Salarca

Salarca veya Salar Türkçesi Çin'de yaşayan Salarların konuştuğu Oğuz grubuna ait Türk dilidir. Kökenleri Salur boyundan olan Salarlar kendilerine Salır, dillerine de Salırça derler.

Dil |Dilin adı=Salarca |Kendili dilindeki adı=Salar dili |ülkeler=Çin |kişi sayısı=55.000 (1982`de) |sıra=* |dil ailesi= Altay Dil Ailesi (tartışmalı)
Salarca
|resmi= |kurum=* |iso1=|iso2=|iso3= |wikidili=

Salarca Çin`de yaşayan Salarların konuştuğu Oğuz grubuna ait Türk dili.

Salarca yaygın olduğu bölgenin etrafında bulunan büyük Türk dillerinden farklı olarak Uygur grubuna değil Oğuz grubuna aittir.Konuşulan iki ayrı lehçesi vardir. Bunlar Çince ve Tibetçeden etkilenen Kinhay lehçesi , Uygurca ve Kazakçadan etkilenmiş İli lehçeleridir.

Konuşucu sayısı ve yayılımı

Salarcanın 1982 yılında 55.000 kişi tarafından ana dil olarak konuşulmuş olduğu bilinmektedir. Çin`de 2000 yılında yapılan nüfus sayımında 104.500 kişinin bu etnik halka ait olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde konuşulan Oğuzcanın en doğuda konuşulan örneğini temsil eder. Salarların ; İpek Yolu üzerinde ipek ticaretinin canlı olduğu zamanlarda batıdan , ipeğin o zamanlar kaynağı olan doğuya, bugünkü yaşadıkları bölgeye yerleştikleri varsayılmaktadır.Göçebe değil yerleşik bir hayat sürdürmüşler ve genelde ipekçilik ve ipek ticareti ile uğraşmışlardır.

Salarların yerleşim yerleri Çin Cumhuriyeti sınırları içinde Qinghai ilinin Xunhua Salar özerk bölgesinde ve Hualong Hui özerk bölgesinde bulunur.

Konuşucuları genelde birden fazla diller konuşur. Salarcanın yanında Çince ve çoğu ayrıca Uygurca konuşur.

Salarlar birçok sınıflandırmalarda komşuları ve diğer bir Türk halkı olan Yugurların üçte biri ile birlikte bir dil birliği olarak gösterilmektedir.

Alfabeler

Salarca 10`ncu yüzyıldan sonra uzun süre arap alfabesi ile yazılmıştır.

1969/70 yıllarında latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu alfabe Uygurların latin alfabesine benzemekteydi. Günümüzün Salarları tekrar arap alfabesi kullanmaktadırlar.

LinklerDil kodu: SLR

Türk dilleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Salarca ilgili konular

 • Dil aileleri

  Dünyadaki dil ailelerinin dağılımı şu coğrafi bölgelere bağlı olarak ele alınabilir, Avrupa, Güney Asya, Kuzey Asya, Asya, Güneydoğu Asy
 • Altay Dilleri

  Altay dilleri, Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailes
 • Altay dil ailesi

  Altay dilleri, Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailes
 • Azerbaycan Türkçesi

  Azerbaycan Türkçesi ya da Azerice Azerbaycan`da 8 milyon, İran`da ise 32 milyon kişi tarafından konuşulan Türk dilinin Oğuz (Batı) lehçeleri
 • Ural Altay Dil Ailesi

  Ural Altay Dil Ailesi, eskiden birtakım dilbilimcilerinin varlığını savunduğu, fakat üzerinde genel olarak anlaşmaya varılmamış olan kurams
 • Salarca

  Salarca veya Salar Türkçesi Çin'de yaşayan Salarların konuştuğu Oğuz grubuna ait Türk dilidir. Kökenleri Salur boyundan olan Salarlar kendil
 • Afşarca

  Afşarca (Afşar dili, Efşar lehçesi ya da Afşar Turki), Oğuz boylarından Bozoklar'in Yıldızhan dalına mensup kolu olan Afşarların (Avşar)
 • Altay dili

  Altayca veya Altay Türkçesi, çağdaş Türk yazı dillerinin Sibirya grubunda yer alan kollardan biridir. Rusya Federasyonu içindeki Altay Cumhuri
 • Batı Yugurca

  Batı Yugurca Çin Halk Cumhuriyeti`nde Sarı Uygurlar`ın yoğun olarak yaşadığı Kansu Bölgesi`nde 4.600 kişinin ana dili olarak konuştuğu bi
 • Altayca

  Altayca veya Altay Türkçesi, çağdaş Türk yazı dillerinin Sibirya grubunda yer alan kollardan biridir. Rusya Federasyonu içindeki Altay Cumhuri