Aseton

Kısaca: ASETON Alm. Azeton, Fr. Acétone, İng. Acetone. Kimyasal ve sınai önemi olan organik bir çözücü, alifatik (düz zincirli) ketonların ilk üyesi. Renksiz, kokulu, akışkan bir sıvıdır. 56,3°C’de kaynar. Şiddetli yanıcıdır. Donma noktası -95°C’dir. Alkol, su ve eterle her oranda karışabilir. Kimyaca ismi, propanon veya dimetil ketondur. Çözücü özelliklere sahip olduğundan çok kullanılır. Birçok yağları, reçineleri, selüloz nitrat ve selüloz asetatı çözer. Bu ...devamı ☟

aseton
Aseton

Aseton kimyasal ve sınai önemi olan organik bir çözücü, alifatik (düz zincirli) ketonların ilk üyesi. Renksiz, kokulu, akışkan bir sıvıdır. 56,3°C’de kaynar. Şiddetli yanıcıdır. Donma noktası -95°C’dir. Alkol, su ve eterle her oranda karışabilir. Kimyaca ismi, propanon veya dimetil ketondur. Çözücü özelliklere sahip olduğundan çok kullanılır. Birçok yağları, reçineleri, selüloz nitrat ve selüloz asetatı çözer. Bu özelliğinden dolayı aseton, patlayıcı madde ve sentetik iplik fabrikasyonunda geniş ölçüde kullanılır. Çok sayıdaki önemli kimyasal reaksiyonları ile laboratuvarda ve sanayide birçok organik maddeler yapmak mümkündür.

Fizyolojik olarak idrarda ve kanda mevcuttur. Özellikle şeker hastalarının idrarlarında çok miktarda bulunur ve bundan dolayı idrarın aseton kokması teşhiste çok yardımcı bir bulgudur. Genel olarak ketonlar, his duyusunu ve kan basıncını azaltır. Aseton, etil alkolden (rakı, şarap ve birada bulunan) daha az zehirli olmasına rağmen sarhoşluk ve uyku meydana getirir. Fakat bu özelliğinin kuvveti eter ve kloroformunkinden daha azdır. Alkali (bazik) ortamda aseton; klor, brom ve iyotla muamele edilirse; kloroform, bromoform ve iyodoform elde edilir. Aseton, uyuşturucu sulfonal grubu ilaçların başlangıç maddesidir. Hem iyi bir çözücü hem de organik reaksiyonların bir başlangıç maddesi özelliklerine haiz olduğu için ticari maksatla geniş çapta elde edilir.

Elde edilişi:

1. Kalsiyum asetatın kurukuruya ısıtılmasından elde edilir:

(CH3COO)2 fi Ca CH3-CO-CH3+CaCO3

2. Nişasta ihtiva eden tahılların bir çeşit bakteri (A, Fernbahc’in bulduğu) vasıtasıyla fermantasyonundan elde edilir. Bu fermantasyondan elde edilen karışımda altı kısım butil alkol, üç kısım aseton ve bir kısım da etil alkol mevcuttur.

3. Saf asetik asit ısıtılmış metalik oksitler (A12O3) üzerinden geçirilirse, aseton, su ve karbondioksit verecek şekilde bozunur:

2 CH3COOH (MeO) fi CH3-CO-CH3+CO2+H2O

Isı

4. İzopropil alkolden hidrojen çıkarmakla veya izopropil alkolü oksitlemekle aseton elde edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

aseton

Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı.

aseton

Türkçe aseton kelimesinin İngilizce karşılığı.
acetone

aseton

birçok organik maddeleri eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı.

aseton

Türkçe aseton kelimesinin Fransızca karşılığı.
acétone [la]

aseton

Türkçe aseton kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Azeton, Nagellackentferner

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aseton
3 yıl önce

yanıcıdır. Statik elektrikten aseton yanması nadiren gerçekleşir. Kızgın kömüre aseton dökülmesi asetonu yakmaz, çünkü asetonun buharlaşırken verdiği serinlik...

Aseton, Bakır, Baz, Etanol, Gaz, Katalizör, Kaynama noktası, Keton, Kimya, Kırmızı, Su
Aseton peroksit
2 yıl önce

Aseton peroksit (trisikloasetonperoksit, TATP, TCAP), Şeytanın Anası gibi birçok isimle anılan patlayıcı madde. Detonasyon hızı 5300 m/s olması sebebiyle...

Trioz
3 yıl önce

adet trioz mevcuttur; aldotrioz (gliseraldehit) ve ketotrioz (dihidroksi aseton). Triozlar hücre solunumunda görev almaktadır. İsim olarak laktik asit ve...

Ketoz
3 yıl önce

keton grubu barındıran karbonhidratlardır. 3 karbon atomuyla dihidroksi aseton, tüm ketozlar arasındaki en basit şekerdir. Bu molekül ayrıca tüm ketozlar...

Eritruloz
6 yıl önce

keton grubu mevcuttur ve bu nedenle ketozlar ailesindendir. Dihidroksi aseton (DHA) gibi cilt bronzlaştırıcılarda kullanılan madde, bu alanda DHA maddesine...

Haim Weizmann
6 yıl önce

Fermantasyon'un babası olarak adlandırıldı. Aseton üretmeye yarayan Weizmann organizmasını buldu. Aseton üretimi haklarını bir şirkete devretti. 1916-1919...

Tiner
3 yıl önce

kullanılır. Solunarak akciğerlere çekilmek suretiyle uyuşturucu olarak kullanımı ve bu amaçla satımı suçtur. Aseton Ksilen Neft Terebentin Toluen White sprit...

Tiner, Akciğer, Aseton, Boya, Kozmetik, Ksilen, Organik kimya, Taslak, Toluen, Uyuşturucu, Yağ
Propan
3 yıl önce

önemli bir madde olan propilene dönüşür. Propilen önemli bir bileşik olup, aseton ve propilen glikol gibi birçok maddenin elde edilmesinde kullanılır. Oksidasyon...

Propan, Aseton, Bütan, Doğal gaz, Erime noktası, Etilen, Gaz, Hidrojen, Hidrokarbonlar, Karbon, Kaynama noktası