Reuben Kabilesi

Kısaca: Reuben kabilesi (İbranice: שֵׁבֶט רְאוּבֵן, ''Şevet Reuven''), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. ...devamı ☟

Reuben kabilesi (İbranice: שֵׁבֶט רְאוּבֵן, Şevet Reuven), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra Yeşu bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Reuben kabilesinin yerleştirildiği toprakların sınırları batıda Ölü Deniz, güneyde Arnon nehri, kuzeyde ise Gad kabilesi ile çevriliydi. Doğu sınırlarını tam açıklamayan Tora, bu toprakların doğusunun çöl olduğunu açıklar. Gad ile Reuben kabileleri arasındaki sınırlar da tam olarak açıklanmamasına rağmen Sayılar kitabındaki ve Yeşu kitabındaki bilgilere dayanarak Reuben topraklarının aslında Gad kabilesinin topraklarının içinde yer alabileceği de düşünülür. Yeşu'nun Kenan topraklarını fethinden M.Ö. 1050 yılında kurulan Birinci İsrail Krallığı'na kadar geçen sürede İsrail kabileleri konfederasyon halinde varlıklarını sürdürüyordu ve Reuben kabilesi de bu konfederasyonun bir parçasıydı. Merkezi bir hükümet olmadığı için kriz dönemlerinde insanlar Hakimler tarafından yönetiliyordu. Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul birleşik monarşinin ilk kralıydı. Şaul'un ölümünden sonra bütün kabileler Şaul'un hanedanlığına sadık kalıp onun oğlu Işboşeth'i kral olarak görmelerine rağmen Yehuda kabilesi kendi krallarını David olarak seçti. Işboşeth'in ölümünden sonra diğer kabileler de Davud'un altında birleşti. Davud'tan sonra kral Süleyman oldu. Süleyman'ın ölümünden sonra M.Ö. 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti; Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı fakat kuzeydeki kabileler Davud hanedanlığından ayrılıp İkinci İsrail Krallığı'nı kurdu. İkinci İsrail Krallığının ilk kralı olan Jeroboam Efraim kabilesindendi. Asurlular tarafından M.Ö. 723'te yıkılana kadar krallığın bir parçası olan bu kabile bu tarihten sonra Kayıp On Kabileden biri olmuştur. Kökeni Toraya göre kabile adını torunları olduğu Yakup'un Lea'dan olan oğlu Reuben'den almıştır. Hayvancılıkla geçinen Reuben kabilesi, İsrailoğulları Mısır'dan çıkıp Kenan topraklarını fethettiği zaman kat edilen yolun yerine, hayvancılık için verimli topraklar olan Ölü Deniz'in doğusundan geçip yerleşmeyi tercih ettiler. Akibeti Kuzey İsrail Krallığı'nın bir parçası olan Reuben kabilesi Asurlular tarafından fethedilince tarihleri sona erdi. Ayrıca bakınız * Kayıp On Kabile * İsrailoğulları * Reuben Ruben Ruben

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.