Sivil, uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplara mensup olmayan kişi. Siviller herhangi bir muharebede silahlı çatışmaya girmeyen kişilerdir ve hakları ve güvenlikleri kısmen çeşitli uluslararası antlaşmalarca güvence altına alınmıştır.

Sivilsivil

askeri olmayan; üniforma ya da özel giysi giymemiş olan (kimse). asker sınıfından olmayan (kimse): sivil halk ; sivil polis. özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi); çıplak, çırçıplak.

sivil


1 .
Askerî olmayan:
"Sivil savunma."- .
2 .
Asker sınıfından olmayan (kimse).
3 .
Özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi):
"Arkasında siyah şayaktan bir sivil elbise vardı."- R. N. Güntekin.
4 .
Ãœniforma veya özel giysi giymemiş olan (kimse):
"Çoğunlukla sivil insanları yadırgardım."- F. R. Atay.
5 .
isim Sivil polis.
6 .
argo Çıplak, çırçıplak.

sivil

Türkçe sivil kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. civilian, civil, unmilitary, secular n. civilian

sivil

Türkçe sivil kelimesinin Fransızca karşılığı.
civil/e

sivil

Türkçe sivil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zivilist adj. bürgerlich, zivil

Yanıtlar