Propanol

Kısaca: Propanol Üç karbonlu doymuş alifatik alkol. Normal propanolün (n-propanol) formülü CH3CH2OH olup buna 1-propanol de denir. Kimyası ve özellikleri ile etil alkole çok benzer. Renksiz, akışkan, zehirli ve keskin, hoş olmayan bir kokuya sahiptir. Molekül ağırlığı 60,09, erime noktası -127°C, kaynama noktası 97,2°C ve yoğunluğu 20°C'de 0,804 g/cm3tür. Su ve organik çözücülerde çözünür. n-Propanol, karbon monoksit ve hidrojenden metanol elde ederken, propan ve bütanın oksidasyonu esnasında ve ...devamı ☟

propanol
Propanol

Propanol Üç karbonlu doymuş alifatik alkol. Normal propanolün (n-propanol) formülü CH3CH2OH olup buna 1-propanol de denir. Kimyası ve özellikleri ile etil alkole çok benzer. Renksiz, akışkan, zehirli ve keskin, hoş olmayan bir kokuya sahiptir. Molekül ağırlığı 60,09, erime noktası -127°C, kaynama noktası 97,2°C ve yoğunluğu 20°C'de 0,804 g/cm3tür. Su ve organik çözücülerde çözünür. n-Propanol, karbon monoksit ve hidrojenden metanol elde ederken, propan ve bütanın oksidasyonu esnasında ve Fischer-Tropsch reaksiyonunda yan ürün olarak elde edilir. Etilen, karbon monoksit ve hidrojenden okso sentezi ile imalatı cezbedici bir yoldur. n-propanol en çok çözücü ve kimyasal ara madde olarak kullanılır.

Dimetilkarbinol ve 2-propanol olarak da bilinen izopropil alkol (CH3CHOHCH3) en basit sekonder alkol olup, endüstride önemli olan bir organik maddedir. Dünyada oldukça çok üretilir. Renksiz, akışkan, zehirli, kötü kokulu ve lezzetli bir sıvıdır. Molekül ağırlığı 60,09, erime noktası -89,5°C, kaynama noktası 84,2°C ve yoğunluğu 0,7869 g/cm3tür (20°C'de). Propilenin, su ve sülfat asidiyle hidrojenlendirilmesinden elde edilir. Başlıca, asetonun elde edilmesinde kullanılır. Bundan başka çözücü ve antifiriz (sıvıların donma noktasını düşürücü) olarak istifade edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

propanol Resimleri

Propanol
3 yıl önce

Propanol, üç karbonlu doymuş alifatik alkol. Normal propanolün (n-propanol) formülü CH3CH2CH2OH olup buna 1-propanol de denir. Kimyası ve özellikleri ile...

Propanol, Alkol, Antifiriz, Aseton, Bütan, Erime noktası, Etil alkol, Etilen, Hidrojen, Karbon monoksit, Kaynama noktası
Alkol
3 yıl önce

adlandırılırlar: CH3-OH metanol (metil alkol) C2H5-OH etanol (etil alkol) C3H7-OH propanol (propil alkol) C4H9-OH bütanol (bütil alkol) Dört karbonlu bir alkol primer...

Antiseptik
3 yıl önce

koru(n)maya dayanır. Alkoller: en sık kullanılan etanol (%60-90), 1-propanol (%60-70) ve 2-propanol/isopropanol (%70-80) veya bunların karışımlarıdır. Bunlara...

Antiseptik, Antibiyotik, Bakteri, Dezenfektan, Farmakoloji, Louis Pasteur, Mantar, Mikrop, Tıp, Virüs, Madde taslağı
Tersiyer (Kimya)
3 yıl önce

imkânsızdır denilebilir. Bu tepkimelere örnek olarak tersiyer alkoller(2-Metil-2-propanol), tersiyer aminler ve tersiyer fosfinler verilebilir. Tersiyer karbonlar...

Paraben
6 yıl önce

kullanımlı parabenler sentetik olarak üretilir. Metanol, etanol, ya da n-propanol gibi uygun bir alkolle para-hidroksibenzoik asitin esterleştirilmesiyle...

Metanol
3 yıl önce

metanol elde edilirse de sıcaklığın 30-40 derece yükselmesi halinde n-propanol ve izobütanol teşekkül edebilir. Fraksiyonlu destilasyonla sulu çözeltisinden %...

Metanol, 1661, Anilin, Formaldehit, Propanol, Nobel Prize, George Andrew Olah, National Public Radio, İzobutanol
Etanol
3 yıl önce

Spektral veri UV, IR, NMR, MS İlgili bileşikler İlgili alkoller Metanol, 1-Propanol Diğer heteroatomlar Etilamin, Etil klorür, Etil bromür, Etantiyol Yerine...

Etanol, 2004, 2005, 8 Eylül, Alkol, Alkollü içkiler, Antoine Lavoisier, Asit, Benzen, Bira, Damıtma
Viskozite
3 yıl önce

(Pa·s) etanol a 1.074 × 10−3 aseton a 0.306 × 10−3 metanol a 0.544 × 10−3 propanol a 1.945 × 10−3 benzen a 0.604 × 10−3 nitrobenzen a 1.863 × 10−3 cıva a...

Viskozite, 1992, 1993, Akışkan, Amonyak, Aseton, Atalet, Azot, Benzen, Cam, Cgs