Liman

Liman Gemilerin barındıkları, yük alıp boşalttıkları, yolcu indirip bindirdikleri, çeşitli tesisleri bulunan tabii veya sun'i olan deniz kenarı. Eski çağlardan beri tabii halde olan körfezler liman vazifesini görmüş, tekniğin ilerlemesiyle sun'i limanların yapımına ve kullanımına başlanmıştır.

Liman

Liman Gemilerin barındıkları, yük alıp boşalttıkları, yolcu indirip bindirdikleri, çeşitli tesisleri bulunan tabii veya sun'i olan deniz kenarı. Eski çağlardan beri tabii halde olan körfezler liman vazifesini görmüş, tekniğin ilerlemesiyle sun'i limanların yapımına ve kullanımına başlanmıştır.

Tabii limanlardan faydalanılması, gemicilik tarihi ile başlar. Fakat sun'i limanların kullanma tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Eskiden en büyük liman faaliyetleri Akdeniz'de toplanmıştı.Çünkü büyük imparatorlukların kurulması ve mübadelelerin gelişmesi bu bölgede idi. Giritliler, Yunanlılar, Fenikeliler, gemilerini, geceleri kumsal yerlere çekiyorlardı. Daha sonra gemicilik gelişince tabii limanlar kullanılmaya başlandı. Miladdan önce eski Mısırlılar veFenikeliler, ilk defa liman ve dalgakıran yaptılar. Büyük İskender'in İskenderiye şehrini kurduğu zaman Pharos Adasını 1600 m uzunluğunda, 180 m genişliğinde bir yolla karaya bağladığı bu yolun iki yanına birer liman yaptığı bilinmektedir.

Ortaçağda denizcilik daha da gelişti. Bu sebepten limanlar büyük önem kazandı. Hele on dokuzuncu yüzyılda milletlerarası yarış dolayısıyla limanların sayısı çoğaldı. Ticaret limanları, askeri limanlar ayrı ayrı tesis edildi. Limanlara bağlı şehirler çok gelişti, bu yüzden buralardaki nüfus gitgide arttı.

Limanlar tabii, sun'i ve yarı sun'i olmak üzere üçe ayrılır:

Tabii limanlar: Burada, limana ait tesisleri kurmak kafidir. Buralara gemi rahatlıkla girip çıkabilir. Memleketimizde Sinop limanı, dünyada ise New York, Hong Kong limanları bu tip limanlardır.

Sun'i limanlar: Açık deniz kıyılarında kurulmuştur. Bu çeşit limanlar dalgakıranlarla korunur. Zonguldak, Mersin limanları bu tip limanlardır.

Yarı sun'i limanlar: Yarı tabii bir sığınağı olduğu halde sun'i olarak takviye edilmiş limanlardır. Limanlar kullanılış maksatlarına göre barınma limanları, askeri limanlar, balıkçı limanları gibi isimler alırlar.

Bir limanın rahatlıkla kullanılabilmesi için suyun en az 25-30 metre derinliğe sahib olması gerekir. Böylece, büyük tonajlı gemiler, karaya oturmadan limana rahatlıkla girip çıkabilir. Geniş limanlar ise gemilerin manevra yapmalarına elverişli olur. Gemilerin kolayca demir atabilmeleri için dip kısmı fazla kumlu ve fazla kayalık olmamalıdır. Büyük limanda gemilerin yükletilip boşaltılmasına yarıyan rıhtımlar, depolar, havuzlar bulunur.

Kıyıdan açıkta bulunan limanlar olduğu gibi, karaların içinde bulunan limanlar da vardır. Karaların içinde bulunanlar, kanal veya nehirlerle denize bağlıdır. Almanya'daki Hamburg limanı bu tip limanlardandır.

Akdeniz, Karadeniz ve Ege'ye tamamen hakim olan Osmanlılar zamanında, çeşitli limanlar yapıldı ve bunlardan istifade edildi. Devletin merkezi olan İstanbul'da, ilk önce Galata'da sonra da Haydarpaşa'da liman tesisleri kuruldu. Bunlar yetmediğinden Salıpazarı ve Tophane'de modern tesisler yapıldı. İstanbul, deniz trafiği bakımından dünyanın sayılı limanlarındandır.

Türkiye, üç yandan denizlerle çevrili olduğundan birçok liman yapılmıştır. Marmara'nın Trakya kıyılarında tabii liman yoktur. Anadolu yakasındaki Erdek tabii, Bandırma, suni bir limandır. Marmara'da en önemli liman İstanbul limanıdır. Haliç tam manasıyla tabii limandır.

Karadeniz'de Sinop'tan başka tabii liman yoktur. Samsun, karayolu ve demiryolu ile Anadolu'ya bağlı olduğundan önemli bir sun'i limandır. Trabzon'da ve Giresun'da da sun'i limanlar yapılmıştır. Karadeniz'in batı körfezinde pekçok liman bulunmasına rağmen doğudakilerin önemi daha büyüktür. Batı Karadeniz kıyılarındaki limanlardan İnebolu, Ereğli, Zonguldak limanları ile Doğu Karadeniz'deki Rize, Hopa, Ünye, Fatsa, Tirebolu küçük fakat ticari yönden önemli limanlardır.

Ege kıyılarında büyüklü küçüklü pekçok liman vardır. En önemli büyük liman, İzmir limanıdır. Bu liman yurdumuzun en geniş ve gemilerin korunması yönünden en elverişli bir tabii limanıdır. Alsancak'ta modern liman tesisleri mevcuttur. Ege Denizindeki diğer limanlar: Dikili, Foça, Ayvalık, Edremit, Güllük, Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Çeşme ve Marmaris'tir. Marmaris rüzgarlara karşı korunmuş tabii bir limandır.

Mersin, Antalya önemli limanlardır. Yurdumuzun en önemli ihraç merkezi olan Mersin'de çok modern bir liman yapılmıştır.

Modern bir limanda şunlar bulunur:

Gemi tezgahları, deniz uçağı hangarı, kalafat yeri, meteoroloji ve işaret merkezi, fener, rıhtım, liman ağzı, liman dışı, dalgakıran feneri, dalgakıran, şamandıra, römorkör, antrepola, silo, rıhtım, demiryolu, vinç, yük gemisi, sığ yerleri gösteren işaretler, liman havzası iskele, yolcu gemisi, vs.

Limanlarla ilgili bazı tabirler şunlardır:

Liman feneri: Denizde çarpışmayı ve diğer kazaları önlemek için, demirleri gemilerin baş ve kıç taraflarında belirli bir yüksekliğe çıkabilen beyaz sinyalli fener.

Liman ağzı: Gemilerin limana girip çıkmasını sağlayan ağız.

Liman hizmeti: Limandaki faaliyetlerin kontrol ve gözlem hizmeti.

Tıkalı liman: Suların çekilmesiyle ağızları kapanıp gemilerin giremediği limanlardır.

Talimat limanı: Uzak seferlere çıkacak gemilere bilgi vermek, onlara yardımcı olmak için büyük deniz yolları üzerinde bulunan limanlardır.

Uğrak limanı: Her çeşit geminin girip çıktığı limandır.

Ticaret limanı: Sadece ticaret gemilerine ayrılmış, yalnız bu işler için kullanılan limanlardır.

Yarı Cezir limanı: Suların normal seviyenin altına biraz düştüğü zaman bile ağzı girişe açık olan limanlardır.

Türkiye'de limanların, rıhtımların ve iskelelerin işletilmesi, Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) ile Denizcilik Bankası tarafından ortaklaşa yürütülür. Limanlarımızdan Antalya, Giresun, Hopa, İstanbul Avrupa Yakası (Salı Pazarı, Galata, Sarayburnu), Rize, Tekirdağ, Trabzon limanları işletme müdürlükleri Denizcilik İşletmesi Genel Müdürlüğüne; Bandırma, Derince, İskenderun İstanbul Anadolu Yakası (Haydarpaşa), Mersin, İzmir, Samsun limanları işletme müdürlükleri ile Van Gölü Feribot Müdürlüğü ise TCDD Limanlar Dairesi Başkanlığına bağlıdırlar (1993). Yurdumuzda başlıca büyük limanlar İstanbul, İzmir, Mersin, Bandırma, Antalya, İskenderun, Giresun, Trabzon, Derince ve Samsun'dadır. Bu limanların Avrupa seviyesinde olanları; İstanbul, İzmir ve Mersin'dir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Liman

1. anlamı Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak:"On beş gün sonra, geldiği gibi büyük törenle limanımızdan ayrıldı."- H. Taner.

Liman

gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal ya da yapay sığınak.
sessiz, sakin bir ortam.

Liman

Fransızca Liman kelimesinin Türkçe karşılığı.
port [le], havre [le], bassin [le], rade [la]

Liman

Liman İngilizce anlamı ve tanımı

Liman anlamları

  1. (noun) The deposit of slime at the mouth of a river; slime.

Liman tanım:

Kelime: liman

liman


Liman

Fransızca Liman kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. liman

Liman

İspanyolca Liman kelimesinin İngilizce karşılığı.
[limar] v. file, smooth with a file

Liman

Türkçe Liman kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Liman] n. liman
v. file, smooth with a file
n. firth

Liman

Flemenkçe Liman kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. firth

Liman

Türkçe Liman kelimesinin Fransızca karşılığı.
port [le], havre [le], bassin [le], rade [la]

Liman

Türkçe Liman kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hafen, Port

Liman (Gökhan Güneş) sözleri

Gökhan Güneş tarafından albümünde söylenen Liman adlı şarkının sözleri.

Bak gözler nasıl arıyor telaş içinde seni
Aşk şimdilerde bomboş liman yada batık bir gemi
Sözlerin sihrine güvenme zaman olur zehri
Bilen var mı, duyan var mı kiminleymiş teni

Bu limanda fırtına, kar, yağmur
Bu kalp içinde aşk yine mağdur
Sevmeyi bilmeyen birini buldum
Çok sevdim çok sevdim

Liman (Ezo) sözleri

Ezo tarafından albümünde söylenen Liman adlı şarkının sözleri.

Şimdi Bir Omuz Bir Liman Bul Kendine
Ağla Ağla Gözyaşın Karışsın Denizlere
Bir Düşün Biz ikimiz Sığdık Mı Hasrete
Bağla Şimdi Yolları işin Yoksa Gurbete
İstanbul Bugün Bana Koca Bir Meyhane
Kurulmuş iki Sofra Karşılıklı Şahane
Aynı Senle Ben Gibi Konuşamaz Gibiler
Şerefe Kalkan Kollar Uzaktan Birbirine
De Ki Ben Buzdum Nasıl Köze Döndüm
Bir Yangını Yaktım Da Öylece Söndüm
Seni Böyle Severken Bize Nasıl Kıydın
Ben Hep Sana Küstüm De Kendime Kızdım
Şimdi Bir Omuz Bir Liman Bul Kendine
Ağla Ağla Gözyaşın Karışsın Denizlere
Bir Düşün Biz ikimiz Sığdık Mı Hasrete
Bağla Şimdi Yolları işin Yoksa Gurbete

Liman (Taladro) sözleri

Taladro tarafından albümünde söylenen Liman adlı şarkının sözleri.

Yıllardır çürük dolap zifiri kokan siyah askım
Üzülme alışık omzum taşır platonik bu aşkı
Ah bi başını çevirebilsen üşenmem ve gökyüzünden,
Yıldızlarla taç yapıpta sererim önüne aşkı
Hey! Şimdi 1 ay sonra yoksun dimi
Tüm aşklara gebe, içimden bir tek yoksun kibir.
Kıyıda tekim bak çaresiz bir yosun gibi
Onunla mutlusun ve cidden gidiyosun gibi..
Dur, dur demek hiç bu kadar zor olmamıştı
Güneş odama son 1 yıldır böyle doğmamıştı
O yüzden güneşin kızı yardım etmen lazım bana
Hiç sağ yanım sıcakken sol tarafım donmamıştı
Uzanamıyorum ulaşılmaz bi yandasın
Tek bir geminin demir almadığı sonsuz bir liman nasıl ?
Dümeni kır ve bu yana dön bi acının tarifiyim
Onu, hala seviyor olmana hiç gelmiyor inanasım

Nakarat:
Başına çok yakıştı aşk nakışlı kurdele
Yanımda olmasan da muhtacım be gölgene
Dur! mehtaba biraz fazla uzaksın ve
Ben zaten sevdiğinizi biliyorum da sen gene
Sus! konuşma zarar veriyor bünyeme
Burada sana ait bişey var da dinleme
Bugün daha bi fazla dünden bugüne daha bi fazla
İhtiyacım var be canım yanıma gelmene

Bak sana geri geldim dinlenip
Bi baksana seninle temizlendim bidaha kirlenip
Unuttuğumu sanma sakın hastaydım biraz ve
Hergün aynı seni gördüm aynı sana kitlenip
Rüyama gelme çünkü gidiyosun ve yanıyorum
Güneş doğduğunda aynı kar gibiyim eriyorum
Bu ara halsizim ve çocukluğuma dalıyorum
Ne olur yalan söleme seni senden fazla tanıyorum
Uyku tutmuyor gözlerimden alma mutluluğu
Ve kavgalarla dolu bi kalp bu yorulmadan yonttuğumuz
Seninle mutlumuyum? Yoksa sensiz daha mı iyi ?
Az kalsın unutuyodum geçen yıl ne yuttuğumu
Hatırla ihanetini koklamıştım
Genede kopmamıştım, umut sanki hortlamıştı
Taki şenliklerin akşamına kadar
Seni, onunla gördüğüm an acıyı içime toplamıştım.

Nakarat:
Başına çok yakıştı aşk nakışlı kurdele
Yanımda olmasan da muhtacım be gölgene
Dur! mehtaba biraz fazla uzaksın ve
Ben zaten sevdiğinizi biliyorum da sen gene
Sus! konuşma zarar veriyor bünyeme
Burada sana ait bişey var da dinleme
Bugün daha bi fazla dünden bugüne daha bi fazla
İhtiyacım var be canım yanıma gelmene

Liman (Soner Sağ) sözleri

Soner Sağ tarafından albümünde söylenen Liman adlı şarkının sözleri.

kimi sevgi ister
kimi sıgınacak bir liman
aynen benim gibi,
kimi aşk ister veya başka türlü yollar seçer
kimileri de uyur ya da yaşar
aynen senin gibi,
öyle de böyle de yıllar geçer
geçiyor mu geçiyor zaman
geliyor mu geliyor yine bize duman
neden herkes yaban
neden her şey yavan
niçin bu dünya yaman

kimi bekler
kimi özler
kimisi de boşuna sever
benim gibi,
kimi aldatır kandırır
terk eder çeker gider
yaralar sevdigini
karalar sevgilisini boşuna
aynen
senin gibi
tıpkı senin yaptıgın gibi

güneş gibi dogmuştun sen
karanlık günlerime
bir eş gibiydin hayat vermiştin bana
solan güllerime
yitik kalbime
bitik bu gönlüme,
şimdi ben sensiz ne yapayım
bu deli gönlümü ateşler de mi yakayım
kendim içinmi
yoksa senin içinmi ağlayayım,
şimdi sen bensiz nasıl yaparsın
o masum kalbini nasıl yakarsın
ateşlerin arasına nasıl atarsın
ona hiç mi acımazsın
onu alevlerin arasına nasıl atarsın

dikkat et hayatta kendine
sessiz yerlerden aldanıp sakın geçme
binbir türlü oyunlara kanıp gelme
sadece kendine
yalnızca kalbine
kalbinden başka
kimselere de güvenme
benden başkasını da asla sevme
gönlünden başka kişileri de kendine yakın zannetme
senden bana da aşka da hayır yok
nedense çok oluyor bu hayat ta çok.

Yanıtlar