Name

Kısaca: Name Mektup, risale, kitap manasına Farsça bir kelime. Osmanlı padişahlarının beylerine, vezirlerine ve yabancı devlet başkanlarına gönderdikleri resmi mektuplara, “name-i hümayun” denirdi. Name-i hümayun, süslü özel kağıtlara, “name-nüvis” denilen yazıcılar tarafından yazılır, name kesesiyle birlikte “kozak” denilen özel kutuya konurdu. Name-i hümayuna altın yaldızlı padişah tuğrası çekilir; name sadrazam tarafından yazılmışsa, kenarına iki satır halinde padişahın adı yazılırdı. ...devamı ☟

isim

name (belirtme hâli nameyi, çoğulu nameler)

 1. (eskimiş, yazı) mektup

Telaffuzu

IPA: na:ˈme, na:meˈleɾ

Heceleri

Heceleri: na‧me

Kelimenin kökeni

Farsça

Deyimler

Kaynaklar

 • TDK Sözlüğü: "name"

Türetilmiş kelime ve kavramlar

namece, nameci, namecik, nameli, namesi, namesiz, nameyken, nameyle, nameyse

İngilizce

name (çoğulu names)

 1. ad, isim
 2. şöhret

Söylenişi

IPA: neɪm, neɪmz

Heceleri

Heceleri: name

Örnekler

1. anlamı: I've never liked the name my parents gave me so I changed it at the age of twenty.
Ailemin verdiği ismi hiç sevmediğimden yirmi yaşında değiştirdim.
2. anlamı: The ministers of the republic, mortal enemies of his name, came every day to pay their feigned civilities.
Şöhretinin ölümlü düşmanları olan cumhuriyetin bakanları, her gün kendi sahte vatandaşlıklarını ödemek için geldi.

Alt kavramlar

proper name, trade name

Kökeni

Orta İngilizce name (enm), nome (enm) → Eski İngilizce): nama, noma → Proto-Cermence *namô → Ana Hint-Avrupa dili *h₁nómn̥

Eylem

name

1. anlamı: adlandırmak
2. anlamı: görevlendirmek
3. anlamı: belirtmek

İskoç İngilizcesi

name

1. anlamı: isim

Kürtçe

name

1. anlamı: mektup

Kaynaklar

Ferheng: name


Zazaca

name

1. anlamı: isim

Name mektup, risale, kitap manasına Farsça bir kelime. Osmanlı padişahlarının beylerine, vezirlerine ve yabancı devlet başkanlarına gönderdikleri resmi mektuplara, “name-i hümayun” denirdi. Name-i hümayun, süslü özel kağıtlara, “name-nüvis” denilen yazıcılar tarafından yazılır, name kesesiyle birlikte “kozak” denilen özel kutuya konurdu. Name-i hümayuna altın yaldızlı padişah tuğrası çekilir; name sadrazam tarafından yazılmışsa, kenarına iki satır halinde padişahın adı yazılırdı. Mekke Şerifi, Fas Hakimi ve Kırım Hanı ve öteki hükümdarlara gönderilen namelere tuğra çekilmez, sadece ikinci satırın altına altın yaldızlı yazı ile padişahın ismi yazılır, özel olarak yeşil atlas keseyle birlikte altından kozak içine konarak yollanırdı. Osmanlı Devletinde, yeni padişahın tahta çıkışı ile birlikte dost ve komşu devletlere ve beyliklere name-i hümayun gönderilmesi bir devlet geleneği olarak devam ederdi. (bkz. Hatt-ı Hümayun)

Name, kullanıldığı kelime ile birlikte çeşitli manalara gelir. Name-i hicran, ayrılık mektubu; name-aver, mektup götüren; name okumak, herkesçe bilinen basma kalıp sözleri ulu orta söylemek... İsimlerin sonuna eklenerek bileşik isimler meydana getirir: Beyan-name, kanun-name, ihbar-name, vekalet-name, şehadet-name, kefalet-name gibi.

Özellikle İran edebiyatında, daha ziyade kahramanlık ve yiğitlik olaylarını, şahların ve devlet adamlarının başarılarını anlatan ve manzum olarak yazılan edebi eserlere“name” denirdi. Ünlü İran şairi Firdevsi'nin, Sultan Gazneli Mahmud'a takdim ettiği Şehname'si bunların en ünlüudur. Divan edebiyatında name eki kullanılarak isimlendirilen manzum ve mensur eserler de vardır: Harname (Şeyhi), Tazarru'name (Sinan Paşa), Kabusname (M. Ahmed), Şikayetname (Fuzuli) vs.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Name

1. anlamı Mektup.
2. anlamı i., f., s. ad, isim; nam, şöhret, ün; ünvan; kızgınlık belirten hitap şekli; şöhretli kimse; dış görünüş; Tanrının kutsal ismi; f. ad koymak, isim vermek, ismiyle çağırmak; ismini vermek; belirtmek; tayin etmek; memur etmek; s. ismi olan; A.B.D.,.
3. anlamı ad. isim. ün. şöhret. nam. ünlü kişi. ad vermek. adını vermek. ad koymak. adlandırmak. adını söylemek. seçmek. atamak.
4. ad. şöhret.

Name

Name İngilizce anlamı ve tanımı

Name anlamları

 1. (noun) The title by which any person or thing is known or designated; a distinctive specific appellation, whether of an individual or a class.
 2. (noun) To designate by name or specifically for any purpose; to nominate; to specify; to appoint; as, to name a day for the wedding.
 3. (noun) To designate (a member) by name, as the Speaker does by way of reprimand.
 4. (noun) Those of a certain name; a race; a family.
 5. (noun) To give a distinctive name or appellation to; to entitle; to denominate; to style; to call.
 6. (noun) Reputed character; reputation, good or bad; estimation; fame; especially, illustrious character or fame; honorable estimation; distinction.
 7. (noun) A person, an individual.
 8. (noun) To mention by name; to utter or publish the name of; to refer to by distinctive title; to mention.
 9. (noun) A descriptive or qualifying appellation given to a person or thing, on account of a character or acts.
 10. (noun) The title by which any person or thing is known or designated; a distinctive specific appellation, whether of an individual or a class.
 11. (noun) To designate by name or specifically for any purpose; to nominate; to specify; to appoint; as, to name a day for the wedding.
 12. (noun) To give a distinctive name or appellation to; to entitle; to denominate; to style; to call.
 13. (noun) Those of a certain name; a race; a family.
 14. (noun) A person, an individual.
 15. (noun) Reputed character; reputation, good or bad; estimation; fame; especially, illustrious character or fame; honorable estimation; distinction.
 16. (noun) To designate (a member) by name, as the Speaker does by way of reprimand.
 17. (noun) To mention by name; to utter or publish the name of; to refer to by distinctive title; to mention.
 18. (noun) A descriptive or qualifying appellation given to a person or thing, on account of a character or acts.

Name tanım:

Kelime: name
Söyleniş: 'nAm
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Old English nama; akin to Old High German namo name, Latin nomen, Greek onoma, onyma
1 a : a word or phrase that constitutes the distinctive designation of a person or thing b : a word or symbol used in logic to designate an entity
2 : a descriptive often disparaging epithet called him names
3 a : REPUTATION gave the town a bad name b : an illustrious record : FAME made a name for himself in golf c : a person or thing with a reputation
4 : FAMILY, CLAN
5 : appearance as opposed to reality a friend in name only
6 : one referred to by a name praise his holy name
- in the name of 1 : by authority of open in the name of the law 2 : for the reason of : using the excuse of called for reforms in the name of progress

Name ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Advert, Appoint, Call, Cite, Constitute, Describe, Diagnose, Discover, Distinguish, Epithet, Figure, Gens, Identify, Key, List, Make, Mention, Nominate, Refer,

Name

İngilizce Name kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. nombre, apelativo, denominación, nombre de pila; reputación, fama, renombre
adj. relativo al nombre; fama, reputación
v. nombrar, bautizar, denominar, intitular, llamar, poner nombre a, designar

Name

İngilizce Name kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. nom; surnom; devise; réputation, renommée; titre, grade; celui qui a l'autorité, le pouvoir
adj. nommé, dénommé; réputé; célèbre
v. dénommer; nommer; appeler; identifier

Name

İngilizce Name kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Name; Persönlichkeit; Namen haben
adj. namhaft; berühmt
v. Namen nennen; benennen; rufen

Name

İngilizce Name kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. nome; denominazione, appellativo; reputazione, fama; cognome, casato; personalità; sostantivo
agg. nominativo; famoso; che ha una fama
v. dare un nome a; chiamare, mettere nome a; nominare, rivelare l'identità di; fare il nome di, menzionare; dire il nome di; stabilire, fissare

Name

İngilizce Name kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. nome; apelido; anúncio; autoridade; diploma
adj. com boa reputação; famoso; de nome
v. nome; fama, título; aparência; poder; autoridade

Name

f. ad koymak, isim koymak, isim vermek, adını koymak, ismiyle çağırmak, söylemek, tayin etmek
i. isim, ad, nam, ün, ünlü kimse

Name

Almanca Name kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. reputed, famous; made for or displaying a name

Name

Türkçe Name kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. word or phrase by which someone or something is called or identified, moniker; derogatory label, nickname; public impression (of a person, establishment, etc.); renowned person; authority; title, appellation
adj. reputed, famous; made for or displaying a name
v. give a name; call by a name; appoint; specify; identify; designate

Name

İngilizce Name kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. naam; "nick"- : koosnaam; reclame; gewaardeerd iemand; titel
bn. iemand met een reputatie; beroemd; betreffende een naam
ww. benoemen, noemen; opnoemen; thuisbrengen

Name

n. word or phrase by which someone or something is called or identified, moniker; derogatory label, nickname; public impression (of a person, establishment, etc.); renowned person; authority; title, appellation
adj. reputed, famous; made for or displaying a name
v. give a name; call by a name; appoint; specify; identify; designate

Name

Almanca Name kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
naam

Name

mektup.

Name

Almanca Name kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. réputation (f), nom (m)

Name

Almanca Name kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. denominazione (f), personalità (f), fama (f), reputazione (f), nome (m), cognome (m), nome di battesimo (m)

Name

Almanca Name kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. nombre (m), denominación (f), reputación (f), fama (f), renombre (m), dictado (m)

Name

Almanca Name kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. ad (m), isim (m), nam (m)

Name

Türkçe Name kelimesinin Almanca karşılığı.
? ALMANCA, ? TÜRKCE

Name

(Farsça) Kadın ismi - Sevgiliye ve aşka ait yazılmış mektup. Mektup. Kitap, dergi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

My Name Is Earl
6 yıl önce

My Name Is Earl, Greg Garcia'nın yarattığı, Emmy Ödülü (En iyi sitcom) sahibi bir Amerikan yapımı komedi tarzı dizidir. Dizi 20th Century Fox şirketi tarafından...

Benim Adım Earl (dizi), 2005, 20 Eylül, ABD, CNBC-E, Ethan Suplee, Jaime Pressly, Jason Lee, Karma, NBC, Jaime Presley
Hallowed Be Thy Name
6 yıl önce

Hallowed Be Thy Name, Steve Harris tarafından bestelenmiş bir Iron Maiden şarkısıdır. 1982'de yayımlanan The Number Of The Beast albümünün son şarkısıdır...

Hallowed Be Thy Name, 16 Nisan, 1993, 4 Ekim, 4 Haziran, 5 Haziran, A Real Dead One, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Clive Burr, Dave Murray
My Name Is
2 yıl önce

"My Name Is" Eminem'in 1999 yılında çıkardığı teklisidir. Ticari olarak ilk, toplamda ikinci teklisidir. İlk albümü The Slim Shady LP 'den çıkmıştır. Bu...

.name
6 yıl önce

.name, İnternet'in Alan Adı Sistemi'nde bir genel jenerik üst seviye alan adıdır (generic Top Level Domain - gTLD). Kişilerin kişisel isimleri, takma adları...

.name, 2001, Taslak, İnternet
In the Name of the Grandfather
6 yıl önce

In the Name of the Grandfather, Simpsonlar'ın yirminci sezonunun on dördüncü bölümüdür. Orijinal yayın Sky1 kanalında Birleşik Krallık ve İrlanda'da 17...

No Name
2 yıl önce

No Name, Karadağlı müzik grubu. 2005 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sırbistan-Karadağ'ı "Zauvijek moja" adlı şarkıyla temsil etmişlerdir ve yedinci olmuşlardır...

Killing in the Name
6 yıl önce

"Killing in the Name", Rage Against the Machine grubunun 1992 yılında çıkardıkları ilk albümleri Rage Against the Machine'in içinde bulunan parçadır. Ayrıca...

Killing In The Name, Müzik, Taslak
You Give Love a Bad Name
6 yıl önce

You Give Love a Bad Name, rock grubu Bon Jovi'nin tüm dünyada büyük başarı yakalayan 1986 çıkışlı üçüncü albümleri Slippery When Wet'in ikinci şarkısıdır...