Sivil, uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplara mensup olmayan kişi. Siviller herhangi bir muharebede silahlı çatışmaya girmeyen kişilerdir ve hakları ve güvenlikleri kısmen çeşitli uluslararası antlaşmalarca güvence altına alınmıştır.

SIVIL (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Askerî olmayan:
Sivil savunma.- .
3. 2 . Asker sınıfından olmayan (kimse).
4. 3 . Özel bir biçimde olmayan
5. üniforma olmayan (giysi):
Arkasında siyah şayaktan bir sivil elbise vardı.- R. N. Güntekin.
6. 4 . Ãœniforma veya özel giysi giymemiş olan (kimse):
Çoğunlukla sivil insanları yadırgardım.- F. R. Atay.
7. 5 . isim Sivil polis.
8. 6 . argo Çıplak
çırçıplak.
SIVIL (türkçe) anlamı
9. askeri olmayan
10. üniforma ya da özel giysi giymemiş olan (kimse).asker sınıfından olmayan (kimse): sivil halk
11. sivil polis.özel bir biçimde olmayan
12. üniforma olmayan (giysi)
13. çıplak
14. çırçıplak
SIVIL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. civilian
2. civil
3. unmilitary
4. secularn. civilian,
SIVIL (türkçe) fransızcası
1. civil/e
SIVIL (türkçe) almancası
1. n. Zivilistadj. bürgerlich
2. zivil

Sivil hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sivil Toplum Kuruluşu

Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Sivil Toplum

Siyasi otoritenin baskısından nispeten uzak olan toplum modeli; toplumda va­rolan ve kuruluşu birtakım haklar elde etme çabasına bağlı olan demokratik yapı; toplu­mun kendi kendisini, devletin kurumların­dan bağımsız olarak, yönlendirmesi duru­mu.

Sivil Havacılık

Sivil havacılık, havacılığın spor ya da ticari bir faaliyet olarak, askeri olmayan amaçlarla yürütülmesinin genel adıdır. Sportif havacılık(Planör, yamaç paraşütü, paraşüt, yelkenkanat vb.), ticari yolcu ve yük taşımacılığı, havadan çekim gibi havacılık faaliyetleri ...

Sivil Itaatsizlik

Demokratik bir hukuk devletinde tek tek veya grup halinde bazı yurttaşların toplumun dikkatini bir haksızlığa çekmek ve böylelikle onun düzeltilmesi yönünde bir toplumsal baskı yaratmak amacıyla, bilinçli olarak ve aleni tarzda hukuku çiğnemeleri/hukuk emrine muhalefet etmeleri ...

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), AB Komisyonu tarafından 1 milyon 820 bin avro`luk bir bütçeyle desteklenen STGM, Türkiye`de sivil toplumun gelişmesi, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yaygınlaşması amacıyla sivil toplum aktivistlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sivil ...

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Birleşmiş Milletler'e bağlı, 1947 yılında kurulmuş bir örgüttür. ICAO kısaltması İngilizce International Civil Aviation Organisation kavramının akronimidir.

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını ...