Polisiklik Aromatik Hidrokarbon

Kısaca: Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHlar), heteroatom veya ornatik taşımayan ve kaynaşık aromatik halkalar içermeyen kimyasal bileşiklerdir. PAHlar yağ, kömür ve katran bırakıntılarında bulunur ve yakıtların (fosil yakıtları veya biyoyakıtlar) yakılmasında yan ürün olarak ortaya çıkar. Bir kirletici olarak düşünülmelerinin nedeni bazı bileşiklerinin karsinojen, mutajen ve teratojen olarak tanımlanmış olmasıdır. ...devamı ☟

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHlar), heteroatom veya ornatik taşımayan ve kaynaşık aromatik halkalar içermeyen kimyasal bileşiklerdir. PAHlar yağ, kömür ve katran bırakıntılarında bulunur ve yakıtların (fosil yakıtları veya biyoyakıtlar) yakılmasında yan ürün olarak ortaya çıkar. Bir kirletici olarak düşünülmelerinin nedeni bazı bileşiklerinin karsinojen, mutajen ve teratojen olarak tanımlanmış olmasıdır. Aynı zamanda yıldızlar arası ortamda da;kuyrukluyıldızlarda ve göktaşlarında bulunmuşlardır ve yaşamın ilk biçimlerinde bir temel teşkil edecek aday molekül olarak gösterilmişlerdir.

Kaynaklar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

NGC 7023
6 yıl önce

Kızılötesi dalga boyunda yapılan gözlemler, bu bulutsunun PAH (polisiklik aromatik hidrokarbon) olarak bilinen karmaşık karbon molekülleri içeriyor olabileceğine...

Kırmızı Dikdörtgen Bulutsusu
6 yıl önce

tarafından keşfedilmiştir. Kırmızı Dörtgen Bulutsusu Aromatik hidrokarbon, (AH) Polisiklik aromatik hidrokarbon, (PAH) Bulutsu ^ a b c d e "Object query : HD...

Benzo(a)piren
3 yıl önce

polisiklik aromatik hidrokarbondur. Mutajenik ve yüksek derecede etkili bir kanserojendir. Benzopirenler olarak adlandırılan bir polisiklik aromatik bileşikler...

Aromatiklik
3 yıl önce

sayılabilir. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, bitişik iki komşu karbonun paylaşılması sonucu birbiriyle kaynaşmış iki veya daha çok basit aromatik halkadan...

Kanserojen
3 yıl önce

birbirinden farklı yapı gösterirler. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar; 1-2 benzenzantrasen, 3-4 benzpyrene Aromatik aminler; Bunların karsinojenik etkisi...

Biyodizel
3 yıl önce

dizeli için 125 °C'dir. Yanmamış hidrokarbon oranı, petrol dizeline göre %90, kanserojen etkisi olan aromatik hidrokarbonlara göre ise %75 - %90 oranında daha...

Biodizel, 2003, 2004, 30 Eylül, Alkol, Aspir, Ayçiçek, Dizel motor, Ekonomi, Etanol, GAP
Kozmik toz
3 yıl önce

tozlarında astronomlar CO, silisyum karbür, amorf silikat, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, su buzu ve poliformaldehit moleküllerinin izlerini buldular...

Naftalin
3 yıl önce

Naftalin veya naftalen, kapalı kimyasal formülü C10H8 olan, aromatik hidrokarbondur. Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır yağlardan...

Naftalin, Boya, Eczacılık, Hidrokarbon, Katı, Kimya, Su, Taslak, Yağ, Yoğunluk, Parfümeri