Zonguldak

Kısaca: Zonguldak, Zonguldak ilinin merkezi olan şehirdir. Karadeniz kıyısında bulunan şehir, özellikle limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 106.729'dur.1927'de 12.000 olan nüfusu 1990'da 117.975'e çıkmış, 2000'de 104.276'ya düşmüş, 2009'de 112.369'e çıkmıştır. ...devamı ☟

Zonguldak
Zonguldak

Zonguldak Haritası

Zonguldak'ın konumu
Zonguldak'ın konumu
Zonguldak Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz bölümünde yer alan il. Güneyden Bolu, Çankırı, doğudan Bartın ve Kastamonu illeri, batıdan ise Karadeniz ile çevrilidir. Türkiye’nin kömür yatağıdır. Trafik numarası 67’dir.

Zonguldak, Zonguldak ilinin merkezi olan şehirdir. Karadeniz kıyısında bulunan şehir, özellikle limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 106.729'dur.1927'de 12.000 olan nüfusu 1990'da 117.975'e çıkmış, 2000'de 104.276'ya düşmüş, 2009'de 112.369'e çıkmıştır.

İsminin kökeniZonguldak
Zonguldak
İlin antik Çağda kullanılan tarihi adı Sandrake'dir. Bölgenin Türkleşmesinin ardından kullanılan Zonguldak adının ise"bataklık" veya "sazlık" anlamına gelen zongalık kelimesiyle ilgili olduğu ileri sürülmektedir.

Ayrıca farklı bir rivayete göre Belçikalı ve Fransızların burda ki kömür ocaklarını işletmesiyle maden ocakların çokluğu ve kömür zenginliginden dolayı Zone Guel Dock adından geldiği de sanılmaktadır.

Zonguldak, toprağının altındaki kömürün henüz varlığının bilinmediği sıralarda bir köydü. Sazlık ve bataklık bir arazide bulunduğu için (Sazlık) manasına gelen “Zongalık” adıyla anılırdı. Yirminci asır başında küçük bir kasabayken Cumhuriyet devrinde hızla gelişmiştir. Bu mütevazi köy bilahare modern kasaba ve büyük bir şehir haline gelmiş ve (Zongalık) kelimesi de halk lisanında “Zonguldak” olarak yerleşmiştir.

Zonguldak tarihçesiZonguldak merkezi
Zonguldak merkezi
Arkeolojik kanıtlara göre M.Ö. 2500'lere uzanan bir geçmişi bulunan bölgenin bilinen o ki ilk yerleşenler Hattiler, daha sonra ise Hititler olmuştur. Yörenin ilk sakinleri Frig boylarından oluşan Bithin, Mariandyn ve Migdon adlı göç topluluklarıdır. M.Ö. 7. yüzyılda başlayan Batı Anadolu’dan Karadeniz'e Yunan kolonizasyonu sürecinde yörede de ticaret amaçlı limanlar kurulmuştur. M.Ö.334’e kadar Perslerin egemenliğinde kalan bölge, Büyük İskender'in Anadolu seferinin ardından kısa bir süre için Makedonya subaylarca yönetilmiştir. Pers şatrapı Mithridates'in yöre halkının desteğiyle Batı Karadeniz bölgesinde kuurduğu Pontus devletinin parçası olan Zonguldak, Roma İmparatorluğu'nun bu devleti MS. 1. yüzyılda yıkmasına dek sürmüş, Roma'nın ikiye bölünmesinin ardından sonra da Doğu Roma toprağı olmuştur. Zonguldak Ereğli bölgesi Hristiyanlığın ilk yayıldığı yerlerden biri olma özelliği kazanmış, bu dönemde İsa'nın havarilerinden Adreas bugün de görülebilen Kutsal İbadet Mağaraları'nda ilk ayinleri düzenlemiştir.

Yöreye Anadolu Selçuklu ordusu 1084 yılında gelmiş ve yöreyi fethetmiş. Daha sonra ise yöreyi Cenevizliler ele geçirmiştir, beylikler döneminde ise Candaroğulları bölgede hakimiyet kurmuştur. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Amasra’yı almasıyla birlikte Zonguldak ve çevresi tamamen Osmanlıların eline geçmiştir.

II. Mahmut döneminde, 1829 yılında bölgede ilk kömür bulunmuştur.1848'de ise ilk kömür oacakları açılmıştır.Bu ocakları Belçikalı ve Fransız şirketler işletmiştir.

Zonguldak limanı I. Dünya Savaşı'nda Sarıkamış'a gidecek malzemelere ev sahipliği yapmış, Kurtuluş Savaşı'nda ise SSCB ile ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1919 yılında Fransız şirketlerinin haklarını korumak bahanesiyle Fransız askerleri önce Zonguldak’ı, ardından da Karadeniz Ereğli’yi işgal etmiştir; ancak, Zonguldak ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine bağlı güçlerin karşı koymasıyla tehlikeye düşmüşler, 21 Haziran 1920'de de bölgeyi terketmişlerdir.

Sanayi

Bölgedeki önemli sanayii tesislerinin başında Türkiye Taşkömürü Kurumu yer almaktadır. İşletmecilik Başlangıcı (1843 - 1848) tarihlerine dayanmaktadır.

1830 - 1848 tarihleri arasındaki arama ve işletmecilik faaliyetleri hakkında çok ayrıntılı bilgi olmamakla birlikte; 1843 tarihli resmi belgelerde, Ereğli ve Amasra’da üretilen “vapur kömürünün” İstanbul’ da pazarlamasından ve gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra devlet hazinesine sağlayacağı katkıdan söz edilmektedir. 1848’ de yapılan inceleme ve düzenlemelerle, Ereğli Amasra arasında “taşkömürü bulunan yerler” saptanarak “havza sınırları” ilk kez tanımlanmıştır.

Filyos Vadisi Projesi

İlk olarak Osmanlı padişahı II. Abdülhamid döneminde dile getirilen Filyos vadisi'nde demirçelik fabrikaları ve liman projelerini içeren ve Batı Karadeniz bölgesi'nin kurtuluşu olarak lanse edilen Filyos Vadisi Projesi için müracaat eden 21 firmaya yer tahsisleri 2008 Mart ayının ilk haftasında yapılmış ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Zonguldak iliZonguldak ilçeleri
Zonguldak ilçeleri
Zonguldak ilinin merkezi olan şehirdir. Karadeniz kıyısında bulunan şehir, özellikle limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır.Fakat son dönemlerde gelirini tek yön olan taş kömüründen kazanması sebebiyle şehir hergeçen gün gerilemektedir. 1995 yılında Karabük' ün il olması sebebiyle sanayi yönünden geri düşmesi şehirden dışarı göçü hızlandırmıştır. Şuanda halen daha aşırı oranda göç vermektedir.

Zonguldak ilçeleri

Ereğli, Alaplı, Devrek, Gökçebey, Çaycuma

Köyleri

• Akşeyh • Alancık • Aşağıçayır • Ayvatlar • Balçıklı • Bozca • Çağlı • Çırgan • Çukurören • Dağköy • Dereköy • Ebegümeci • Eceler • Enseköy • Esenköy • Futa • Göbü • Hacıali • Himmetoğlu • Kabalaklı • Kaleoğlu • Karadere • Karapınar • Kardeşler • Kargalar • Keller • Kızılcakese • Korucak • Kozluköy • Köroğlu • Köserecik • Kumtarla • Kurtköy • Olukyanı • Osmanlı • Sakaköy • Sapca • Saraycık • Sarımsak • Seyfetler • Sofular • Şirinköy • Tasmacı • Taşçılar • Türkali • Uzungüney • Üçköy • Yahma

Sanayi

Bölgedeki önemli sanayii tesislerinin başında Türkiye Taşkömürü Kurumu yer almaktadır. İşletmecilik Başlangıcı (1843 - 1848) tarihlerine dayanmaktadır.Zonguldak komşu illeri
Zonguldak komşu illeri
1830 - 1848 tarihleri arasındaki arama ve işletmecilik faaliyetleri hakkında çok ayrıntılı bilgi olmamakla birlikte; 1843 tarihli resmi belgelerde, Ereğli ve Amasra’da üretilen “vapur kömürünün” İstanbul’ da pazarlamasından ve gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra devlet hazinesine sağlayacağı katkıdan söz edilmektedir. 1848’ de yapılan inceleme ve düzenlemelerle, Ereğli Amasra arasında “taşkömürü bulunan yerler” saptanarak “havza sınırları” ilk kez tanımlanmıştır. Günümüzde İlk Alışveriş Merkezi projesi yatırımını Demir Madencilik yapmaktadır. Dedeman Otelcilik Alışveriş Merkezi içinde yapacağı yatırımla bölgenin ilk önemli otel yatırımını yapacaktır. Zonguldak Alışveriş Merkezi projesinin Danışmanlığını Target Store Ekibi ve Başkanı Sn. Semih ÜNAL yapacaktır.

Bölgedeki taşkömürünü işleten kurumlar:

 • Hazine- İ Hassa (Evkaf Nezareti) Yönetimi (1848 - 1854)
 • İngiliz (Galatalı Sarraflar) Kömür Kumpanyası İşletmeciliği (1849 - 1854)
 • Kırım Savaşı (Geçici İngiliz) Yönetimi (1854 - 1856)
 • Hazine- İ Hassa (Evkaf Nezareti) Yönetimi (1856 - 1861) Emanet İdare İşletmeciliği (1856 - 1859)
 • Zafiropulos İşletmeciliği (1859- 1860)
 • İngiliz Kömür Kumpanyası İşletmeciliği (1860- 1861)
 • Hazine-İ Hassa (Evkaf Nezareti) Yönetimi (1861 – 1865)
 • Bahriye Nezareti Yönetimi (1865 – 1908)
 • Tersane İdaresi İşletmeciliği (1865 – 1882)
 • Yerli- Yabancı Sermaye Şirketleri İşletmeciliği (1882 - 1940)
 • Nafia Nezareti Yönetimi (1908- 1909)
 • Orman ve Maadin Ticaret ve Ziraat Nezareti Yönetimi (1909- 1920)
 • Dünya Ve Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi (1914- 1922)
 • İktisat Vekaleti Yönetimi (1920-1940)
 • İş Bankası İşletmeciliği (1926- 1940)
 • Etibank ve EKİ işletmeciliği (1937-1940)
 • Etibank Ve EKİ Yönetimi (1940- 1957)
 • TKİ Yönetimi (1957- 1984)
 • TTK Yönetimi (1984-)


Bölgenin diğer başlıca sanayi alanları tarım ve hayvancılık, enerji, taş ve toprağa dayalı ürünler olarak sıralanabilir.

EğitimKarayolu harita
Karayolu harita
İl genelinde 10 anaokulu, 324 ilköğretim okulu, 59 genel - mesleki lise olmak üzere toplam 389 okulda eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Devrek Fen Edebiyat Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi olmak üzere 8 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokuldan oluşmaktadır.

Üniversite bünyesinde 32 profesör, 32 doçent, 259 yardımcı doçent, 106 öğretim görevlisi, 43 okutman, 256 araştırma görevlisi, 8 uzman olmak üzere toplam 736 akademik personel görev yapmaktadır.

Zonguldak Mutfağı

Yöre mutfağında ağırlık unlu (buğday ve mısır unu) mamullerden yapılan yemek türlerindedir. Zonguldak ormanlarında belki dünyanın en lezzetli kestanesi 'kuzu kestanesi' yetişmekte olup, mevsiminde toplanan kestane suda haşlanarak 'tuzlama' bütün olarak fırında kavrulmasıyla 'kavşak', 'çizilerek ateşte pişirilmesiyle kebap (kömme) biçiminde değerlendirildiği gibi kurutularak da saklanır. Ülkemizde sadece Kdz.Ereğli'de yetişen Osmanlı Çileği, orman altı bitki örtüsü içinde yer alan dağ çiçeği, kızılcık (kiren), kuşburnu, böğürtlen, fesleğen, nane, defne, karayemiş, ahlat yöre mutfağında değişik kullanma biçimlerinde değerlendirilmektedir.

Turizm

Arkeolojik buluntulara göre M.Ö. 2500'lere uzanan bir geçmişi bulunan ilk yerleşimcilerinin Hattiler olduğu sanılan bölge toprakları tarih boyunca pek çok uygarlığın yaşam alanı olmuş, bu uygarlıklara ait izlerin bir kısmı günümüze intikal etmiştir. Zonguldak ilinin önemli turistik ögeleri şunlardır:

Tarihi yerler

Kdz.Ereğli (Heraklela Pontike), Filyos (Tieion),

Mağaralar

Gökgöl, Cumayanı, Kızılelma, Sofular, Ilıksu, Erçek, Mağaraları]

Tarihi Camiler

Hidayetullah Camii, Lütfiye Camii, Köprülü Camii, İzzet Mehmed Paşa Camii, Gazi Süleyman Paşa Camii, Orhan gazi camii(1200 yıllık).yapım tarihi bilinmeyen kapançatı köyü camisi

Yaylalar

Bölüklü yayla

BelediyelerKaynaklar

 • http://www.zonguldaksitesi.com
 • http://www.zonguldak.gov.tr
 • http://www.karaelmas.edu.tr
 • http://www.zonguldakeml.k12.tr


LinklerListe - Türkiye'nin illeri

Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | DüzceZonguldak

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

misafir - 8 yıl önce
zonguldak ın kömürü meşhurdur tbmm köksal toptan zonguldaklıdır zonguldak ın mağaraları gezilir gökgöl,cehenem ağzı mağraları vb.kardeşler köyü alaca mah.oturuyorum zonguldaklıyım burada doğdum ve burada öleceğim lise 2 öğrencisiyim şehrimi doğalık yönüyle seviyorum yeşil ile siyah bir arada olunca ortaya mükemmel bir tavlo sergiliyor

misafir - 8 yıl önce
zonguldak ta öğrenciyim buraya üniversite için gelecek arkadaşlarıma yazıyorum tamam yeşillik deniz falan var ama bu şehir kara kömür kokan bir şehir üstünüze beyaz bi kıyafet gıyemezsınız siyah olur küçük ama pahalı biyer 2yıldır oradyım ama hala orda bulunmak istemiyorum

misafir - 8 yıl önce
zonguldak ın esnafı yobaz dır hatta insan bile değil dir ler zonguldak a gelecek lerin DİKKATİNE

misafir - 8 yıl önce
Bülbülü altın kafese koymuşlar,vay vatan vay vatan demiş.Zonguldak,enaz elmas kadardeğerli,MADEN KÖMÜRÜYLE VEDE BURADA ŞEHİT OLAN Madencileriyle tanınır. Bunu memleketine gittiğin zaman böyle anlat emi çocuğum.YOKSA BİR ZONGULDAKLIDAN,BİR Zonguldak dersi alıp öyle gidersin memleketine.Sana zonuguldak altın bir kafeste olsa sen memleketini özlersn çocuğum . hadi kendine iyi bak.SAYGILAR.

misafir - 8 yıl önce
kötü yorum yapan arkadaşları kınıyorum.hem bu şehrin havasını soluyacaksın hem de kötüleyeceksin,.. biliyosunuz.ben doğma büyüme zonguldak lıyım.aşağı yukarı gezmediğim görmediğim şehir kalmadı.belki duygusal olacak ama memleketim kadar güzelini görmedim.tamam kömürün yarattığı bir kirlilik var,bu bir gerçek.ama henüz bozulmamış bir doğası ve insanları var.çocukluğumu özlüyorum,çelikel lisesinin önündeki toprak sahada( tabii artık öyle bir saha yok.yerinde kapalı salon var.) top oynamayı özlüyorum.10 sene oldu memleketimden kopalı.inşallah bu yaz iznimin bir kısmını orada geçirmek istiyorum.tüm hemşerilerimi ve bu şehri seven insanları selamlıyorum.saygılar

misafir - 8 yıl önce
ben zonguldaklı olarak zonguldak ta yaşamaktan ve gurur duyuyorum.

misafir - 8 yıl önce
ben zonguldaklı olarak cok gurur duyuyorum zonguldak!ın çok özel tarihi vardır ilçeleriyle olsun merkeziyle olsun mesela devrek te bastonumuzla simitimiz ereğlimizle sahillerimiz çileğimiz zonguldak ise madeniyle çok meşhurdur işsizlere iş sahibi olur 67mortal67 den

misafir - 8 yıl önce
Zonguldakta her gruptan insan bulabilirsiniz.

misafir - 8 yıl önce
sevdiğim zonguldak''a aşık ve ben de onun aşık olduğu şehire aşığım daha şimdiden...zonguldak gelini olmak istiyorum, zonguldak''ı kötüleyenlere cok kızdım

misafir - 8 yıl önce
burası çok güzel bir şehir istanbul çok güzel diyenler gelsin buralarıda görsün illa moderniz diye şalkabanlık olmaz

misafir - 8 yıl önce
zonquldaqım benım bırıcık sevqılım soyle senden baska kımım var benım senınle aqlarım senınle qulerım soyle elmas soyle senden baska kımı sevebılırım. ZONGULDAK ULANN...

misafir - 8 yıl önce
ben 1989 zonguldak doğumluyum ama 13 yıldır antalyada yaşıyorum bu adresede ilk defa yazıyorum ve okuduğum yorumlardan anladığım kadarıyla zonguldak için çirkin yorumlar yapıldığı sadece o kişilere şunu demek istiyorum zonguldak insanı karşılık beklemeden sever sayar ve inanılmaz misafir perverdir oralardan yorum yapmakla olmaz gidin zonguldağa hiç tanımadığınız insanlardan herhangi bir konuda yardım isteyin ve sonucu ben söyliyim aileniz kadar samimi bir davranış göreceksiniz ve şaşırcaksınız.... herkese selamlar

misafir - 8 yıl önce
zonguldak modern biryerdir kimse kimseye karışmaz sacın uzunmuş kısaymışoruç tutmuşsun tutmamışsın kimse karışmaz o kötüleyen arkadaşa tavsiye ederim erzuruma kayseriye gitsinde bunları yapsın bakayım demokrattır zonguldak

misafir - 8 yıl önce
bencede ZONGULDAK çok güzel bi yer insan burda nefes aldğnı hssedyo boğulmuyo daha ne olsun ...

misafir - 8 yıl önce
bn devrekliyim kim diyebilirki zonguldak kötü bi yer hiç te öle deil siz yaşamayı bilmiyosunuz bnce bn doğma büyüme zonguldaklıyım türkiyenin heryeri güzl böyle ayrım yapmammk gerekio bnce anladınızmı ???

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Zonguldak Haritaları

turkiye zonguldak harita.png
turkiye zonguldak harita.png