Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Arap harflerine dayanan Osmanlı elifbasının on ikinci harfi (ra). Titreşimli ön damak sessizidir. Eski Türk (Yenisey ve Orhun) kitâbelerinde ince ve kalın sesliler için iki ayrı (r) işâreti kullanılmıştır. Uygur alfabesinin (r) harfi kelime başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılır. ...

R (almanca) türkçe anlamı
1. R
R (inglizce) türkçe anlamı
2. i. r harfi
R (türkçe) anlamı
3. türk abecesinin yirmi birinci harfi. re adı verilen bu harf
4. sesbilim bakımından dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür.
1. n. 18th letter of the English alphabetn. r
2. 18th letter of the alphabetn. r
18th letter of the English alphabet,
R (türkçe) ingilizcesi
3. n. 18th letter of the English alphabetn. r
4. 18th letter of the alphabetn. r
5. 18th letter of the English alphabet,
r (ingilizce) fransızcası
1. n. r
2. la dix-huitième lettre de l'alphabet
R (türkçe) almancası
1. R
2. r
3. R
4. r
r (ingilizce) italyancası
1. s. r
2. R
r (ingilizce) ispanyolcası
1. s. r (la decimoctava letra del abecedario inglés)
r (ingilizce) portekizcesi
1. s. R (a 18 letra do alfabeto)

R hakkında bilgiler

Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Arap harflerine dayanan Osmanlı elifbasının on ikinci harfi (ra). Titreşimli ön damak sessizidir. Eski Türk (Yenisey ve Orhun) kitabelerinde ince ve kalın sesliler için iki ayrı (r) işareti kullanılmıştır. Uygur alfabesinin (r) harfi kelime başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılır.

R sesi, Ana Türkçeden beri bütün Türk lehçelerinde kelime içinde ve sonunda kullanılır. Arpa, bıldırcın, kara, toprak, er, damar, demir, kar, kir, yular gibi.

Ses taklidinden doğan bazı kelimelerle sonradan Türkçeleşmiş kelimelerin başlarında bu sese rastlanır. Reçete, raf, rende, robot, reform, sonradan Türkçeye girmiş kelimelerdir. Yabancı kelimelerin başında bulunan r sesini gidermek için halk ağızlarında bu kelimelere i (veya ı) gibi bir ses getirildiği görülür. Renk yerine irenk, raf yerine iraf, Rum yerine Urum, Rus yerine Urus gibi.

R, sıfat-fiil, isimden fiil yapma eki ve ettirgenlik eki olarak da kullanılır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kâr

Kâr Bir malın satış fiyatı ile maliyeti arasındaki müsbet fark. Bir işletmede, belirli bir dönemde, dönem sonu öz sermayesinin dönem başı öz sermayeden fazla olan miktarı. Karın işletme ve muhasebe açısından yukarıdaki tariflerine ek olarak, net ve gayri safi şekilde de ...

Rüzgâr

Rüzgâr, atmosferdeki havanın Dünya yüzeyine yakın, doğal, çoğunlukla yatay hareketleridir. Hava hareketlerinin temel sürücüsü, atmosfer basıncının bölgeler arasında farklı değerlerde bulunmasıdır.

Yadigâr

Yadigâr şu anlamlara gelebilir:

.rw

.rw Ruanda için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

CD-R

== CD-R Nedir? ==CD-R ingilizce Compact Disc Recordable yani (Kaydedilebilir CD), üzerine bir kez yazılabilen silinemez CD’leri ifade etmektedir. Bir CD kaydedici yardımıyla, müzik, filmler, fotoğraflar gibi çeşitli veriler bu diskler üzerine kaydedilebilmektedir. CD-R’ler 8 cm ve 12 ...

CD-RW

CD-RW, İngilizce Compact Disc Re-Writable kelimelerinin kısaltmasıdır. Tekrar yazılabilen CD demektir.

DVD-R

DVD-R bir kaydedilebilir DVD formatıdır. Her ne kadar orijinal standart kapasite olan 3.95 GB (3.68 GiB) Pioneer tarafından geliştirilmiş olsa bile tipik bir DVD-R'nin depolama kapasitesi 4.71 GB (veya 4.488 MiB)dır.

DVD-RW

DVD-RW disk ("DVD çizgi RW", bazen "DVD eksi RW" olarak adlandırılır) tekrar yazılabilir bir optik diskdir ve depolama kapasitesi tipik 4,7 GB kapasiteye sahip bir DVD-R ile aynıdır. Format Pioneer tarafından Kasım 1999'da geliştirildi ve DVD Forum tarafından kabul gördü. DVD-RAM gibi ...