Polemik

Kısaca: POLEMİK (yun. polemikos'tan fr. polemique). Oldukça sert nitelikte kalem tartışması. ...devamı ☟

Polemik, kalem kavgası manasına gelir. Edebiyatta, herhangi bir fikir veya sanat meselesi ile ilgili olarak, gazete veya dergiler vasıtasıyla girişilen tartışmalara denir. Polemikler, daha çok farklı sanat akımlarına mensup sanatçılar arasında yürütülen bir kalem savaşıdır. Eğer polemiklerde demagojiye kaçınılmazsa, fikir ve sanat hayatına dinamizm ve olgunluk getirir, sanat dünyasının renklenmesini sağlar.

Dolayısıyla büyük fayda sağlar. Eğer demagojiye düşülürse, fayda yerine zarar getirir; düşmanlıklara, gönül kırgınlıklarına sebep olur. Bu bakımdan polemikte ölçüyü kaçırmamak, hiçbir zaman nezaketi elden bırakmamak gerekir. Karşı tarafın şahsiyetini ve izzet-i nefsini kıracak ifadelere hiçbir surette baş vurulmamalıdır.

Türk edebiyatında polemik türündeki yazılar ancak Tanzimat'tan sonra görüldü. Namık Kemal ve Ziya Paşanın divan edebiyatının temalarını, mazmunlarını, dilini yeren makaleleri, batı edebiyatı konusunda Ahmed Midhat, İsmail Hakkı, Beşir Fuad, Nabizade Nazım'ın tartışma yazıları, Muallim Naci ile Recaizade Ekrem'in şiir dili ve nazım tekniği konusunda birbirlerine karşı yazdıkları tenkitler ilk polemikler arasındadır. Edebiyatı cedide döneminde yeni edebiyat anlayışını savunan Hüseyin Cahit (Yalçın) ve Cenab Şahabeddin ile eski edebiyat anlayışına bağlı Ahmed Rasim, Ali Kemal gibi yazarlar karşılıklı polemik yazıları kaleme aldı. Hüseyin Rahmi'nin (Gürpınar) Cadı romanıyla ilgili tartışmalar geniş ölçüde polemik niteliği gösterdFecriati edebiyatında Şahabeddin Süleyman, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), polemikleriyle tanındı. Bu dönemde Fuad Köprülü'nün Hüseyin Daniş ile giriştiği polemik uzun süre devam ettMilli edebiyat döneminde Ömer Seyfeddin ve Ali Canip (Yöntem) polemik yazıları kaleme aldı. Cumhuriyet döneminde Nazım Hikmet Ran ile Peyami Safa arasındaki polemik karşılıklı cevaplarla uzun süre devam etti.

Nurullah Ataç'ın sanat ve toplum ilişkileri, yazarın görevi gibi konularda Suut Kemal Yetkin, Fethi Naci, Vedat Günyol, Adnan Benk v.d. yazarlarla giriştiği polemikler yankı yarattı.

Örnek:

Edebiyatımızda ilk polemik, Muallim Naci-Recaizade Ekrem kavgasıdır. Bu polemik, edebiyatımıza müsbet yönde tesir etmiş ve neticesinde Servet-i Fünun gibi güçlü bir edebiyat topluluğu teşekkül etmiştir. Diğer önemli polemik, M. Akif Ersoy ile Tevfik Fikret arasında yapılmıştır.

polemik

Almanca polemik kelimesinin İngilizce karşılığı.
(die) n. polemic, argument, dispute, controversy

polemik

Türkçe polemik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Polemik (die) ] n. polemic, argument, dispute, controversy
n. polemic, polemics

polemik

siyasal, bilimsel, yazınsal konularda sert tartışma, kalem kavgası (savaşı).

polemik

Almanca polemik kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. polémique (f), esprit polémique (m)

polemik

Almanca polemik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. polemica (f), spirito polemico (m)

polemik

Almanca polemik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. polémica (f)

polemik

Almanca polemik kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. polemik (f)

polemik

Türkçe polemik kelimesinin Fransızca karşılığı.
polémique [la]

polemik

Türkçe polemik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Federkrieg, Polemik

polemik

Siyaset, bilim, edebiyat alanında yapılan sert tartışma:
"Kavgalarım, edebiyat polemiğinin en canlı örnekleriydi o zaman."- Y. Z. Ortaç.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Polemik
2 yıl önce

Polemik, belirli bir inanç ile ilgili gerçeğin ortaya çıkartılması veya tam aksine inanç kurmaya, oluşturmaya yönelik tartışılan argümandır. Polemik genellikle...

Edebiyat, Türk edebiyatı, Tanzimat
Polemik (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Polemik, genellikle dini, felsefi, siyasi ya da bilimsel konulardaki tartışmalar anlamına gelmektedir. Polemik ayrıca şu anlamlara da geliyor olabilir;...

Saadia Gaon
6 yıl önce

Yeruham olmak üzere Karaizm'in kurucusu Anan Ben David'in takipçileri ile polemiğe girdi. Aynı yıl Mısır'dan çıkıp Filistin'e yerleşti. 928 yılında başka...

1295
6 yıl önce

Nikiforos Grigoras, Bizans astronom, tarihçi, eğitim ve din konularında polemik adamı (ö. 1360). Isabelle, İngiltere kralı II. Edward'ın karısı (ö. 1358)...

1295, 12. yüzyıl, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296, 1297, 1298, 1299
1360
2 yıl önce

Eflâkî, Horasan erenlerinden din ve astronomi âlimi Nikiforos Grigoras, Bizans astronom, tarihçi, eğitim ve din konularında polemik adamı (d. 1295)....

1360, 13. yüzyıl, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364
Işıkçılar Cemaati
2 yıl önce

Işıkçılar Cemaatine ait Hakikat Gazetesi ile Demirelcilik yaptıklarına dair polemiğe girdiği de görülmektedir. Gazeteci Sabahattin Önkibar, Enver Ören'in önce...

Zeitgeist
2 yıl önce

1760 yılında Altenburg’da yayınlanan yazısı genius seculi‘ye karşı bir polemik yaratmıştır. Zeitgeist deyimi, Fransız Devrimi'nden sonra popüler hale...

Gilbert Keith Chesterton
6 yıl önce

yazarlığının yanı sıra, din ve dünya sorunları üzerine, keskin kalemiyle yazdığı polemik yazılarıyla da dikkati çekti. Yine ünlü bir yazar olan, vatandaşı Rudyard...

Gilbert Keith Chesterton, Katolik, Londra, Protestan, Rudyard Kipling, İngiltere