Siyasi

Kısaca: Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesinden türemiştir. ...devamı ☟

Siyasi
Siyasi

Siyasi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Siyaset

Siyasi

Türkçe Siyasi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. political, politic, diplomatic

Siyasi

siyasal, politik.
siyasetçi, politikacı.

Siyasi

Türkçe Siyasi kelimesinin Fransızca karşılığı.
politique, diplomatique

Siyasi

Türkçe Siyasi kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. politisch

Siyasi

1 . Siyasetle ilgili, siyasal, politik:
"Siyasi işlere karışmamanı tavsiye ederim."- P. Safa.
2 . isimSiyasetçi, politikacı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siyaset
3 yıl önce

köleleşir. Eflatun bütün siyasi sistemleri bu şekilde tasnif eder ve özetler. Eflatun'un bu bilgileri ışığında Aristo'nun siyasi sistem sınıflandırması...

Siyaset Bilimi, Politika, ABD, Anarşizm, Antik çağ, Arapça, Aristo, Auguste Comte, Birey, David Hume, Deneycilik
Siyasi parti
3 yıl önce

Siyasi parti (eskiden fırka, farklı görüşe sahip topluluk), benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere...

Siyasi Parti, 1830, 1889, 18 Ekim, 1908, 21 Mayıs, 8 Kasım, ABD, Anarşist, Avrupa, Demokrasi
Siyasi Tarih
3 yıl önce

denmektedir. Siyasi Tarih ile Siyaset Tarihini ya da "Türk Siyasal Hayatı Tarihi"ni birbirine karıştırmamak gerekir. Genel olarak baktığımızda "siyasi tarih"...

Siyasi tarih, Franklin D. Roosevelt, Fransız ihtilali, Joseph Stalin, Winston Churchill
Siyasi ekonomi
3 yıl önce

Siyasi iktisat aslen üretim, alım-satım ve bunların kanun, gümrük ve devlet ile ilişkilerinin incelenmesine verilen addır. Siyasi iktisat kavramı ahlak...

Türkiye'deki siyasi partiler listesi
3 yıl önce

almaksızın siyasi parti kurma hakkına sahiptir. Büyük partiler, genel seçimlerde oyların %10'undan fazlasını alan ve parlamentoda temsil edilen siyasi taraf...

Azerbaycan'daki siyasi partiler listesi
3 yıl önce

Azerbaycan’daki siyasi partiler listesi, Azerbaycan’da etkin olan veya olmuş siyasi partiler. Azerbaycan’da siyasi partiler ve onların faaliyetleri "Siyasi partiler...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi
3 yıl önce

Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi, Türkiye hariç hiçbir ülke tarafından tanınmayan de facto yönetim olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi partilerin...

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi
6 yıl önce

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler listesi, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki siyasi partilerin listelendiği maddedir. Dağlık Karabağ'da çok...