Slavoj Zizek

Slavoj Zizek 1949'da Slovenya'da doğdu. Felsefe alanında doktorasını yaptı, özellikle Alman idealist felsefesi üzerinde durdu ve daha sonra psikanaliz çalıştı. 1970 yıllarda Paris'te Jacques Alain-Miller ile tanıştığı ve onunla psikanaliz alanında çalıştığı bilinmektedir.

Slavoj Zizek

Slavoj Zizek 1949'da Slovenya'da doğdu. Felsefe alanında doktorasını yaptı, özellikle Alman idealist felsefesi üzerinde durdu ve daha sonra psikanaliz çalıştı. 1970 yıllarda Paris'te Jacques Alain-Miller ile tanıştığı ve onunla psikanaliz alanında çalıştığı bilinmektedir. Lacancı psikanaliz üzerine yoğunlaştı ve Mladen Dolar, Alenka Zupancic, Reneta Salecl gibi isimlerle birlikte etkili bir entelektüel grup oluşturdular. Zizek'in psikanaliz ile sinema eleştirisini, felsefe ile popüler kültürü, ideoloji teorisi ile politik gündemi birarada okumaya dönük bir düşünce girişimi icinde oldugunu söylemek yanlış olmaz.

Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Slovenya'nın bağımsızlığı ve totaliter rejimin yıkılması süreçlerine aktif olarak katıldı. Halen Lyublyana Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nde öğretim üyesidir.

Düşünceleri

Zizek, Marksist kültür çözümlemesini felsefe ve psikanaliz kuramı dolayımıyla popüler kültür unsurlarının analizinde kullanmaktadır. Hollywood sineması, psikanalitik teori, güncel politik tavır ve gündelik hayatta gizli totalitarizm yazarın kitaplarında ele aldığı belli başlı temalardır. Zizek, esas olarak Marks-Hegel-Lacan-Popüler kültür alanlarında içiçe geçen analizler üretir. Kuramsal olarak derinlikli ve çok yönlü analiz metinleridir bunlar ve özellikle felsefe ile güncel politika arasında temas arayışının bir sonucudurlar.

Türkçe'de Zizek

* İdeolojinin Yüce Nesnesi, 2002
  • Kırılgan Temas, 2002
  • Yamuk Bakmak, 2004

İlgili konuları ara

Yanıtlar