Alegori

Kısaca: Alegori, düz yazı yada şiir biçiminde yazılmış iki farklı anlamı olan uzun hikayelere denir. Alegori, Yerine, bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme sanatıdır. Soyut bir düşünceyi heykel ya da resim ile göstermek, örneğin adalet düşüncesinin gözü bağlı ve elinde terazi bulunan bir kadınla(Themis) anlatılması gibi. ...devamı ☟

Alegori, düz yazı yada şiir biçiminde yazılmış iki farklı anlamı olan uzun hikayelere denir. Alegori, Yerine, bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme sanatıdır. Soyut bir düşünceyi heykel ya da resim ile göstermek, örneğin adalet düşüncesinin gözü bağlı ve elinde terazi bulunan bir kadınla (Themis) anlatılması gibi.

Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib) Türk yazınındaki alegorik yapıtlardandır. "Adalet", "Saadet", "Devlet" ve "Akıl" iyi bir devletin nasıl olması gerektiğini tartışır. Bu soyut kavramların insan niteliği ile verilmesi "yerine"dir. Alegori, Daha çok fabl'larda görülür.

Alegori'nin çeşitli şekillerine her edebiyat türünde rastlanır. Bazen ahlaki ve manevi varlıkları kişileştirmede kullanılır: Kutadgu Bilig'de adalet, saadet, akıl ve kanaat gibi kavramlar şahıslarla sembolleştirilmiş; Yunus Emre Risalet-ün-Nushiye (Nasihate Dair Kitapçık) adlı mesnevisinde akıl ve ihtirasları insanlar gibi canlandırıp konuşturmuştur, İliada'daki «Yakarmalar», Aeneis'deki «Şöhret» gibi; bazen de soyut bir fikre bağlı bir istiare düzeni şeklinde görülür: Mlle de Scudery'nin Clelie adlı eserindeki «Aşk Haritası» gibi.

Alegorinin bir eserin bütünüyle mecazlar sistemine dayandığı da olur: Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk) mesnevisinde bütün canlı ve cansız varlıkların sembolleştirilmesi gibi.

Gerek doğu, gerek batı edebiyatlarında alegoriye geniş yer verilmiştir. Özellikle Ortaçağda (Gülün Romanı'nda de la Rose, ahlaki dramlarda) ve XVI. yy.da (Rabelais'nin Dördüncü ve Beşinci Kitaplar'ında) sevilerek okunmuştur.

Modern edebiyatta ise, çoğu nesne veya sembole yakın bir şekildedir: Victor Hugo'nun Comtemplations'undaki Mors şiiri gibi ve Abdülhak Hamid'in Liberte adlı piyesi, Cenab Şahabeddin ve Tevfik Fikret'in bazı şiirleri gibi alegoriye, kutsal kitaplarda da rastlanır (örneğin Apokalypsis'de). «Neşideler Neşidesi»ni ilahiyatçılar, genellikle Tanrının kiliseye beslediği sevginin alegorisi olarak yorumlamışlardır.

alegori

Türkçe alegori kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. allegory

alegori

bir görüntü, bir yaşantı ya da bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için simgelerle göz önünde canlandırıp dile getirme, remiz.

alegori

Türkçe alegori kelimesinin Fransızca karşılığı.
allégorie [la]

alegori

Türkçe alegori kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Allegorie

alegori

Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine.

alegori

Türkçe alegori kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. allegory

alegori

bir görüntü, bir yaşantı ya da bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için simgelerle göz önünde canlandırıp dile getirme, remiz.

alegori

Türkçe alegori kelimesinin Fransızca karşılığı.
allégorie [la]

alegori

Türkçe alegori kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Allegorie

misafir - 8 yıl önce
hiçde güzel acıklanamamış çünkü tam ne anlatılmak istendiğini verememiş :=)

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alegori
3 yıl önce

verilmesi "Alegori"dir. Daha çok fabl'larda görülür. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre sembollerle anlatılan metinlere alegorik denir. Alegori, "yaygın...

Anlatım, Edebiyat, Fabl, Heykel, Kutadgu Bilig, Düz yazı, Terazi, Yusuf Has Hacib
Ulusal kişileştirme
6 yıl önce

Ulusal kişileştirme ya da Ulusal alegori bir ulusun ya da bir halkın bir kişi ile sembolize edilmesi biçimindeki bir antropomorfizmdir. Batıda görülen...

Sanatçının Stüdyosu
6 yıl önce

Sanatçının Stüdyosu ya da Ressamın Stüdyosunda Gerçek bir Alegori (Fransızca: L'Atelier du peintre), Fransız ressam Gustave Courbet'nin 1855 yılında yaptığı...

Kinaye
3 yıl önce

Kinâye veya alegori, bir fikri kapalı, dolaylı olarak anlatan üstü örtülü söz. Edebiyatta bir maksattan dolayı sözü hem hakiki, hem mecazi anlamlara uygun...

Kinaye, Ansiklopedi, Ali Nihad Tarlan, ,
Ölümsüz Antikite
6 yıl önce

efsanelerinden biri olan Üç Güzeller yarışmasından esinlenilerek kurulan bir alegori çerçevesinde dünyanın sosyal ve siyasal düzenine kuramsal analizler getiriyor...

í–lümsüz Antikite, ,
Hayy bin Yakzan
3 yıl önce

benzemektedir. Eser, alegori anlatım tekniği ile yazılmıştır. Hüseyin bin İshak'ın Yunanca'dan çevirdiği, Absal ile Salaman öyküsündeki alegori anlatım tekniği...

Hayy bin Yakzan, İbn-i Tufeyl, Robenson Crusoe, Daniel de Foe
Caspar David Friedrich
3 yıl önce

akımının etkisi altında kalmıştır. Özellikle kariyerinin orta dönemlerindeki alegori peyzajları ile ünlüdür. Bu çalışmalarında karanlık silüetler, sabah sisi...

Metin Altıok
3 yıl önce

kendine özgü bir ses, romantik, acılı ve yalın bir söyleyiş gözlenir. Simge, alegori ve mecazlardan ölçülü bir tutumla yararlandığı bu şiirleriyle Türk şiirinin...

Metin altıok, Metin altıok