Ontoloji

Kısaca: Ontoloji Varlık bilimi. Felsefede, metafiziğin en temel kollarından biridir. Ontoloji varlık veya varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. Varlık, var olduğu söylenebilen herhangi bir şeydir. Var olmanın birden fazla yolu olduğundan var olmak fiili muğlaktır. ...devamı ☟

Ontoloji Varlık bilimi. Felsefede, metafiziğin en temel kollarından biridir. Ontoloji varlık veya varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. Varlık, var olduğu söylenebilen herhangi bir şeydir. Var olmanın birden fazla yolu olduğundan var olmak fiili muğlaktır.

Aristo'ya göre ontoloji varlığın mahiyetinde varlığın bilimidir veya varlıkların incelenmesidir. Ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğunu belirlemekle uğraşır ve bu kategorilerdekilerden hangilerinin var olduğunun söylenebileceğini sorar.

Değişik filozoflar temel varlık kategorileri için değişik listeler yapmışlardır. Ontolojinin temel sorunlarından biri "Temel varlık kategorileri nelerdir?" sorusudur.

Ontolojik sorulara bazı örnekler:

  1. Varoluş nedir?
  2. Fiziksel nesneler nelerdir?
  3. Bir fiziksel nesnenin var olduğunu söylemek ne demektirin cevabını vermek mümkün müdür?
  4. Bir nesnenin özellikleri veya ilişkileri nedir ve bunlar nesneyle nasıl ilişkilidir?
  5. Var oluş bir özellik midir?
  6. Bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir?


İlk felsefe olarak da bilinen ve teolojiyle benzerlikleri olan, zaman zaman metafizik anlamına gelecek şekilde anlaşılıp, bazen de metafiziğin bir dalı olarak görülen felsefe disiplin. Metafiziğin, tek tek nesne ve olaylarla değil de, genel olarak varlık proble­miyle ilgili olan dalı; varlığı varlık olarak, varlık olmak bakımından ele alan bilim; varo­lan tikel şeyleri değil de, varlığın kendisini, varlığın temel özelliklerini konu alan, somut varlığı araştırmak yerine, varlığı soyut bir bi­çimde araştıran ve ‘varlığın varlık olmak ba­kımından doğasının ne olduğu’, ‘varlığın kendi başına ne olduğu’ sorularını soran fel­sefe dalı.

ontoloji

Varlık bilimi.

ontoloji

Türkçe ontoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ontology

ontoloji

varlıkbilim.

ontoloji

Türkçe ontoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ontologie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ontoloji
3 yıl önce

Ontoloji ya da varlık felsefesi ya da varlıkbilim, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır...

Ontoloji, Aristoteles, Filozof, Marka, Mühendislik, Pazarlama, Satış, Varlık, Varoluş, Yazılım Mühendisliği, Ontoloji savaş
Yeni ontoloji
3 yıl önce

Yeni ontoloji, kurucusu ve temsilcisi Nicolai Hartman' ın olan felsefe akımı. 20. yüzyıl felsefesinin bütünü bakımından çok yaygın ve güçlü bir etkiye...

Yeni ontoloji, 20. yüzyıl felsefesi, Alman felsefesi, Aristotales, Bilgi, Değer, Edmund Husserl, Eleştiri, Epistemoloji, Felsefe, Fenomenoloji
Bilim felsefesi
3 yıl önce

Bilim felsefesi, epistemoloji, ontoloji, etik ve estetik gibi felsefenin temel alt bölümlerinden birisidir. Bilim felsefesi, bilimin ne olduğunu, bilimsel...

Bilim felsefesi, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 1960, 20. yüzyıl felsefesi, Ampirizm, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristotales, Aydınlanma Çağı
Varlık
3 yıl önce

tanımları söz konusudur ve bu varlık kavramı özellikle varlık teorisinde (ontoloji de) temel bir rol oynar. Var olanın varoluşu durumu, ancak var olan şeylerle...

Varlık, Varlık
Christian Wolff
3 yıl önce

Kant'ın da saygısını kazanmıştır. Wolff, ontoloji kavramını felsefede ilk kullanan filozoftur. Wollf'un ontolojiden anladığı, Tanrı'nın, ruhun ve dünyanın...

Christian Wolff, Alman, Filozof, Taslak
Gerçek
3 yıl önce

bir tür tasarımların parçası olarak değerlendirilen eğilimler de vardır. Ontoloji ve epistemoloji alanında, bazen bu alanları birbiriyle ilişkilendiren bazen...

Emmanuel Levinas
3 yıl önce

1906, Kovno - 25 Aralık 1995), Yahudi felsefesi, varoluşçuluk, etik ve ontoloji ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Litvanya Yahudileri kökenli Fransız filozof...

Jacques-Alain Miller
6 yıl önce

tanıştı. Lacan'ın basılmış her şeyini okuduktan sonra, ona şunu sordu, "Sizin özne nosyonunuz bir ontoloji içeriyor mu?" bu sorudan sonra anlaştılar....

Jacques-Alain Miller, í‰cole Normale Supí©rieure, ,