Lam (Harf)

Kısaca: Lam ( ل‎‎ ) Arap alfabesi'nin yirmiüçüncü harfi. İbranice muadili Lamed harfidir. ...devamı ☟

Lam (harf)
Lam (harf)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lamed
5 ay önce

alfabesinde Lam, Yunan alfabesinde Lamda (Λ), Latin alfabesinde L ve Kiril alfabesinde El (Л) harflerine denktir. Ebced hesabındaki değeri otuzdur. Bu harf kısaltma...

Ayn (harf)
3 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Tecvid
6 ay önce

okunur. Eğer şemsî(güneş) harflerden biriyle başlıyorsa, lam bir sonraki kelimenin ilk harfine asimile olur. Şems ve kamer kelimeleri bunlara birer örnektir...

Tecvid, Hatim, Kur'an, Kıraat, Namaz, Taslak, İslam, Hadr, Karabaş Tecvidi, Tedvir, Aşir
Sad (harf)
5 ay önce

sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir...

Kaf (harf)
6 ay önce

gırtlağa yakın olarak çıkarılan ve gırtlaksı G'ye doğru kayan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türki dillerde ise yine kalın...

Ğayn (harf)
3 yıl önce

Azeri dilinde de bulunan bu harf Türkçedekinden biraz daha farklıdır ve hırıltılı bir sestir. “Yumuşak-G” (Ğ) harfine benzer ama sert ve titreşimlidir...

Dal (harf)
5 ay önce

için ڏ harfi kullanılmıştır. Belarus'da yaşayan Lipka Tatarlarının alfabesinde ise bu sesi tam olarak karşılamak için şeklinde bir harf üretilmiştir....

Elif (harf)
6 ay önce

harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Kendisine sol taraftan bir harf bağlanamaz. Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir (diğerleri Vav ve Ye)...