Salarca veya Salar Türkçesi Çin'de yaşayan Salarların konuştuğu Oğuz grubuna ait Türk dilidir. Kökenleri Salur boyundan olan Salarlar kendilerine Salır, dillerine de Salırça derler.

Salarca

Dil |Dilin adı=Salarca |Kendili dilindeki adı=Salar dili |ülkeler=Çin |kişi sayısı=55.000 (1982`de) |sıra=* |dil ailesi= Altay Dil Ailesi (tartışmalı)
Salarca
|resmi= |kurum=* |iso1=|iso2=|iso3= |wikidili=

Salarca Çin`de yaşayan Salarların konuştuğu Oğuz grubuna ait Türk dili.

Salarca yaygın olduğu bölgenin etrafında bulunan büyük Türk dillerinden farklı olarak Uygur grubuna değil Oğuz grubuna aittir.Konuşulan iki ayrı lehçesi vardir. Bunlar Çince ve Tibetçeden etkilenen Kinhay lehçesi , Uygurca ve Kazakçadan etkilenmiş İli lehçeleridir.

Konuşucu sayısı ve yayılımı

Salarcanın 1982 yılında 55.000 kişi tarafından ana dil olarak konuşulmuş olduğu bilinmektedir. Çin`de 2000 yılında yapılan nüfus sayımında 104.500 kişinin bu etnik halka ait olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde konuşulan Oğuzcanın en doğuda konuşulan örneğini temsil eder. Salarların ; İpek Yolu üzerinde ipek ticaretinin canlı olduğu zamanlarda batıdan , ipeğin o zamanlar kaynağı olan doğuya, bugünkü yaşadıkları bölgeye yerleştikleri varsayılmaktadır.Göçebe değil yerleşik bir hayat sürdürmüşler ve genelde ipekçilik ve ipek ticareti ile uğraşmışlardır.

Salarların yerleşim yerleri Çin Cumhuriyeti sınırları içinde Qinghai ilinin Xunhua Salar özerk bölgesinde ve Hualong Hui özerk bölgesinde bulunur.

Konuşucuları genelde birden fazla diller konuşur. Salarcanın yanında Çince ve çoğu ayrıca Uygurca konuşur.

Salarlar birçok sınıflandırmalarda komşuları ve diğer bir Türk halkı olan Yugurların üçte biri ile birlikte bir dil birliği olarak gösterilmektedir.

Alfabeler

Salarca 10`ncu yüzyıldan sonra uzun süre arap alfabesi ile yazılmıştır.

1969/70 yıllarında latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu alfabe Uygurların latin alfabesine benzemekteydi. Günümüzün Salarları tekrar arap alfabesi kullanmaktadırlar.

LinklerDil kodu: SLR

Türk dilleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar