Gram-Negatif

Kısaca: Gram-negatif bakteriler Gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram-pozitif bakteriler, alkolle yıkandıktan sonra mavi rengi tutmaya devam ederlerken, Gram-negatif bakteriler mavi rengi kaybederler. ...devamı ☟

Gram-negatif
Gram-negatif

Gram-negatif bakteriler Gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram-pozitif bakteriler, alkolle yıkandıktan sonra mavi rengi tutmaya devam ederlerken, Gram-negatif bakteriler mavi rengi kaybederler. Gram boyama testinde kristal viyoleden sonra bir karşı boya eklenir. Bu boya Gram-negatif bakterileri kırmızı-pembe renge boyar. Bu test, hücre duvarlarının türüne göre çok farklı olan iki bakteri tipini ayırmakta son derece faydalıdır.

Gram-negatif bakterilerin pek çoğu patojendir. Yani, insanlarda hastalık yapma yetisine sahiplerdir. Bu hastalık yapma yetisi, Gram-negatif hücre duvarının bazı özelliklerinden, isim vermek gerekirse LPS (lipopolisakkarit) içeriğinden kaynaklanmaktadır. LPS`ler endotoksinlerdir.

Özellikleri

1. Hücre duvarlarında gram-pozitiflere oranla çok daha az peptidoglikan vardır.
2. Peptidoglikan tabakasının dışında başka bir lipopolisakkarit zar vardır.
3. Dış zarda, belli molekülleri geçiren ¨Porin¨ler vardır.
4. Peptidoglikan tabakası ve dış zar arasında periplazmik boşluk denen bir boşluk vardır.
5. S-katmanı peptidoglikana değil, dış zara bağlıdır.
6. Flagella (eğer varsa) iki değil dört halkalıdır.
7. Teikoik asit yoktur.


Bazı gram-negatif bakteri türleri

Proteobacteria türleri arasında önemli olanlar: ``Escherichia coli``, ``Salmonella``, and other Enterobacteriaceae, ``Pseudomonas``, ``Moraxella``, ``Helicobacter``, ``Stenotrophomonas``, ``Bdellovibrio``, acetic acid bacteria, ``Legionella`` .

Tıbbi açıdan manalı Kok türleri arasında bel soğukluğu etmeni Neisseria gonorrhoeae, menenjit etmeni Neisseria meningitidis ve solunum sisteminde enfeksiyon yapan Moraxella catarrhalis sayılabilir.

Tıbbi açıdan manalı basil türleri birkaç gruba ayrılırlar. Solunum sistemini etkileyenler: ``Hemophilus influenzae``, ``Klebsiella pneumoniae``, ``Legionella pneumophila``, ``Pseudomonas aeruginosa``. İdrar yollarını etkileyenler: ``Escherichia coli``, ``Proteus mirabilis``, ``Enterobacter cloacae``, ``Serratia marcescens``. Sindirim sistemini etkileyenler: ``Helicobacter pylori``, ``Salmonella enteritidis``, ``Salmonella typhi`.

BakınızKaynakça

İngilizce Vikipedi:Gram-negative

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gram-negatif Resimleri

Gram negatif bakteri
6 yıl önce

Gram-negatif bakteriler Gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram-pozitif bakteriler, alkolle yıkandıktan sonra...

Gram pozitif bakteri
3 yıl önce

duvarlarının kristal viyole/iyot karışımını tutmasıdır. Gram-negatif bakterilerin aksine gram-pozitif bakterilerin hücre duvarlarının dışında ¨Dış Zar¨...

Gram-pozitif, Ampirik, Bacillus, Bakteri, Clostridium, DNA, Gram-negatif, Gram boyama, Gram negatif bakteriler, Guanin, Hücre duvarı
Gram boyama
3 yıl önce

Gram boyama, bakterileri hücre duvarlarının kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre iki büyük gruba (Gram-pozitif, Gram-negatif) ayırmak için kullanılan...

Gram boyama, 1884, Akyuvar, Antikor, Bakteri, Bakteriyoloji, Biyopsi, Danimarka, Empirik, Enfeksiyon, Enzim
Gram (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Gram, bir kütle ölçüm birimi. Gram boyama, bakterileri Gram-pozitif ve Gram-negatif olarak ayırt etme yöntemi. Hans Christian Gram, Gram boyama tekniğini...

S-tabakası
3 yıl önce

parçasıdır ve genellikle gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerde bulunur. Yapısında protein ve glukoprotein vardır. Gram - negatif bakterilerde, S-tabakası...

S-tabakası, Bakteri, Enzim, Gram-negatif, Gram-pozitif, PH, Peptidoglikan, Protein, İyon, Ozmotik basınç, Dış membran
Sultamisilin
3 yıl önce

duyarlı mikroorganizmalara karşı etkili olur. Ampisilin birçok gram-pozitif ve gram-negatif, aerobik ve anaerobik mikroorganizmaya karşı geniş spektrumlu...

Sultamisilin, Bakterisit, Escherichia coli, Ester, Streptococcus pyogenes, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Clostridiu, Hidrolize
Citrobacter
3 yıl önce

Citrobacter gram negatif bir koliform bakteri cinsidir. Bu cinsin en önemli temsilcisi citrobacter freundiidir. Biyokimyasal özellikleri ve görünüm olarak...

Pseudomonas putida
6 yıl önce

Pseudomonas putida saprofilik, baston şekilli ve gram-negatif bir bakteridir. 16S rRNA analizlerine daynarak kendi ismini verdiği P. putida grubuna dahil...