Antik Filistinliler

Kısaca: Antik Filistinliler ya da Filistler (Asurca: ''Palastu'' veya ''Pilistu'', İbranice: ''פְּלִשְׁתִּים - pelištīm'', İngilizce: ''Philistine''), MÖ 12. yüzyılda, İsrailoğulları ile yaklaşık olarak aynı dönemde Filistin'e yerleşmiş ve bölgeye bugünkü ismini vermiş olan Ege kökenli halk. Kitabı Mukaddes'e göre Kaftor'dan (muhtemelen Girit) gelmişlerdir. Antik Mısır kayıtlarında bu halkın adı prst olarak geçer. ...devamı ☟

Antik Filistinliler
Antik Filistinliler

Antik Filistinliler ya da Filistler (Asurca: Palastu veya Pilistu, İbranice: פְּלִשְׁתִּים - pelištīm, İngilizce: Philistine), MÖ 12. yüzyılda, İsrailoğulları ile yaklaşık olarak aynı dönemde Filistin'e yerleşmiş ve bölgeye bugünkü ismini vermiş olan Ege kökenli halk. Kitabı Mukaddes'e göre Kaftor'dan (muhtemelen Girit) gelmişlerdir. Antik Mısır kayıtlarında bu halkın adı prst olarak geçer. Tarihçe Bir Deniz Kavmi olan Filistinliler Anadolu, Kıbrıs ve Suriye'yi yerle bir ettikten sonra MÖ 1190'da Antik Mısır'ı işgal ettiler. Mısırlılar tarafından geri püskürtülünce Filistin'in güney sahilinde, bugünkü Tel Aviv-Yafa arasındaki Joppa denilen bölgeye yerleştiler. Sonradan Yunanlar tarafından Filistin olarak adlandırılan bölgede 5 şehirden oluşan bir konfederasyon (Pentapolis) kurdular. Bu şehirler Gazze, Aşkelon, Aşdod, Gat ve Ekron'du. Filistinliler bölgede yayılmaya başlayınca komşuları İsrailoğulları ile mücadele etmeye başladılar. Bu konudaki temel kaynak Eski Ahit'teki Hakimler 13-16 bölümüdür. İsrailoğullarından daha üstün silahlara ve daha iyi askeri düzene sahiptiler. MÖ 1050 yılı civarında Yehuda dağlık bölgesini topraklarına kattılar. MÖ 10. yüzyılda Birleşik İsrail kralı Davut (İslam'da Davut peygamber) tarafından mağlup edildiler. Bu dönemden sonra Antik Filistinlerin tarihine dair kayıtlar halktan ziyade bireysel şehirler hakkındadır. 10. yüzyılda gerçekleşen Yehuda ve İsrail krallığı bölünmesinden sonra Filistinliler bağımsızlıklarını yeniden kazandılar ve bu iki krallıkla savaşmaya başladılar. MÖ 7. yüzyılın ilk yarısında Filistin şehirleri Asur hükümdarlarının vasalları (feodal beylikleri) haline geldiler. Aynı yüzyılın ikinci yarısında ise Mısır vasalları haline geldiler. Daha sonra Babil kralı II. Nebukadnezar (MÖ 605-562) Suriye ve Filistin'i Neo-Babil imparatorluğuna kattı. Daha sonraları sırasıyla Pers, Yunan ve Roma kontrolüne girdiler. Dil ve kültür Antik Filistinlilerin ana dili ile ilgili hiçbir döküman yoktur. Dilleri zamanla muhtemelen Kenan dili, Aramice ve sonradan da Yunanca olarak değişmiştir. Dinleri hakkında da bilgi yoktur. Eski Ahit'te bahsi geçen tanrıları, Sami isimlere sahiptir ve muhtemelen Kenanlıların dinlerinden ödünç alınmıştır. Davut tarafından mağlup edilene kadar Filistinliler, seranim denen ve halkı temsil eden bir heyetin üyesi olan yöneticiler tarafından yönetiliyordu. Yenilgiden sonra seranimler yerine krallar atandı. Muhtemelen Anadolu'da demircilik öğrenmiş olan Filistinliler, demircilik konusunda bölgede tekel haline geldiler. Erken dönem Filistin topraklarında belirgin özelliklere sahip bir çanak-çömlek türü bulundu. Bu çanak-çömlekler MÖ 13. yüzyıl Miken eserlerine benzerler.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Filistinliler
6 yıl önce

→"Filistinliler" sözcüğü bu sayfaya yönlendirilmiştir. Antik Filistin kavmi için Antik Filistinliler maddesine bakınız. Filistinliler, Filistin bölgesi...

Filistinli, 1880, 1948, 1985, Edward Said, Filistin, Mısır (ülke), Orta Doğu, Siyonist, Yahudi, Ürdün
Câlût
6 yıl önce

bilinir. Tanah ve Eski Ahit'e göre Antik Filistin şehri Gat'tandır. 1. Samuel 17 bölümüne göre Antik Filistinliler, İsrail Kralı Şaul (İslam'da Tâlût)...

Filistin (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Partisi (1935–1947): Filistin'de bir siyasi parti. Filistin Komünist Partisi (1923–1947): Filistin'de bir siyasi parti. Filistinliler Antik Filistinliler...

Filistin (bölge)
6 yıl önce

Yunanca Philistia sözcüğüdür ve Filistinlerin yurdu anlamına gelir. Antik Filistinliler (İng: Philistine) MÖ 12. yüzyılda güney sahilinde, Tel Aviv-Yafa...

Filistin, Akabe Körfezi, Akdeniz, Filistin (anlam ayrım), Filistin Ulusal Yönetimi, Ortadoğu, Şeria Nehri
Tâlût
6 yıl önce

Samuel tarafından krallığa seçilen Şaul zamanında başkent Gibeah'tı. Antik Filistinliler ile Gilboa Dağında yaptığı savaş sonucu yaralandı ve oğlu Yonatan'ı...

Dan kabilesi
6 yıl önce

bölüştürdü. İlk başta Akdeniz'e kıyısı olan Antik Filistinlilerin kuzeyine yerleştirilen bu kabile Filistinlilerin saldırılarına maruz kalınca Şeria nehrinin...

Via Maris
6 yıl önce

daha eski adı Filistinliler Yolu olan ticaret hattıdır. Via Maris, çevre yerleşimlerle bağlantılı bir yol ağının ana hattı idi. Antik Mısır kaynaklarında...

Deniz Kavimleri
3 yıl önce

kayıtlarından ve arkeolojik bulgulardan elde edilmiştir. Denizci Halklar'dan Antik Filistinliler, MÖ. 12. yüzyılda bugün Filistin olarak bilinen bölgeye yerleşmiş...