Proteobacteria

Kısaca: Proteobakteriler (Proteobacteria) bakterilerin ana gruplarından birini meydana getirirler. Çeşitli hastalık etmenleri (Escherichia, Salmonella, Vibrio, Helicobacter gibi) ve pek çok başka ünlü cinsler bu gruba dahildir. ...devamı ☟

Proteobacteria
Proteobacteria

{{Taksokutu | renk = lightgrey | ad = Proteobacteria | resim = EscherichiaColi NIAID.jpg | image_width = 250px | resim_bilgi = ``Escherichia coli`` | alem = Bacteria | şube = Proteobacteria | şube_yazar = Stackebrandt et al., 1986 | altbaşlık = Takımlar | açıklama = Alpha Proteobacteria    Caulobacterales - örn. ``Caulobacter``    Parvularculales    Rhizobiales - örn. rhizobia    Rhodobacterales    Rhodospirillales - örn. ``Acetobacter``    Rickettsiales - örn. ``Rickettsia``    Sphingomonadales e.g. ``Sphingomonas``

Beta Proteobacteria    Burkholderiales - örn. ``Bordetella``    Hydrogenophilales    Methylophilales    Neisseriales - örn. ``Neisseria``    Nitrosomonadales    Rhodocyclales    Procabacteriales

Gamma Proteobacteria    Acidithiobacillales    Aeromonadales - örn. ``Aeromonas``    Alteromonadales - örn. ``Pseudoalteromonas``    Cardiobacteriales    Chromatiales - purple sulfur bacteria    Enterobacteriales - örn. ``Escherichia``    Legionellales - örn. ``Legionella``    Methylococcales    Oceanospirillales    Pasteurellales - örn. ``Haemophilus``    Pseudomonadales - örn. ``Pseudomonas``    Thiotrichales - örn. ``Thiomargarita``    Vibrionales - örn. ``Vibrio``    Xanthomonadales - e.g. ``Stenotrophomonas``


Delta Proteobacteria    Bdellovibrionales - e.g. ``Bdellovibrio``    Desulfobacterales    Desulfovibrionales    Desulfurellales    Desulfarcales    Desulfuromonadales - örn. ``Geobacter``    Myxococcales - Myxobacteria    Syntrophobacterales

Epsilon Proteobacteria    Campylobacterales - örn. ``Helicobacter``    Nautiliales }}

Proteobakteriler (Proteobacteria) bakterilerin ana gruplarından birini meydana getirirler. Çeşitli hastalık etmenleri (``Escherichia``, ``Salmonella``, ``Vibrio``, ``Helicobacter`` gibi) ve pek çok başka ünlü cinsler bu gruba dahildir. Bazıları kendi başlarına yaşar, aralarında azot fiksasyonundan sorumlu pek çok bakteri türü vardır. Bu grup ribozomal RNA (rRNA) dizinlerine göre tanımlanmıştır. Bakteri biçimlerinin çeşitliliğinden dolayı grup, ismini Yunan mitolojisinde yer alan, her şekle girebilen tanrı Proteus`tan almıştır. (Proteus aynı zamanda Proteobakterilerde yer alan bir cinsin de adıdır.)

Proteobakteriler Gram-negatif özelliklidir, dış zarları başlıca lipopolisakkaritlerden oluşur. Çoğu flagella ile hareket eder ama bazıları hareketsizdir veya bakteriyel kayma kullanırlar. Bu sonuncu yöntemi kullananlar arasında bulunan Miksobakteriler, kümeleşerek çok hücreli "meyve gövdeleri" oluştururlar. Metabolizma tipleri bakımından da bu grupta büyük bir çeşitlilik vardır. Çoğu seçmeli veya zorunlu anaerobik ve heterotrofiktir ama pek çok istisna da mevcuttur. Birbiriyle yakın ilişkisi olmayan bazı cinsler fotosentez yoluyla ışığı enerjiye dönüştürürler. Bunlar kırmızımsı pigmentlerini kullanan mor bakterilerdir.

Bölüm veya Sınıflar

Ribozomal RNA dizinleri arasındaki benzerliklere bağlı olarak proteobakteriler beş bölüme ayrılmışlardır, bunlar Yunan alfabesindeki alfa ile epsilon arasındaki harflerle adlandırılır. Bu bölümler genelde taksonomik sınıflar olarak değerlendirilir. Beta proteobakteriler gamma proteobakterilerden türemiş oldukları için gamma proteobakterilerin parafiletik bir grup olduğu söylenir.

Alfaproteobakteriler

Alfaproteobakteriler ışıkla beslenen (fototrof) çoğu cinsi içerir, ama bunlara ek olarak C1-bileşikleri metabolize edebilen cinsler, hayvan ve bitki simbiontları (örn. ``Rhizobia``) ve tehlikeli bir patojen grubu olan ``Rickettsiaceae`` `yı da kapsar. Ökaryotik hücrelerdeki mitokondrinin atasının da bu bakteri grubundan kaynaklandığı düşünülmektedir (bkz. endosimbiont teorisi)

Betaproteobakteriler

--> Betaproteobakteriler, yıkım yetenekleri bakımından zengin olan aerobik veya seçmeli anaerobik bakteri gruplarından oluşur, ama kemolitotrofik cinsler (örn. amonyak yükseltgeyen ``Nitrosomonas``) ve bazı fototroflar (``Rhodocyclus`` ve ``Rubrivivax``) de içerir. Çoğu doğada, örneğin atık sularda veya toprakta bulunur. Bu sınıfta yer alan patojen türler Neisseriaceae familyasındaki (frengi ve meningoensefalit etmenleri) ve Burkholderia cinsindeki türlerdir.

Gammaproteobakteriler

``] Gammaproteobakteriler arasında, ``Enterobacteriaceae``, ``Vibrionaceae`` ve ``Pseudomonadaceae`` gibi tıbben ve bilimsel olarak önemli sayılan gruplar bulunur. Çok büyük sayıda patojen bu gruba aittir, örneğin ``Salmonella`` (enterit and tifo etmeni), ``Yersinia`` (veba), ``Vibrio`` (kolera), ``Pseudomonas aeruginosa`` (hastanede yatan veya kistik fibroz hastalarında görülen akciğer enfeksiyonu).

Deltaproteobakteriler

``] Deltaproteobakteriler büyük oranda aerobik cinslerden, meyve gövdesi oluşturan miksobakteriler ve zorunlu anaerobik cinslerin bir dalından oluşur. Bu gruba ait zorunlu anaeroblar arasında sülfat indirgeyici (``Desulfovibrio``, ``Desulfobacter``, ``Desulfococcus``, ``Desulfonema``, v.s.) ve kükürt indirgeyici (örn., ``Desulfuromonas``) bakteriler ve farklı fizyolojileri olan bazı başka anaerobik bakteriler (örn., demir-III indirgeyici ``Geobacter`` ve sintrofik Pelobacter ve Syntrophus türleri) bulunur.

Epsilonproteobakteriler

``] Epsilonproteobakteriler yalnızca birkaç cinsten oluşurlar bunlar başlıca burgulu ``Wolinella``, ``Helicobacter`` ve ``Campylobacter`` `dir. Bunlarin hepsi insan ve hayvan sindirim sisteminde ya simbiont olarak (ineklerde ``Wollinella``) ya da patojen olarak (midede ``Helicobacter``, duodenumda ``Campilobacter``) yaşarlar.


Kaynakça

  • Madigan, Michael; Martinko, John (editors) (2005). Brock Biology of Microorganisms, 11th ed., Prentice Hall ISBN 0-13-144329-1


Kaynak

{{kaynak wiki |dil=İngilizce |tarih=27.09.2006 |madde=Proteobacteria |url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteobacteria&oldid=78204999

}}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Proteobacteria Resimleri

Proteobakteriler
6 yıl önce

Proteobakteriler (Proteobacteria) bakterilerin ana gruplarından birini meydana getirirler. Çeşitli hastalık etmenleri (Escherichia, Salmonella, Vibrio...

Proteobacteria, Taksokutu, Acetobacter, Amonyak, Anaerobik, Bakteri, Bartonella henselae, Bilimsel sınıflandırma, Caulobacteraceae, Enterobacteriaceae, Escherichia
Gram negatif bakteri
6 yıl önce

halkalıdır. 7. Teikoik asit veya lipoteikoik asit yoktur. 8. Sitoplazmik zar Proteobacteria türleri arasında önemli olanlar: Escherichia coli, Salmonella, v.b.Enterobacteriaceae...

Legionella
2 yıl önce

Ribozomal RNA analizi çalışmaları Legionellaceae familyasının Gamma Proteobacteria şubesine dahil olduğunu göstermiştir . Legionella türleri doğada pek...

Vibrio cholerae
2 yıl önce

şekilli gram negatif bakteridir. Vibrio cholerae ve diğer türler, Proteobacteria'nın gamma alt bölümüne mensup olan Vibrio cinsine aittir. İlk olarak 1854...

Enterobacteriaceae
2 yıl önce

içeren büyük bir bakteri ailesidir. Genetik araştırmalar, bu aileyi, Proteobacteria şubesine koyar. Enterobacteriales takımının içinde yer alan tek familyadır...

Enterobacteriaceae, Bakteri, Bağırsak florası, Bilimsel sınıflandırma, Dizanteri, Escherichia, Escherichia coli, Fenotip, Fermantasyon, Filojeni, Flagella
Kampilobakter
2 yıl önce

(Edl.). Bergey's Manual of Systematic Bacteriology: Volume Two: The Proteobacteria (Part C) (2nd bas.). Springer Science & Business Media. ss. 1147-1160...

Fotosentez
2 yıl önce

chlorum, Chloroflexus aurantiacus, cyanobacteria, Chlorobium tepidum and proteobacteria): implications regarding the origin of photosynthesis". Molecular Microbiology...

Fotosentez, Bitkiler, Yapraklar, 1804, Alkol, Bitki, Canlılarda beslenme, Güneş, Işık, Joseph Priestley, Karbon
Bakteri
2 yıl önce

Fusobacteria Gemmatimonadetes Lentisphaerae Nitrospirae Planctomycetes Proteobacteria Spirochaetes Synergistetes Tenericutes Thermodesulfobacteria Thermotogae...

Bakteri, Amino asit, Azot, Bağışıklık, Demir, Enzim, Fotosentez, Glikoz, Heterotrof, Kemosentez, Klorofil