Refah Ekonomisi

Kısaca: Refah ekonomisi, bir makroekonominin kaynak dağıtım verimini ve onun gelir dağılımını beraberce belirlemek üzere mikroekonomik teknikler kullanan bir ekonomi dalıdır. ...devamı ☟

Refah Ekonomisi
Refah Ekonomisi

Refah ekonomisi, bir makroekonominin kaynak dağıtım verimini ve onun gelir dağılımını beraberce belirlemek üzere mikroekonomik teknikler kullanan bir ekonomi dalıdır. Bir toplumu oluşturan bireylerin ekonomik etkinliklerini incelemek aracılığıyla toplumsal refah seviyesini en yükseğe çıkarmaya çalışır.

Refah ekonomisi, grupların, toplulukların veya halkların refahı ile değil de ``bireylerin`` refahı ile ilgilenir; ölçümün temel birimini birey olarak kabul eder. Buna ek olarak yapılan diğer varsayımlar da: Bireylerin kendi refahlarını yönetmede en iyi yöneticiler olduğu, insanların daha yüksek refah seviyesini daha düşük refah seviyesine yeğlediği, ve refahın gerek parasal ölçülerle gerekse göreceli tercihlerle yeterli derecede ölçülebildiği varsayımlarıdır.

``Toplumsal refah``, toplumun genel faydalanırlık (İngilizce: utilitarian) durumu ile ilgilenir. Genelde toplumdaki tüm bireylerin refahlarının toplamı olarak tanımlanır. Refah, lira veya "fayda" cinsinden sayıl olarak da ölçülebilir, göreceli fayda cinsinden sıral olarak da ölçülebilir. Sayıl yöntem günümüzde nadiren kullanılır; bunun sebeplerinden biri toplama sorunlarının yöntemin güvenilirliğini azaltması, bir diğeri de yöntemin temelinde yatan cüretkar varsayımlardır.

Refah ekonomisinin odaklandığı iki nokta vardır: ekonomik verimlilik ve gelir dağılımı. Ekonomik verimlilik büyük ölçüde pozitif niteliklidir ve "pastanın büyüklüğü" ile ilgilenir. Gelir dağılımı ise çok daha düzgüseldir ve "pastanın nasıl bölüneceği" ile ilgilenir.

Ayrıca bakınızKaynaklar

  • Arrow, K. (1951, 2nd ed., 1963), ``Social Choice and Individual Values``, Yale University Press, New Haven.
  • Atkinson, A. (1975) ``The Economics of Inequality``, Oxford University Press, London.
  • Little, I. (1973) ``A Critique of Welfare Economics``, 2nd edition, Oxford University Press, London.
  • O`Connell, J. (1982) ``Welfare Economic Theory``, Auburn House Publishing, Boston.
  • Just, R. et al. (2004) ``The Welfare Economics of Public Policy``, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton.
  • Samuelson, P.A. (1947, Enlarged ed. 1983). "Welfare Economics," ``Foundations of Economic Analysis``, Harvard University Press, Cambridge, MA, ch. VIII, pp. 203-53.

References

Reflist

microeconomics-footer

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Refah Ekonomisi
2 yıl önce

toplumsal refah seviyesini en yükseğe çıkarmaya çalışır. Refah iktisadı, grupların, toplulukların veya halkların refahı ile değil de bireylerin refahı ile ilgilenir;...

Refah Ekonomisi, Arrow`un İmkânsızlık Kuramı, Ekonomi, Faydacılık, Gelir dağılımı, Gini katsayısı, Makroekonomi, Mikroekonomi, Sayıl, Lorenz eğrisi, Income inequality metrics
Refah devleti
2 yıl önce

Piyasa ikamesine dayalı refah devleti modeli Endüstriyel başarı-performans modeli Kurumsal yeniden dağıtıcı modeli Refah ekonomisi Yaşam kalitesi Kamu Politikası...

Kamu ekonomisi
2 yıl önce

Kamu ekonomisi, kamusal malların üretimi ve finansmanı anlamına gelmekte olup, İktisat biliminin spesifik bir alt dalıdır. Kamu ekonomisi, Pigou'nun (1920)...

Refah
2 yıl önce

bir Filistin şehri Refahiye, Erzincan ilçelerinden biri Ekonomide: Refah ekonomisi, bir makroekonominin kaynak dağıtım verimini ve onun gelir dağılımını...

Amartya Sen
2 yıl önce

kalkınma teorisi, refah ekonomisi, ile yoksulluk, cinsiyet ayrımcılığı, ve liberalizmin altında yatan mekanizmalar hakkındaki çalışmalarıyla refah ekonomisine...

Arthur Cecil Pigou
6 yıl önce

artar. Pigou, 1912 yılında yayımladığı Servet ve Refah adlı eserini 1920'de genişleterek Refah Ekonomisi adıyla çıkarmıştır. 1933'te İstihdam Teorisi'ni...

Arthur Cecil Pigou, Biyografi, Cambridge İœniversitesi, Ekonomi, Finans, Taslak, İktisat, İngiliz, Marjinal fayda, Pigou Etkisi
Goldilocks Ekonomisi
6 yıl önce

Goldilocks ekonomisi, piyasa yanlısı para politikasına izin veren makul ekonomik büyüme ve düşük enflasyonu amaçlayan bir ekonomidir. İsmi Üç Ayı adlı...

Çalışma Ekonomisi
2 yıl önce

Çalışma ekonomisi, ücretli işçi pazarının etkinliğiyle dinamiğini anlamaya çalışan iktisat dalıdır. Emek pazarları işçilerle işverenlerin karşılıklı etkinliğiyle...

Çalışma Ekonomisi, Almanya, Hitler, İstanbul Üniversitesi, Çalışma psikolojisine