Liberal

Liberal Özgürlükçü demektir. Kısaca: "bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler" felsefesidir. Silici yasaklayıcı, banlayıcı, kafaya karşıdır.

LIBERAL (almanca) türkçe anlamı
1. s. liberal
LIBERAL (inglizce) türkçe anlamı
2. i. liberal görüşlü kimse
3. özgürlükçü kimse
4. s. liberal
5. özgür düşünceli
6. hür
7. serbest fikirli
8. cömert
9. bol
10. oldukça büyük
11. serbest
12. genel
LIBERAL (türkçe) anlamı
13. Hürriyet ve serbestlikle ilgili. Hoşgörülü. Serbest ekonomiden yana olan kimse.
14. 2. anlamı s.
15. i. açık fikirli
16. serbest düşünceli
17. bol
18. pek çok
19. liberal
20. hür fikirli
21. yüksek ve şümullü (tahsil)
22. cömert eli açık
23. mükrim
24. vasi
25. serbest
26. i. liberal
27. hür fikirli parti azası. liberal arts fen veya tarih ve felsefe gibi yüksek ilimler. libe.
28. 3. anlamı liberal. erkinci. cömert. eliaçık. geniş görüşlü. hoşgörülü. liberal kimse. liberal parti üyesi.
1.

Liberal İngilizce anlamı ve tanımı

Liberal anlamları
    (a.) Bestowed in a large way
2. hence
3. more than sufficient
4. abundant
5. bountiful
6. ample
7. profuse
8. as
9. a liberal gift
10. a liberal discharge of matter or of water.(a.) Not narrow or contracted in mind
11. not selfish
12. enlarged in spirit
13. catholic.(noun) One who favors greater freedom in political or religious matters
14. an opponent of the established systems
15. a reformer
16. in English politics
17. a member of the Liberal party
18. so called. Cf. Whig.(a.) Bestowing in a large and noble way
19. as a freeman
20. generous
21. bounteous
22. open-handed
23. as
24. a liberal giver.(a.) Free to excess
25. regardless of law or moral restraint
26. licentious.(a.) Not bound by orthodox tenets or established forms in political or religious philosophy
27. independent in opinion
28. not conservative
29. friendly to great freedom in the constitution or administration of government
30. having tendency toward democratic or republican
31. as distinguished from monarchical or aristocratic
32. forms
33. as
34. liberal thinkers
35. liberal Christians
36. the Liberal party.(a.) Free by birth
37. hence
38. befitting a freeman or gentleman
39. refined
40. noble
41. independent
42. free
43. not servile or mean
44. as
45. a liberal ancestry
46. a liberal spirit
47. liberal arts or studies.(a.) Not strict or rigorous
48. not confined or restricted to the literal sense
49. free
50. as
51. a liberal translation of a classic
52. or a liberal construction of law or of language.
Liberal tanım:
Kelime: lib·er·al
53. Söyleniş: 'li-b(&
54. -)r&
55. l
56. İşlev: adjective
57. Kökeni: Middle English
58. from Middle French
59. from Latin liberalis suitable for a freeman
60. generous
61. from liber free
62. perhaps akin to Old English lEodan to grow
63. Greek eleutheros free
64. 1 a : of
65. relating to
66. or based on the liberal arts liberal education b archaic : of or befitting a man of free birth
67. 2 a : marked by generosity : OPENHANDED a liberal giver b : given or provided in a generous and openhanded way a liberal meal c : AMPLE
68. FULL
69. 3 obsolete : lacking moral restraint : LICENTIOUS
70. 4 : not literal or strict : LOOSE a liberal translation
71. 5 : BROAD-MINDED
72. especially : not bound by authoritarianism
73. orthodoxy
74. or traditional forms
75. 6 a : of
76. favoring
77. or based upon the principles of liberalism b capitalized : of or constituting a political party advocating or associated with the principles of political liberalism
78. especially : of or constituting a political party in the United Kingdom associated with ideals of individual especially economic freedom
79. greater individual participation in government
80. and constitutional
81. political
82. and administrative reforms designed to secure these objectives
83. - lib·er·al·ly /-b(&
84. -)r&
85. -lE/ adverb
86. - lib·er·al·ness noun
87. synonyms LIBERAL
88. GENEROUS
89. BOUNTIFUL
90. MUNIFICENT mean giving or given freely and unstintingly. LIBERAL suggests openhandedness in the giver and largeness in the thing or amount given a teacher liberal with her praise . GENEROUS stresses warmhearted readiness to give more than size or importance of the gift a generous offer of help . BOUNTIFUL suggests lavish
91. unremitting giving or providing children spoiled by bountiful presents . MUNIFICENT suggests a scale of giving appropriate to lords or princes a munificent foundation grant .
92.
Liberal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Big
93. Bounteous
94. Bountiful
95. Broad
96. Free
97. Giving
98. Handsome
99. Loose
100. Progressive
101. Tolerant
102.
Liberal ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Conservative
103. ,n. one favors political and social reform
104. one who supports a progressive political philosophy
105. member of a liberal political party
106. adj. in favor of reform
107. supporting a progressive philosophy (political
108. religious
109. social
110. etc)
111. tolerant
112. open-minded
113. generous
114. abundant
115. adj. liberal
116. progressive
117. reformist
118. tolerant
open-minded,
LIBERAL (türkçe) ingilizcesi
119. n. one favors political and social reform
120. one who supports a progressive political philosophy
121. member of a liberal political party
122. adj. in favor of reform
123. supporting a progressive philosophy (political
124. religious
125. social
126. etc)
127. tolerant
128. open-minded
129. generous
130. abundant
131. adj. liberal
132. progressive
133. reformist
134. tolerant
open-minded,
Liberal (almanca) ingilizcesi
135. adj. in favor of reform
136. supporting a progressive philosophy (political
137. religious
138. social
139. etc)
140. tolerant
141. open-minded
142. generous
143. abundant
LIBERAL (türkçe) fransızcası
1. libéral/e
LIBERAL (türkçe) almancası
1. n. Liberale
2. adj. liberal
Liberal (ingilizce) italyancası
1. s. liberale
2. agg. liberale
3. di larghe vedute
4. di mentalità aperta
5. senza pregiudizi
6. tollerante
7. lato
8. ampio
9. esteso
10. prodigo
11. generoso
Liberal (ingilizce) ispanyolcası
1. s. liberal
2. tolerante
3. de ideas avanzadas
4. que pertenece al partido liberal
5. adj. liberal
6. amplio
7. librepensador
8. generoso
9. flojo de principios
Liberal (ingilizce) portekizcesi
1. s. liberal
2. generoso
3. membro do partido liberal
4. adj. liberal
5. de idéias modernas
6. complacente
7. generoso
8. abundante
Liberal (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. liberaal
2. ruimdenkend persoon
3. bn. progresief van gedachte
4. verdraagzaam
5. tolerant
6. edelmoedig
7. overlopend (van)
8. liberaal

Liberal hakkında bilgiler

Liberal Özgürlükçü demektir. Kısaca: "bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler" felsefesidir. Silici yasaklayıcı, banlayıcı, kafaya karşıdır. Başkasının yaptığı yazdığı mala davara zararı yoksa bırakın elleyemesin halk felsefesinin kuramlaştırılmış halidir.

Liberal nerede?

Liberal haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Liberal Düşünürler

Libedral düşünürlerden bazılarını içeren liste

Liberal Demokrat Parti

Liberal Demokrat Parti şu anlamlara gelebilir:

Liberal Düşünce Topluluğu

Liberal Düşünce Topluluğu , 26 Aralık 1992`de Ankara`da informel bir şekilde tesis edilmiş bir topluluktur. Liberal felsefeyi Türkiye`de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amaçlı faaliyetler düzenler.

Liberal Feminizm

Liberal feminizm, kadının özel alan ile sınırlı kalmasına karşı çıkarak, birey olarak kendini geliştirecek potansiyele sahip olması gerektiğini savunan Liberal Feminizm, 1970’lerde Amerika’da ortaya çıkmıştır. Liberal feminist teorinin klasik savunucusu olarak Mary ...

Liberal Forum

Liberales Forum Avusturya`da liberal bir siyasi partidir.

Liberal Mısır Partisi

Liberal Mısır Partisi (eskiden ``Ana Mısır`` adıyla anılıyordu) (Arapça: الحزب المصري الليبرالي) Mısır`daki laik siyasi bir partidir. Parti, Mısır`ın milli kimliğinin savunuculuğunu yapmaktadır. Aynı zamanda Parti ...

Liberal Demokrasi

Liberal demokrasi, liberalizmin temel ilkelerini esas alan, temsili demokrasiye dayalı hükümet şeklidir. Bir liberal demokraside vatandaşların siyasal katılımı, sadece düzenli aralıklarla yapılan seçimler aracılığıyla temsilcilerini seçmekle sınırlı değildir.

Demokrat Liberal Parti (Romanya)

Demokrat Liberal Parti, Romanya'da faaliyet gösteren yelpazesinin sağında yer alan siyasi bir partidir. Parti 2004'ten bu yana sosyal-demokrasiden, merkez ve muhafazakarlığa kaymıştır.