Nazariye

Nazariye ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kuram

nazariye

Kuram, teori:
"Hiçbir fikir, hiçbir nazariye bu sevgiyle karşılaşamaz."- O. S. Orhon.

nazariye

Türkçe nazariye kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. theoretics, theory

nazariye

kuram, teori.

nazariye

Türkçe nazariye kelimesinin Almanca karşılığı.
die Theorie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teorİ
1 ay önce

Teori veya kuram, bilimde bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır. Teori, herhangi bir olayı...

Kuram, Bilim, Bilim felsefesi, Deney, Evrim kuramı, Görelilik kuramı, Hipotez, Kanun, Kuantum kuramı, Yapısalcılık, İlke
Thor Heyerdahl
3 hafta önce

halkların göçlerinde deniz yolculuğunun önemli rol oynadığını ileri süren bir nazariye kurdu. 1947'de beş arkadaşı ile eskiden Güney Amerika yerlilerinin kullandıkları...

Thor Heyerdahl, 18 Nisan, 1914, 1947, 1970, 2002, 6 Ekim, Ada, Andora, Antropoloji, Büyük Okyanus
Kanun (bilim)
3 yıl önce

ve tecrübeler yoluyla yanlışlanabilme ihtimali bulunan, hipoteze, teori(nazariye) denir. Fizik bilimi, fizik kanunları diye bilinen bilim kanunları başta...

Kanun (bilim), Bilimsel yöntem, Kanun, Kuram
Suphi Ezgi
3 yıl önce

kaydedilen bu eserleri inceler ve kopyalayıp hocasına teslim eder. Ameli ve Nazari Türk Musikisi Tambur metodu Türk Musikisi klasiklerinden Temcid, Na't, Salat...

Klasik Türk Müziği
1 ay önce

Farabi’den Timurlenk’in öldüğü 1405’e kadar geçen süre, Türk müziğinin nazari (teorik) yönleriyle açıklandığı ve yazıya aktarılmaya başlandığı oluşum...

Klasik türk müziği, Klasik türk müziği
Keşf
3 hafta önce

eklenen ad veya sıfatlarla türetilmiş terimlerden bazıları şunlardır: Keşf-i nazari: Kalb gözünün açılması sayesinde, görünmez alemle irtibata başlama. Sufi...

Keşf, Düşünce okuma, Ezoterizm Portalı, Mistisizm Portalı, Muhyiddin İbn Arabi, Nefsaniyet, Neo-spiritüalist, Olayların dili, Parapsikoloji, Renkli cam etkisi, Rüya
Kadrocular
3 hafta önce

prensip ve onu yaşatacaklara şuur olabilecek bütün nazari ve fikri unsurlara maliktir. Ancak bu nazari ve fikri unsurlar inkılaba ideoloji olabilecek bir...

Kadrocular, Ahmet Ağaoğlu, Aka Gündüz, Ankara, Cumhuriyet, Falih Rıfkı Atay, Hilmi Ziya Ülken, Hüseyin Cahit Yalçın, Kadro (dergi), Mahmut Soydan, Milliyet
Türk (etimoloji)
3 hafta önce

Theorle Sur L'Orlglne Du Mot «Türk», «Türk» kelimesinin Menşei Hakkında Bir Nazariye, TTK, Belleten. Cilt. XL., No. 158, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Nisan 1976...