Ontoloji

Ontoloji Varlık bilimi. Felsefede, metafiziğin en temel kollarından biridir. Ontoloji varlık veya varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. Varlık, var olduğu söylenebilen herhangi bir şeydir. Var olmanın birden fazla yolu olduğundan var olmak fiili muğlaktır.

Ontoloji Varlık bilimi. Felsefede, metafiziğin en temel kollarından biridir. Ontoloji varlık veya varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. Varlık, var olduğu söylenebilen herhangi bir şeydir. Var olmanın birden fazla yolu olduğundan var olmak fiili muğlaktır.

Aristo'ya göre ontoloji varlığın mahiyetinde varlığın bilimidir veya varlıkların incelenmesidir. Ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğunu belirlemekle uğraşır ve bu kategorilerdekilerden hangilerinin var olduğunun söylenebileceğini sorar.

Değişik filozoflar temel varlık kategorileri için değişik listeler yapmışlardır. Ontolojinin temel sorunlarından biri "Temel varlık kategorileri nelerdir?" sorusudur.

Ontolojik sorulara bazı örnekler:

 1. Varoluş nedir?
 2. Fiziksel nesneler nelerdir?
 3. Bir fiziksel nesnenin var olduğunu söylemek ne demektirin cevabını vermek mümkün müdür?
 4. Bir nesnenin özellikleri veya ilişkileri nedir ve bunlar nesneyle nasıl ilişkilidir?
 5. Var oluş bir özellik midir?
 6. Bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir?


İlk felsefe olarak da bilinen ve teolojiyle benzerlikleri olan, zaman zaman metafizik anlamına gelecek şekilde anlaşılıp, bazen de metafiziğin bir dalı olarak görülen felsefe disiplin. Metafiziğin, tek tek nesne ve olaylarla değil de, genel olarak varlık proble­miyle ilgili olan dalı; varlığı varlık olarak, varlık olmak bakımından ele alan bilim; varo­lan tikel şeyleri değil de, varlığın kendisini, varlığın temel özelliklerini konu alan, somut varlığı araştırmak yerine, varlığı soyut bir bi­çimde araştıran ve ‘varlığın varlık olmak ba­kımından doğasının ne olduğu’, ‘varlığın kendi başına ne olduğu’ sorularını soran fel­sefe dalı.

Diğer anlamları

ontoloji

Varlık bilimi.

ontoloji

Türkçe ontoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ontology

ontoloji

varlıkbilim.

ontoloji

Türkçe ontoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ontologie

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ontoloji ilgili konular

 • Varoluşçuluk

  İdealardan fiziksel nesnelere, canlı varlıkların kökeninden, Tanrı'nın doğasına kadar felsefenin inceleme alanına giren en önemli temalar,
 • Ontoloji

  Ontoloji Varlık bilimi. Felsefede, metafiziğin en temel kollarından biridir. Ontoloji varlık veya varoluş ile bunların temel kategorilerinin ara
 • Ontolojik

  Ontoloji ya da varlık felsefesi, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılm
 • Auvergneli William

  Auvergneli William, Hıristiyan Orta Çağ felsefesinin 13. yüzyılda yaşamış ünlü düşünürüdür.
 • Yeni ontoloji

  Yeni ontoloji, kurucusu ve temsilcisi Nicolai Hartmann olan felsefe akımı. 20. yüzyıl felsefesinin bütünü bakımından çok yaygın ve güçlü
 • İstenç ve Tasarım Olarak Dünya

  ``İstenç ve Tasarım olarak Dünya`` veya özgün ismiyle ``Die Welt als Wille und Vorstellung`` Alman filozof Arthur Schopenhauer`in ilk kez 1819 b
 • Ageneros

  Aristoteles`in "Gökyüzü Üzerine" adlı yapıtında yaratılmamış bir evreni ifade ederken kullandığı "varolmamış" ya da
 • Nedir Bu Felsefe?

  Nedir Bu Felsefe? Martin Heidegger'in bu kitabı Varlık ve Zaman'da ayrıntılı işlenen ontoloji çalışmalarının