Mutajen

Kısaca: Mutajen, biyolojide canlı organizmaların DNA veya RNA gibi hücresel bilgi ve yönetim zincirlerinin moleküler yapısını değiştirerek söz konusu organizmanın doğal olarak beklenen seviyenin çok üzerinde mutasyona uğramasına sebep olan fiziksel veya kimyasal etmenlerdir. Nükleer radyasyon sonucu oluşan gama ve güneşten yayılan UV ışınımlar en bilinen doğal mutajenlerdendir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Polisiklik aromatik hidrokarbon
2 yıl önce

kirletici olarak düşünülmelerinin nedeni bazı bileşiklerinin karsinojen, mutajen ve teratojen olarak tanımlanmış olmasıdır. Aynı zamanda yıldızlar arası...

Aseton
3 yıl önce

yutulduğunda düşük akut ve kronik toksisite göstermektedir. Asetonun kanserojen, mutajen ya da norötoksik etkisi bulunmamaktadır. Aseton tahriş edicidir, bu yüzden...

Aseton, Bakır, Baz, Etanol, Gaz, Katalizör, Kaynama noktası, Keton, Kimya, Kırmızı, Su
Etidyum bromür
2 yıl önce

ayrıca bir ilaç ve ilaç hammadesi olarak kullanılmıştır. Etidyum bromür bir mutajen olarak etki eder çünkü çift iplikli DNA'daki bazlar arasına girerek molekülün...

Reach
3 yıl önce

gerekmektedir. AB üye ülkelerinde yılda bir tonun üzerinde tüketilen kanserojen, mutajen, üreme için toksik maddelerin, yılda 100 tonun üzerinde sudaki organizmalar...

Endrin
3 yıl önce

kasılmalara, nöbetlere ve hatta ölüme neden olabilir. Her ne kadar endrin henüz mutajen ve kanserojen olarak sınıflandırılmadıysa da çok sayıda yıkıcı ve zararlı...

Enterkalasyon (kimya)
2 yıl önce

işlemleri engellenir, bu yüzden DNA enterkalatörlerinin etkili mutajenlerdir. Mutajen olmalarından dolayı DNA enterkalatörleri genelde kanserojendir,...

Mutasyon
3 yıl önce

transpozonlar, virüsler, X ışını, radyasyon, ultraviyole, bazı ilaç ve mutajen kimyasallar, ani sıcaklık değişimleri vb. etkenlerle) bozulabilir. Bunun...

Mutasyon, DNA, Enzim, Gen, Genetik, Nükleotid, Protein, Radyasyon, İlaç, Sentez, Madde taslağı
Peynir
3 yıl önce

miktarının yüksekliğine dikkat çekilmiştir. Bazı mikotoksinlerin DNA hasarı (mutajen) ve fetüs üzerinde sakatlık oluşturma (teratojen) kapasitelerinin olduğu...

Peynir, Fransa, Küp Peyniri, Mezopotamya, Süt, Yozgat çanak peyniri, İtalya, Örgü peyniri, Golot peyniri, Hatay cara peyniri, Külek peyniri