Porfirin

Kısaca: Porfirin, dört pirol halkasının metenil köprüleriyle bağlanmasıyla oluşan moleküllerdir. ...devamı ☟

porfirin
Porfirin

PORFİRİN (fr. porphyrine). Kim. Porfirindeki sekiz dış hidrojen atomunun sekiz kökle ornatılmasından türeyen heterosiklik bileşiklerin genel adı.

— Kim. Porfirindi çok kararlı bileşiklerdir; madeni tuzlan (magnezyum, demir, bakır), klorofil, hemoglobin gibi tabii pigmentlerin protit olmayan kısımlarını meydana getirir. Karmaşık görünüşlerine rağmen, birçok tabii porfirin sentetik olarak elde edilmiştir.

— Biyokim. Hemoglobin'in prostetik grubu, demirini kaybederse bir porfirin olur. (Bir porfirinle iki değerli bir demirin birleşmesinden doğan cisim bir "hem"'dir. Porfirinler solunum olaylarında önemli bir rol oynar. Ayrıca, bu cisimlerin metabolizmasında bir bozukluk olduğu zaman hasta sidiğinde de porfirin bulunabilir.

Doğada bulunan porfirinler, porfin çekirdeğindeki hidrojenlerin yerine çeşitli yan grupların (asetil, propil, metil, vinil) bağlanmasıyla oluşurlar.

Porfirinlerdeki yan grupların dizilimi simetrik olduğu takdirde Tip I; asimetrik olduğu takdirde Tip III izomerleri oluşur. Tip III izomerleri en fazla bulunan ve önemli olan tiptir.

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

porfirin Resimleri

Porfirin
3 yıl önce

madde ile geçmiştir. Doğada genellikle I ve III numaralı porfirin şekli bulunur. Porfirinlerdeki yan grupların dizilimi simetrik olduğu takdirde Tip I;...

Porfirin, Hidrojen, Kimya, Taslak, İzomer, Asimetrik, Simetrik, Vinil, Metil, Metenil, Asetil
Hem
3 yıl önce

Hemoglobinde bulunan demirli-porfirin proteindir. Hemoglobinin prostetik grubudur. Metalloporfirinler (Metal + porfirin) grubundandır. Hem vücutta başlıca...

Hem, Elektron, Enzim, Fotosentez, Hemoglobin, Karaciğer, Klorofil, Metalloporfirin, Mitokondri, Porfirin, Protein
Porfiria
3 yıl önce

Porfiria, hem biyosentezinde (diğer adıyla porfirin biyosentezi) yer alan enzimlerin doğuştan ya da kazanılmış bozukluğu ya da eksikliği sonucunda gelişen...

Porfiria, Vampir
Doğuştan metabolizma bozuklukları
3 yıl önce

orta zincir asil dehidrojenaz eksikliği Porfirin metabolizması bozuklukları örneğin akut intermitan porfiri (E80.2) Pürin ya da pirimidin metabolizması...

Akkale
6 yıl önce

örgüsünde az miktarda mermer blok kullanıldığını, yapının büyük bir kısmının porfir benzeri bir taştan inşa edildiğini not etmiştir. Tarih boyunca kaleyi ziyaret...

Hans Fischer
6 yıl önce

getirildi. 1926 yılından itibaren, bazı hayatî maddelerin bileşimine giren porfirinlerin incelenmesi ve sentezi üzerinde çalışmalar yaptı. Bunların sonucunda...

Kromozom 10 (insan)
6 yıl önce

Charcot-Marie-Tooth hastalığı, tip 4 Cockayne sendromu Konjenital eritropoietik porfira Cowden sendromu Crouzon sendromu Jackson-Weiss sendromu Multipl endokrin...

Metabolik yolak
3 yıl önce

Fermantasyon Yağ asidi metabolizması Üre döngüsü Aspartat amino asit grup sentezi Porfirin ve korrinoidler metabolism Krebs döngüsü Glutamat amino asit grubu sentezi...