Obezite

Obezite, kalori tüketimini aşan bir kalori alımı sonucunda aşırı adipoz doku birikimi durumudur. Gelişiminde, genetik, kültürel, metabolik ve psikolojik faktörler dahil olmak üzere, birçok etken rol oynar. Aşırı obezite vakaları familyal olabilir; ayrı büyütülen monozigot ikizlerde beden ağırlığının, birlikte büyütülen dizigot ikizlere göre, daha yakın olduğu bulunmuştur.

Obezite, kalori tüketimini aşan bir kalori alımı sonucunda aşırı adipoz doku birikimi durumudur. Erkekler de vücut ağırlığının %15-18'i yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oran kadın bireyler de ise %20-25'i bulmaktadır. Bu oranlar eğer erkekler de %25, kadınlar da ise %30'un üstüne çıkması halinde obezite vakasının varlığına işaret eder. Alınan enejjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vucutta yağ olarak depolanmakta ve obezite adı verilen hastalığa neden olmaktadır. Gelişiminde, genetik, kültürel, metabolik ve psikolojik faktörler dahil olmak üzere, birçok etken rol oynar.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da obezite kavramı, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmiş vücut yağ oranı sınıflamasına göre;

  • %18.5 altında - Az kilolu
  • %18.5 - 24.9 - Normal Kilo
  • %25.0 - 29.9 - Fazla Kilo
  • %30.0 - 39.9 - Obez
  • %40.5 'ın üzeri Morbid (ciddi).


Obezite vakaları familyal olabilir; ayrı büyütülen monozigot ikizlerde beden ağırlığının, birlikte büyütülen dizigot ikizlere göre, daha yakın olduğu bulunmuştur. Annenin bebeği besleme tutumu, özellikle doğumu izleyen ilk yıl içinde, önemli bir etyolojik faktördür ve yaşam boyu aşırı beslenmeye yol açabilir. Depresyon, anksiete ve yalnızlık duygusu, aşırı yeme eğilimiyle birlikte gelişebilir ve hızlı bir kilo alma durumu, özellikle genç kızlarda, depresyonu artırabilir. Amfetaminler gibi iştah azaltan ilaçlardan, psikolojik bağımlılık tehlikesi dolayısıyla, kaçınılmalıdır. Bazı vakalarda psikoterapi endikedir. Uzun sürede prognoz olumlu değildir, çünkü durum nüksetme eğilimi gösterir.

Diğer anlamları

Obezite

Çok şişmanlık.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Obezite
Obezite