Lamed

Kısaca: Lamed (ל) İbrani alfabesinin 12. harfi olup Arap alfabesinde Lam, Yunan alfabesinde Lamda (Λ), Latin alfabesinde L ve Kiril alfabesinde El (Л) harflerine denktir. Ebced hesabındaki değeri otuzdur. ...devamı ☟

Lamed

Lamed İngilizce anlamı ve tanımı

Lamed anlamları

  1. (imp. & p. p.) of Lame

Lamed tanım:

Kelime: 2lame
İşlev: transitive verb
Türleri: lamed; lam·ing
1 : to make lame : CRIPPLE
2 : to make weak or ineffective : DISABLE

Lamed

İspanyolca Lamed kelimesinin İngilizce karşılığı.
[lamer] v. lick; lap

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lamda
1 yıl önce

(Yunanca:Λάμδα, Lamða) Yunan alfabesinin onbirinci harfidir. Fenike alfabesi'nin lamed harfinden gelmektedir. İnce /l/ sesine denk gelir.Kimyada radyoaktif bozunumu...

Λ, Hi, Kapa, L, Levrek, Türkçe, Yunan Alfabesi, Yunanca, Α, Î’, Γ
Lam (harf)
1 yıl önce

Lam ( ل‎‎ ), Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfi. İbranice muadili Lamed harfidir. Ebced hesabındaki değeri 30'dur. Şemsî harflerdendir. Lam harfi sağdan...

Alef (harf)
5 yıl önce

anlamına gelmektedir. Modern İbranicede "me'ulaf", ki İbranice [ʔ-l-f] (alef-lamed-pe) kökünden oluşur, "le'alef" çekimsiz yükleminin edilgen halidir ve "eğitilmiş"...

Alef (harf), Kiril alfabesi, Latin alfabesi, İbranice
İbranice
1 yıl önce

א Alef ל Lamed ב Bet מם Mem ג Gimel נן Nun ד Dalet ס Sameh ה He ע Ayin ו Vav פף Pe ז Zayin צץ Tsadik ח Het ק Kuf ט Tet ר Reş י Yud ש Şin כך Kaf ת Tav...

İbrani alfabesi
1 yıl önce

א Alef ל Lamed ב Bet מם Mem ג Gimel נן Nun ד Dalet ס Sameh ה He ע Ayin ו Vav פף Pe ז Zayin צץ Tsadik ח Het ק Kuf ט Tet ר Reş י Yud ש Şin כך Kaf ת Tav...

Ebced hesabı
1 yıl önce

Desimal sistem İbrani Harf 10 Yud İbranice: י 20 Kaf İbranice: כ 30 Lamed İbranice: ל 40 Mem İbranice: מ 50 Nun İbranice: נ 60 Samech İbranice: ס 70 Ayin...

Dalet
1 yıl önce

א Alef ל Lamed ב Bet מם Mem ג Gimel נן Nun ד Dalet ס Sameh ה He ע Ayin ו Vav פף Pe ז Zayin צץ Tsadik ח Het ק Kuf ט Tet ר Reş י Yud ש Şin כך Kaf ת Tav...

Dalet, Dil, Kiril alfabesi, Latin alfabesi, Taslak, Yunan alfabesi, İbrani Alfabesi
Tsadik
3 yıl önce

א Alef ל Lamed ב Bet מם Mem ג Gimel נן Nun ד Dalet ס Sameh ה He ע Ayin ו Vav פף Pe ז Zayin צץ Tsadik ח Het ק Kuf ט Tet ר Reş י Yud ש Şin כך Kaf ת Tav...