Luigi Bonelli (d. 1865, Brescia - ö. 1947, Napoli, İtalya), İtalyan doğubilimci; dilbilimci, İslam araştırmacısı ve Türkolog.

Luigi Bonelli

Luigi Bonelli (d. 1865, Brescia - ö. 1947, Napoli, İtalya), İtalyan doğubilimci; dilbilimci, İslam araştırmacısı ve Türkolog. Milano Üniversitesi'ni 1887'de bitirdi. Napoli Doğubilim Yüksek Enstitüsü'nde Türkçe ve Farsça profesörlüğünde bulundu, Maltız dili üzerine çalıştı. Roma'da Casanatense Kitaplığı'ndaki Arapça, Farsça ve Türkçe elyazmaların katalogunu hazırladı (1892). Osmanlı Türkçesinin dilbilgisi üzerine Grammatica Turca Osmanli 'yi (1890) yayımladı. La moderna letteratura ottomana (Modern Osmanlı Edebiyatı) adlı incelemesi 1903'te yayımlandı. Türkçe öğrenecekler için Primo corso di esercizi turchi (1905; Türkçe Alıştırmaya Giriş), Il Turco parlato (1919; Konuşulan Türkçe; S. Iasigian ile birlikte) gibi kılavuz kitaplar ve Lessico Turco-Italiano 'yu (1939; Türkçe-İtalyanca Sözlük) hazırladı. Atasözleri, Trabzon ağzı ve Seydi Ali Reis'in coğrafya yapıtı Muhit'in üzerine araştırmaları bulunan Bonelli, Kur'an'ı da İtalyancaya çevirdi (1929).

Yapıtları

* Grammatica Turca Osmanli (1890; Osmanlı Türkçesinin Grameri) * Primo corso di esercizi turchi (1905; Türkçe Alıştırmaya Giriş) * Il Turco parlato (1919; Konuşulan Türkçe; S. Iasigian ile birlikte) * Locuzioni proverbiali del turco volgare (Türk Halk Dilinde Atasözleri, "Keleti Szemle" dergisi, c. 1, 1900) * Voci del dialetto di Trebisonda (Trabzon Ağzından Kelimeler, "Keleti Szemle" dergisi, c. 3, 1902) * Appunti grammaticali e lessicali di turco volgare (Türk Konuşma Dilinin Grameri ve Kelime Hazinesi Hakkında Notlar, "Actes du XII Congrès des Orientalistes", 1902) * La moderna letteratura ottomana (1903; Modern Osmanlı Edebiyatı) * Lessico italiano-turco (1939; Türkçe-İtalyanca Sözlük)

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar