--}}

Latin Amerika

Latin Amerika Latin dilleri konuşan Amerika kıtası ülkelerine ve çevresine işaret eder. Diğer bir deyişle bu bölgenin Anglo-Amerikan ve Germen dilleri konuşan bölgeler ile zıtlık oluşturduğu da söylenir.

Latin Amerika Latin dilleri konuşan Amerika kıtası ülkelerine ve çevresine işaret eder. Diğer bir deyişle bu bölgenin Anglo-Amerikan ve Germen dilleri konuşan bölgeler ile zıtlık oluşturduğu da söylenir.

Latin Amerika tanımı üzerinde kesin bir mutabakat olduğu söylenemez. Çeşitli disiplinler ve araştırmacılar bölgenin tanımını farklı yapmışlardır. Uluslararası ilişkiler açısından daha çok bağımsız ülkeler ele alınmıştır. Bazı araştırmacılara göre ABD'nin güneyindeki tüm ülkeler Latin Amerika'dır. Bu durumda Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce konuşan tüm Karayip, Orta ve Güney Amerika ülkeler bu sınıflandırmada değerlendirilebilir.

Coğrafi olarak bölge 20 temel ülkeden oluşur. Küçük devletlerin de eklenmesiyle sayı 32'ye kadar çıkar.

Latin Amerika ÜlkeleriLatin Amerika ülkeleri arasında çok sayıda birlşme çabası da olmuştur. Avrupa Birliği örneğinden ilham olan bu çabaların çok başarılı olduğunu söyleyebilmek zordur.

Ülkemizde Latin Amerika Çalışmaları oldukça zayıf kalmıştır. Çok az sayıda makale ve kitap bulunmaktadır. Mevcut eserlerin önemli bir kısmı ideolojik olarak nitelenebilir. Türkiye Solu Latin Amerika mücadelelerinden oldukça fazla etkilenmiştir. Che Guevera ve Küba örnekleri bunun göstergeleri arasındadır.

Kaynak: Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Latin Amerika
Latin Amerika