Reuben veya Reuven (), Yakup ve eşi Lea'nın ilk oğluydu. Reuben kabilesinin kurucusuydu.

Reuben (Beni İsrail)

Reuben veya Reuven (), Yakup ve eşi Lea'nın ilk oğluydu. Reuben kabilesinin kurucusuydu. == Etimoloji == Reuben isminin anlamı için iki fikir ortaya atılmıştır. Yakup Lea'yı diğer eşi Rahel gibi sevmiyordu ve Lea bu duruma üzülüyordu. Bu sebeple ilk görüşe göre Reuben ismi "O (Tanrı) çilemi gördü" anlamına gelen raa beonyiden gelir; diğer bir görüşe göre ise Lea'nın bir oğul doğurması Yakup'un sevgisini kazanması için bir araç olacağından "O (Yakup) beni sevecek" anlamına gelen yeehabaniden türemiştir. Klasik rabinik edebiyata göre ise kökeni "Gör, oğul" anlamına gelen ra'a bendir. Bazı uzmanlara göre, isminin son harfi "n" yerine "l" olabileceği olasılıklar arasındadır. Josephus'un Reuben hakkındaki yazılarında bu isim için Reubel yazdığı görülür; bu da Arapçada Ra'abil olan "kurt" anlamına gelebileceğini belirtir. == Tora'da kaynaklar == Tora'da kısaca Reuben'in Rahel'in hizmetçisi Bila'yla cinsel ilişkiye girdiği yazılıdır. Babası Yakup da Bila'yla yatıp ondan iki çocuk (Dan ve Naftali) sahibi olduğu için rabinik kaynaklarca bu olay ensest ilişki olarak kabul edilir. Geleneksel olarak Yahudilik'te ilk doğan erkek çocukların (behor) özel bir yeri vardır ve bu çocuk baba tarafından kutsanır. Rabinik kaynaklara göre Reuben'in Bila ile olan olayı Yakup'u kızdırdığından behorluk hakkını Yosef'e verdi; krallar Yehuda'dan ve rahipler Levi'den geldi. Bazı kaynaklar ise Reuben'in Bila ile yatmadığını, annesi Lea'yı korumak için Bila'ya zarar verdiğini, bu olayın da Yakup'u kızdırdığını savunur. Yine aynı kaynaklarca olayın gelişimi şöyledir: Yakup, en sevdiği karısı Rahel ölünce, cariyesi Bila'nın yatağını kendi yatağının yanına çekti ve Reuben bu yatağı uzaklaştırdı. Yosef'e yapılan bu düzmece sonunda Yosef'in Mısır'da kardeşlerinin karşısına çıkması ilahi bir cezaydı. Rabinik yazıtlarda Reuben'in sorumluluk sahibi olduğu ve kardeşleri Yosef'i İsmailoğullarına sattığı için kızgın olduğunu dile getirir. Reuben 9 Kislev'de doğup 125 yıl yaşadı. Reuben, Lea'dan geldiği için orijinal İsrailoğullarındandır. == Reuben'in oğulları == Tora'da Reuben'in oğulları Hanok, Pallu, Hesron ve Karmi olarak belirtilirken eşlerinin adları verilmemiştir. == Ayrıca bakınız == * Reuben kabilesi * Musevilik * Kayıp On Kabile เผ่ารูเบน

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar