R

Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Arap harflerine dayanan Osmanlı elifbasının on ikinci harfi (ra). Titreşimli ön damak sessizidir. Eski Türk (Yenisey ve Orhun) kitâbelerinde ince ve kalın sesliler için iki ayrı (r) işâreti kullanılmıştır. Uygur alfabesinin (r) harfi kelime başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılır.

Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Arap harflerine dayanan Osmanlı elifbasının on ikinci harfi (ra). Titreşimli ön damak sessizidir. Eski Türk (Yenisey ve Orhun) kitabelerinde ince ve kalın sesliler için iki ayrı (r) işareti kullanılmıştır. Uygur alfabesinin (r) harfi kelime başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılır.

R sesi, Ana Türkçeden beri bütün Türk lehçelerinde kelime içinde ve sonunda kullanılır. Arpa, bıldırcın, kara, toprak, er, damar, demir, kar, kir, yular gibi.

Ses taklidinden doğan bazı kelimelerle sonradan Türkçeleşmiş kelimelerin başlarında bu sese rastlanır. Reçete, raf, rende, robot, reform, sonradan Türkçeye girmiş kelimelerdir. Yabancı kelimelerin başında bulunan r sesini gidermek için halk ağızlarında bu kelimelere i (veya ı) gibi bir ses getirildiği görülür. Renk yerine irenk, raf yerine iraf, Rum yerine Urum, Rus yerine Urus gibi.

R, sıfat-fiil, isimden fiil yapma eki ve ettirgenlik eki olarak da kullanılır.

Diğer anlamları

r

İngilizce r kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. r (la decimoctava letra del abecedario inglés)

r

İngilizce r kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. r, la dix-huitième lettre de l'alphabet

r

İngilizce r kelimesinin Almanca karşılığı.
n. R (der 18te Buchstabe im Alphabet)

r

İngilizce r kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. r, R

r

İngilizce r kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. R (a 18 letra do alfabeto)

r

i. r harfi

r

İtalyanca r kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. r, 18th letter of the Italian alphabet

r

Türkçe r kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. 18th letter of the English alphabet n. r, 18th letter of the alphabet n. r, 18th letter of the English alphabet

r

n. 18th letter of the English alphabet n. r, 18th letter of the alphabet n. r, 18th letter of the English alphabet

r

türk abecesinin yirmi birinci harfi. "re" adı verilen bu harf, sesbilim bakımından dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür.

r

Almanca r kelimesinin Türkçe karşılığı.
R

r

Türkçe r kelimesinin Almanca karşılığı.
R, r , R, r

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.