Nihat Erim

Kısaca: Nihat Erim Türk siyâset adamı ve hukukçu. 1912 yılında Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1936-39 seneleri arasında Paris Hukuk Fakültesinde doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Ankara Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak vazifeye başladı. 1942’de profesör oldu. Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanlığı vazifesine getirildi. 1945’te San Francisko Konferansına katılan Türk heyetinde danışman olarak yer aldı. ...devamı ☟

Nihat Erim
Nihat Erim

Nihat Erim Türk siyaset adamı ve hukukçu. 1912 yılında Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1936-39 seneleri arasında Paris Hukuk Fakültesinde doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Ankara Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak vazifeye başladı. 1942’de profesör oldu. Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanlığı vazifesine getirildi. 1945’te San Francisko Konferansına katılan Türk heyetinde danışman olarak yer aldı. CHP’nin yayın organı Ulus Gazetesi’ne başyazar oldu. 1946 seçimleri öncesinde muhalefete karşı sert tenkitlerde bulundu. Sosyal bünyede rahatsızlıklar olduğu zaman hürriyetlerin sınırlandırılabileceğini ve yukarıdan aşağı bir otorite kurulabileceğini savundu. Hürriyetin üzerine “şal örtülebileceğini” yazdı. 1946 seçimlerinde CHP’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.

İkinci Hasan Saka hükümetinde 1948-1949 yılları arasında Bayındırlık Bakanı, Şemsettin Günaltay hükümetinde 1949-50 yılları arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak vazife yaptı. Bu vazifeleri sırasında “Türkiye’nin yakın bir gelecekte küçük bir Amerika olacağını” söyledi. 1950 seçimlerinde milletvekili seçilemeyince üniversitedeki vazifesine döndü. Ulus Gazetesi’nde yazdığı yazılarla Demokrat Parti (DP) iktidarını şiddetli şekilde tenkit etti. Bu gazetenin yayınına ara vermesi üzerine çıkarılan Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerinde iktidara karşı olan sert muhalefetini sürdürdü.

1953’te kamu görevlilerinin politikayla uğraşmamaları gerektiğine dair alınan karar üzerine üniversitedeki vazifesinden ayrıldı. Yazdığı yazılar üzerine ağır para cezalarına mahkum olunca, DP iktidarıyla uzlaştı. 1956’da Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak DP iktidarına yardım etmeyi kabul etti ve danışman oldu. DP’ye yardımcı olması sebebiyle bazı CHP’lilerin tepkisine muhatap oldu. Kıbrıs için bir anayasa tasarısı hazırlamakla vazifelendirilen komisyonun başkanlığına tayin edildi. Bir müddet CHP’den uzak durdu.

Demokrat Parti iktidarına karşı yapılan 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra tekrar CHP’ye yaklaştı. Kurucu Meclis üyeliğine getirildi. 1961 seçimlerinde Kocaeli milletvekili seçilerek tekrar TBMM’ye girdi. 1961-1971 seneleri arasında parti idaresinde vazife aldı. Avrupa Konseyinde Türk parlamentosu temsilciliği yaptı. 1968’den sonra Konsey’in başkan yardımcılığı vazifesini de yürüttü. CHP içinde ortanın solu akımını destekledi.

Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Partisi (AP) hükümetinin 12 Mart 1971 muhtırasından sonra istifa etmesi üzerine, muhtıracı komutanlarla anlaşarak CHP’den istifa eden Nihad Erim, partilerüstü bir hükumet kurmakla vazifelendirildi.

26 Mart 1971’de tarafsız başbakan olarak AP’li, CHP’li ve MGP’li milletvekillerinden meydana gelen hükumeti kurdu. Ancak başbakanlığı döneminde istifa etmiş olduğu CHP’nin siyasi görüşleri doğrultusunda icraatta bulundu.

Onun döneminde İstanbul, Ankara başta olmak üzere 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Terörist eylemleri engellemek gerekçesiyle aşırı sol eğilimlilere ve muhafazakar dindar kimselere karşı geniş bir baskı ve sindirme hareketi başlatıldı. 1961 Anayasasında belirtilen ve 12 Mart 1971 muhtırasında uygulanması istenen reformları gerçekleştirmeyi hükumet programına aldı. İmam-Hatip Okullarının orta kısmı Nihat Erim’in başbakanlığı döneminde kapatıldı. Bu dönemde milletvekilliğinden istifa etti ve 14 Ekim 1971’de kontenjan senatörlüğüne tayin edildi. Hükumette bulunan 11 bakan, hükumet programında yer alan reformlarla ilgili teşebbüslerinin engellenmesi karşısında istifa ettiler. Böylece hükumet dağıldı.

11 Aralık 1971’de ikinci defa hükumeti kurmakla vazifelendirildi. Kurduğu bu hükumet döneminde programında yer verdiği reformları uygulamaktan vazgeçerek 1961 Anayasasını değiştirmeyi tercih etti. ABD’nin isteği doğrultusunda Türkiye’de afyon ekimini sınırladı. Takip ettiği yanlış ve baskıcı politikalar sebebiyle şiddetli tenkitlere maruz kaldı. 17 Nisan 1972’de İkinci Erim Hükumeti de istifa etti. Kontenjan senatörü olarak bir dönem mecliste kaldı. Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Başkanlığı yaptı. Senatörlük süresi dolunca aktif siyasetten çekildi. 19 Temmuz 1980’de yazlık evinin bulunduğu İstanbul Kartal Dragos’ta silahlı bir saldırı neticesinde koruma polisiyle birlikte öldürüldü.

Nihat Erim’in Hukuki Pozitivizm ve Milletlerarası Hukuk, Siyasi Tarih ve Devletlerarası Hukuk Metinleri adlı çalışmalarıyla Kıbrısla ilgili anı ve gözlemlerini ihtiva eden Kıbrıs adlı kitabı yayımlanmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nihat Erim Resimleri

Atilla Karaosmanoğlu
6 yıl önce

Müşavirliği yaptı. Nisan 1966'da Dünya Bankası'na girdi. 1971 yılında Nihat Erim tarafından Türkiye'ye başbakan yardımcılığı görevi için çağrıldı 1972...

Atilla Karaosmanoğlu, 11 Aralık, 1931, 1971, 26 Mart, Atilla Sav, Ayhan Çilingiroğlu, Cahit Karakaş, Cevdet Aykan, Doğan Kitaplı, Dünya Bankası
Ferit Kubat
6 yıl önce

Bakanı. Edirne, Hatay ve Muş valilikleri ile 12 Mart 1971 sonrasının Nihat Erim ve Ferit Melen hükûmetlerinin TBMM dışından İçişleri Bakanlığı yapmıştır...

Ferit Kubat, 11 Aralık, 15 Nisan, 1919, 1971, 1973, 1987, 22 Mayıs, 7 Ekim, Adnan Karaküçük, Ahmet Kayhan
Hamdi Ömeroğlu
6 yıl önce

Valilikleri yapmıştır. 1966 yılında Danıştay üyeliğine seçilmiş 1971 yılında I. Nihat Erim Hükûmeti'nde TBMM dışından İçişleri bakanlığı yapıncaya değin Danıştay...

Hamdi í–meroğlu, 11 Aralık, 1971, 26 Mart, Ahmet Rıfat Kaplan, Atilla Karaosmanoğlu, Atilla Sav, Avni Doğan (Yozgat`lı), Ayhan Çilingiroğlu, Cahit Karakaş, Cemil Bey
Serbülent Bingöl
3 yıl önce

Serbülent Bingöl (d. 1921 - ö. 13 Ekim 1996) 12 Mart 1971 sonrası Nihat Erim başkanlığında kurulan 34. Türkiye Hükûmetine TBMM dışından İmar ve İskan Bakanı...

Serbülent Bingöl, 11 Aralık, 12 Eylül, 13 Aralık, 1971, 1980, 1981, 1983, 21 Eylül, 22 Aralık, 22 Mayıs
Osman Olcay
6 yıl önce

bulundu. 1968'de NATO genel sekreterliği birinci yardımcılığına atandı. Nihat Erim başbakanlığındaki 33. Türkiye Hükûmeti'nde dışişleri bakanlığı yaptı....

Osman Olcay, 11 Aralık, 1924, 1968, 1971, 1978, 1988, 1989, 26 Mart, 3 Aralık, Abdullah Gül
Cahit Karakaş
3 yıl önce

Adalet Partisi'nden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. 1. Nihat Erim kabinesinde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarında bulundu. 17 Kasım...

Cahit Karakaş, Cahit Karakaş
Sadi Koçaş
6 yıl önce

milletvekili seçildi. 1971 yılında 12 Mart Muhtırası'ndan sonra kurulan Nihat Erim hükümetinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 4...

Sadi Koçaş, 11 Aralık, 1919, 1962, 1969, 1971, 22 Ekim, 26 Mart, 7 Temmuz, Atilla Karaosmanoğlu, Atilla Sav
Nihat Nikerel
3 yıl önce

Nihat Nikerel (5 Şubat 1950; Çorum - 26 Eylül 2009; İstanbul), Türk sinema, dizi oyuncusu ve yazar. Babasının vefatından sonra erken yaşlarda İstanbul'a...

Nihat Nikerel, 1950, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Kurtlar Vadisi, Süper Baba, Çorum, Aynalı Tahir, Şaban Askerde, Bir Irmağa Yolculuk, Zerda, Yaşanmış Şehir Hikayeleri