Soy Gaz

Kısaca: Soy gazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal element grubudur. Standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır. ...devamı ☟

Soy gaz
Soy Gaz

Soy gaz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Soy gazlar

Soy gaz

Noble gas

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Soy gaz bileşiği
6 yıl önce

Soy gaz bileşiği, içeriğinde en az bir soy gaz olan bileşiklerdir. 20. yüzyılın ortalarına kadar genel kanı soy gazların kimyasal tepkimelere giremeyecekleri...

Soy gaz (veri sayfası)
6 yıl önce

Bu sayfa, soy gazlar hakkında ek veriler sağlar. ^ a b c d e f g h i j Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer...

Argon
3 yıl önce

dir. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Soy gazlardandır. 8. grup elementlerinde 3. sıradadır. Sanayide gazla doldurulan elektrik lambalarında yaygın...

Argon, Element, Gaz, Kimya, Lamba, Periyodik tablo, Taslak
Ametal
3 yıl önce

kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır. Örneğin...

Ametal, Lantanit, Alkalin, Alkali metal, Element serisi, Aktinit, Geçiş metalleri, Soygaz, Halojen, Metaloid, Metal
Neon
3 yıl önce

yer alan soy gazdır. Doğada dağılmış olarak ve çok küçük yüzdelerde, yalnızca atmosferde değil, aynı zamanda yeraltından çıkan doğal gazların bileşiminde...

Neon, Argon, Atmosfer, Atom, Bileşik, Doğa, Elektrik, Elektron, Gaz, Kimya, Kripton
Radon
3 yıl önce

alan soy gazdır. Simgesi Rn, atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan radon; renksiz, kokusuz, tatsız ve doğada bütünüyle radyoaktif bir gazdır. -62 °C'ta...

Radon, 1900, 1908, Aktinyum, Atom numarası, Gaz, Hidrojen, Kimya, Oksijen, Periyodik cetvel, Radyoaktif
Radon diflorür
6 yıl önce

Radon diflorür (RnF2), soy gazlardan radonun bir bileşiğidir. Radon, flor ile kolayca reaksiyona girerek katı bir bileşik oluşturur. Ancak bu bileşik...

Helyum
3 yıl önce

bir gazdır. Hidrojenden sonra en hafif gazdır. Renksiz, kokusuz olmakla beraber soy gaz olduğu için tepkimeye girmez ve bu yüzden eylemsizdir. Soy gazların...

Helyum, Ansiklopedi, Bağıl atom kütlesi, Elektronegatiflik, Hidrojen, Mutlak sıfır, Soygazlar, Sir William Ramsey, İ…, Yükseltgenme basamağı sayısı, ,