Tanah

Kısaca: Tanah, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabı. Hıristiyanlarca da kutsal kabul edilir, bununla birlikte Hristiyanlar Tanah'ı Eski Ahit olarak anar ve farklı şekillerde yorumlarlar. ...devamı ☟

Tanah
Tanah

Tanah ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eski Ahit

misafir - 8 yıl önce
Tanah, İslamiyet'e göre kutsal kitap değildir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nevi'im
6 yıl önce

Nevi'im (İbranice: נביאים) (Peygamberler) Tanah'ın üç ana bölümünden ikincisi. Bu bölümlerin ilki Tora (Tevrat) ve (Nevi'im'den) bir sonraki de Ketuvim'dir...

Nevi`im, Ketuvim, Tanah, Tora, Yahudilik, Haftarah
Davud
3 yıl önce

İbranice: דָּוִד, romanize: Dāwīḏ, lit. 'sevilen kişi'; Latince: Davidus), Tanah'a göre, İşboşet'den sonra gelip, üçüncü İsrail ve Yahuda Birleşik Monarşisi...

Davud, İslam peygamberleri, Adem, Din, Eyyub, Harun, Hud, Kudüs, Lut, Muhammed, Musa
Saadia Gaon
6 yıl önce

bin Yusuf al-Fayyumi) Geonim döneminin ünlü hahamı, Yahudi filozofu ve Tanah yorumcusuydu. İbrani dilbilimi, Halaha ve Yahudi felsefesiyle ilgili çalışmalarıyla...

Genesis
3 yıl önce

Genesis, Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabını oluşturan Tevrat'ın birinci kitabı. Genesis (müzik grubu), 1970'lerin progressive rock, 1980'lerin pop...

Genesis (grup), 1967, 1970, 1980, Müzik grubu, Peter Gabriel, Taslak, Wikimedia Commons, Mike Rutherford, Tony Banks, Invisible Touch
Tâlût
6 yıl önce

Şaul HaMelekh, Kral Şaul) (İbranice:שָׁאוּל, Şaul, Arapça:طالوت ,Tālūt), Tanah'taki kitaplardan olan Samuel kitabı ve 1 Tarihler ve Kur'an'da adı geçen MÖ...

Debora
3 yıl önce

Dvora ya da Debora(h) (İbranice: דְּבוֹרָה, anlam: Arı) Tanah'a göre İsrail Krallığı'ndan önceki hakimler döneminde yaşamış dördüncü hakim, tek kadın...

Zebur
3 yıl önce

(İbranice: תְּהִלִּים‎, romanize: Tehillim, lit. 'övgüler'), popüler ismiyle Zebur, Tanah'ın üçüncü bölümü, Ketuvim'in ("Yazılar") ise ilk kitabı olan Yahudi kutsal...

Zebur, Abraham ibn Ezra, Apokrif, Aramice, David, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Hazan, Hristiyan
Şema Yisrael
6 yıl önce

Şema Hristiyanlıktada önem taşır. Yeni Ahit'te bazı yerlerde tekrar edilen Tanah ayetlerindendir. Markos İncilinde Şema'nın önemi İsa'ya atfedilen şu ifadeyle...