Nihat Erim

Nihat Erim Türk siyâset adamı ve hukukçu. 1912 yılında Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1936-39 seneleri arasında Paris Hukuk Fakültesinde doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Ankara Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak vazifeye başladı. 1942’de profesör oldu. Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanlığı vazifesine getirildi. 1945’te San Francisko Konferansına katılan Türk heyetinde danışman olarak yer aldı.

Nihat Erim kaç yaşında?

Nihat Erim öldüğünde, 68 yaşındaydı.
Nihat Erim, günü, bir Pazartesi günü doğdu. Yaşasaydı 69. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 315 gün vardı.
Nihat Erim'in burcu Oğlak burcuydu.
Hayır, Nihat Erim 07/19/1980 tarihinde öldü.

Nihat Erim hakkında detaylı bilgi

Nihat Erim Türk siyaset adamı ve hukukçu. 1912 yılında Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1936-39 seneleri arasında Paris Hukuk Fakültesinde doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Ankara Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak vazifeye başladı. 1942’de profesör oldu. Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanlığı vazifesine getirildi. 1945’te San Francisko Konferansına katılan Türk heyetinde danışman olarak yer aldı. CHP’nin yayın organı Ulus Gazetesi’ne başyazar oldu. 1946 seçimleri öncesinde muhalefete karşı sert tenkitlerde bulundu. Sosyal bünyede rahatsızlıklar olduğu zaman hürriyetlerin sınırlandırılabileceğini ve yukarıdan aşağı bir otorite kurulabileceğini savundu. Hürriyetin üzerine “şal örtülebileceğini” yazdı. 1946 seçimlerinde CHP’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.

İkinci Hasan Saka hükümetinde 1948-1949 yılları arasında Bayındırlık Bakanı, Şemsettin Günaltay hükümetinde 1949-50 yılları arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak vazife yaptı. Bu vazifeleri sırasında “Türkiye’nin yakın bir gelecekte küçük bir Amerika olacağını” söyledi. 1950 seçimlerinde milletvekili seçilemeyince üniversitedeki vazifesine döndü. Ulus Gazetesi’nde yazdığı yazılarla Demokrat Parti (DP) iktidarını şiddetli şekilde tenkit etti. Bu gazetenin yayınına ara vermesi üzerine çıkarılan Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerinde iktidara karşı olan sert muhalefetini sürdürdü.

1953’te kamu görevlilerinin politikayla uğraşmamaları gerektiğine dair alınan karar üzerine üniversitedeki vazifesinden ayrıldı. Yazdığı yazılar üzerine ağır para cezalarına mahkum olunca, DP iktidarıyla uzlaştı. 1956’da Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak DP iktidarına yardım etmeyi kabul etti ve danışman oldu. DP’ye yardımcı olması sebebiyle bazı CHP’lilerin tepkisine muhatap oldu. Kıbrıs için bir anayasa tasarısı hazırlamakla vazifelendirilen komisyonun başkanlığına tayin edildi. Bir müddet CHP’den uzak durdu.

Demokrat Parti iktidarına karşı yapılan 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra tekrar CHP’ye yaklaştı. Kurucu Meclis üyeliğine getirildi. 1961 seçimlerinde Kocaeli milletvekili seçilerek tekrar TBMM’ye girdi. 1961-1971 seneleri arasında parti idaresinde vazife aldı. Avrupa Konseyinde Türk parlamentosu temsilciliği yaptı. 1968’den sonra Konsey’in başkan yardımcılığı vazifesini de yürüttü. CHP içinde ortanın solu akımını destekledi.

Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Partisi (AP) hükümetinin 12 Mart 1971 muhtırasından sonra istifa etmesi üzerine, muhtıracı komutanlarla anlaşarak CHP’den istifa eden Nihad Erim, partilerüstü bir hükumet kurmakla vazifelendirildi.

26 Mart 1971’de tarafsız başbakan olarak AP’li, CHP’li ve MGP’li milletvekillerinden meydana gelen hükumeti kurdu. Ancak başbakanlığı döneminde istifa etmiş olduğu CHP’nin siyasi görüşleri doğrultusunda icraatta bulundu.

Onun döneminde İstanbul, Ankara başta olmak üzere 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Terörist eylemleri engellemek gerekçesiyle aşırı sol eğilimlilere ve muhafazakar dindar kimselere karşı geniş bir baskı ve sindirme hareketi başlatıldı. 1961 Anayasasında belirtilen ve 12 Mart 1971 muhtırasında uygulanması istenen reformları gerçekleştirmeyi hükumet programına aldı. İmam-Hatip Okullarının orta kısmı Nihat Erim’in başbakanlığı döneminde kapatıldı. Bu dönemde milletvekilliğinden istifa etti ve 14 Ekim 1971’de kontenjan senatörlüğüne tayin edildi. Hükumette bulunan 11 bakan, hükumet programında yer alan reformlarla ilgili teşebbüslerinin engellenmesi karşısında istifa ettiler. Böylece hükumet dağıldı.

11 Aralık 1971’de ikinci defa hükumeti kurmakla vazifelendirildi. Kurduğu bu hükumet döneminde programında yer verdiği reformları uygulamaktan vazgeçerek 1961 Anayasasını değiştirmeyi tercih etti. ABD’nin isteği doğrultusunda Türkiye’de afyon ekimini sınırladı. Takip ettiği yanlış ve baskıcı politikalar sebebiyle şiddetli tenkitlere maruz kaldı. 17 Nisan 1972’de İkinci Erim Hükumeti de istifa etti. Kontenjan senatörü olarak bir dönem mecliste kaldı. Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Başkanlığı yaptı. Senatörlük süresi dolunca aktif siyasetten çekildi. 19 Temmuz 1980’de yazlık evinin bulunduğu İstanbul Kartal Dragos’ta silahlı bir saldırı neticesinde koruma polisiyle birlikte öldürüldü.

Nihat Erim’in Hukuki Pozitivizm ve Milletlerarası Hukuk, Siyasi Tarih ve Devletlerarası Hukuk Metinleri adlı çalışmalarıyla Kıbrısla ilgili anı ve gözlemlerini ihtiva eden Kıbrıs adlı kitabı yayımlanmıştır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Erim

Kişi adları:

II. Erim Hükümeti

34- II. Erim Hükümeti (11.12.1971-22.05.1972) Başbakan: İsmail Nihat Erim (C. S. Kontenjan Üyesi) Devlet Bakanı: Ali İhsan Göğüş (Gaziantep) Devlet Bakanı: Doğan Kitaplı (Samsun) Devlet Bakanı: İlhan Öztrak (TBMM dışından) Devlet Bakanı: İlyas Karaöz (C. S. ...

I. Erim Hükümeti

33- I. Erim Hükümeti (26.03.1971-11.12.1971) Başbakan: İsmail Nihat Erim (Bağımsız MilletVekili, Kocaeli) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Sadi Koçaş (Konya) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Atilla Karaosmanoğlu (TBMM dışından) Devlet Bakanı ve Başbakan ...

Anarşi

ANARŞİ Alm. Anarichie, Gesetzlosigkeit (f), Fr. Anarchie, İng. Anarchy. Bir toplumda otorite ve düzenin bulunmaması; buhran. Komutan yokluğu, yönetici, idare edici bir otoritenin bulunmaması, manasındaki Fransızca “Anarchie” kelimesinden gelir. Anarşizim, hükumet idaresi ...

İsmet İnönü - Hakkında Yazılanlar

HAKKINDA YAZILANLAR Yarı Silahlı, Yarı Külahlı Bir Ara Rejim 1960-1961 Metin Toker Bilgi Yayınevi Kitaplar yaşayan varlıklardır. Hele kitap dizileri büsbütün öyledirer. Bir planlama yaparsınız. Ele alacağınız zamanı parsellersiniz. "5 kitap olacak" dersiniz, "6 kitap olacak" ...

Amerikan Ambargosu

Amerikan Ambargosu, 1975-1978 A.B.D.'nin Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Şubat 1975'ten itibaren Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu. Amerikan yöntemi, 1971'de Nihat Erim tarafından konulan haşhaş ekim yasağını kaldıran Ecevit hükümetine karşı bir soğukluk duyuyordu ve ...

Cahit Karakaş

Dr. Cahit Karakaş (1928 - .... ) 1928 yılında Bartın'da doğdu. 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdi. Berlin Teknik Üniversitesinde su inşaatı ve su ekonomisi Kürsüsünde doktora yaptı ( 1961 ). Yurda dönünce Bayındırlık Bakanlığının çeşitli alanlarında ...

12 Mart Ve Ara Rejim

12 Mart ve Ara Rejim. 1968 yılında başlayan öğ-renci eylemleri, tüm Avrupa’yı olduğu kadar Türkiye’yi de et-kilemiş, masum öğrenci istekleri giderek siyasi ve ideolojik bir içerik kazanmış ve kanlı bir teröre dönüşmüştü. Bu terörü durdurmak gerekçesiyle komutanlar 12 ...

Galatasaray Lisesi

Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Sultan İkinci Beyazıt tarafından 1482'de kurulan mektep, adını kurulduğu bölgeden alır ve "Galata Sarayı" olarak anılmaya başlar. Okul modern konumuna 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz döneminde kavuşur. Okul'un yeniden yapılanmasıyla birlikte, ...

Günaltay Hükümeti

18 - Günaltay Hükümeti (16.01.1949-22.05.1950) Başbakan: Mehmet Şemsettin Günaltay (Sivas) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: İsmail Nihat Erim (Kocaeli) Devlet Bakanı: Nurullah Esat Sümer (Antalya) 16.01.1949-07.06.1949 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Cemil ...

II. Saka Hükümeti

17- II. Saka Hükümeti (10.06.1948-16.01.1949) Başbakan: Hasan Saka (Trabzon) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Faik Ahmet Barutçu (Trabzon) Adalet Bakanı: Fuat Sirmen (Rize) 10.06.1948-13.01.1949 tarihleri arasında görev yaptı.Yerine Ali Rıza Erten (Mardin) ...

Dündar Kılıç

Dündar Kılıç, 1953'te Trabzon, Sürmene'de doğdu. Gözaltılar hariç hayatının 21 yılını cezaevinde geçirdi. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Kılıç, ilk sabıkasını boksör Ercü'yü delik deşik ettiği için aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya giden ...