşa
3 yıl önce

çekildi. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman her iki Paşayı da görevden aldı. Hadim Süleyman Paşa Malkara'ya sürüldü. Hakkında öne sürülen suçlamalardan...

Hadim Süleyman Paşa, 1541, 1544, Ayas Mehmed Paşa, Damat Rüstem Paşa, Damat Çelebi Lütfi Paşa, Dukakinoğlu Ahmed Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Hadim Ali Paşa, Hadim Sinan Paşa, Hersekli Ahmed Paşa
Mehmed Rıza Paşa
3 yıl önce

İstanbul'da tutuklu bulunan Süleyman Paşa ile iyi ilişkilerinden dolayı Kosova'da yaralı olarak bulunan Emin Paşa komutasındaki Liva Vekaleti'ne atanarak...

Lütfi Fikret Tuncel
6 yıl önce

Lütfi Fikret Tuncel (d. 1934, Bor, Niğde, Türkiye), Türk bürokrat. 1953 yılında Afyon lisesini bitirdi. 1956-1957 öğrenim döneminde Ankara Üniversitesi...

Lütfi Fikret Tuncel, 1934, 1993, 1999, 1 Ekim, 2 Kasım, Abdullah Dilaver Argun, Adana (il), Ahmet Hilmi Nalçacı, Ahmet Kayhan, Ahmet Kınık
Benderli Ali Paşa
3 yıl önce

Vak'a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi tarihinde 1829 yılı olayları anlatılırken "Benderli Ali Paşa silahdarı Tırhala mutasarrıfı Mahmud Paşa"dan bahsedilmekle...

Benderli Ali Paşa, Benderli Ali Paşa
Gazi Osman Paşa
3 yıl önce

Ömer Lütfi Paşa'nın takdirini kazanarak miralay rütbesine terfi etti. Bir süre sonra Yemen'e gönderilen Osman Paşa buradaki görevlerinin ardından Paşa rütbesiyle...

Gazi Osman Paşa, Plevne Savunması, Plevne, Rusya, Osmanlı Devleti, Paşa
Mustafa Reşid Paşa
6 yıl önce

Tanzimat'ın mimarı sayılan Mustafa Reşid Paşayı ancak 1846 yılında sadarete getirebildi. Mustafa Reşid Paşa yapılan reformların garantisini eğitim olarak...

Koca Mustafa Reşid Paşa, 12 Ağustos, 1800, 1834, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1843, 1846